POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

 

Indledning

Denne politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger, beskriver hvordan vi i Expand ApS behandler personoplysninger om vores kunder og klienter.

Grundlæggende indsamler og behandler Expand ApS personoplysninger i overensstemmelse med ICF Etiske Regler, Dansk Lovgivning og EU Persondataforordningens regler med virkning fra 25. maj 2018.

 

Datansvarlige i Expand ApS

Kontaktoplysninger
Annette Kledal & Christophe Kittel
A.P. Møllers Allé 9 C
2791 Dragør

Email: info@expand.nu
Annette mobil: +45 40 15 81 24
Christophe mobil: + 45 27 27 69 27

 

Formål med indsamling og behandling af persondata

Expand ApS indsamler almindelige persondata med det formål at:

 • Indgå kontakter/aftaler og fakturere kunder og klienter, herunder opfylde lovkrav i forbindelse med bogføring og fakturering.
 • Løse de opgaver, som kunder/klienter giver os, herunder facilitere gennemførsel af opgaver for tilbagevendende kunder.
 • Dokumentere coaching timer over for International Coach Federation, ICF, for opretholdelse af international certificering.
 • Opretholde ICF godkendelse af Expands coachuddannelser.
 • At informere og kommunikere med vores kunder gennem nyhedsbreve.

Alle personoplysninger opgives af klienten/kunden selv.
Oprettelse på nyhedsbrevs liste sker gennem tilmelding på Expands hjemmeside eller ved at give skriftlig tilladelse til oprettelse.

 

Personoplysninger, som Expand ApS kan være i besiddelse af

Expand ApS registrerer og behandler kun almindelige personoplysninger som:

Fornavn og efternavn
Firma adresse og hvis privatkunde private adresse
Stilling
Mobilnummer og hvis opgivet arbejdstelefon
E-mail adresse
Ean nr. hvis relevant
Evt. en ATT person i virksomheden/organisationen til fakturamodtagelse
Noter fra samtaler og opgaveløsning
Klient coaching timeopgørelse (log)

 

Opbevaring og sletning af almindelige personoplysninger

Expand ApS opbevarer kun kunder/klienters personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål oven for. Personoplysninger, der ikke længere er nødvendige i forhold til oplyste formål, bliver slettet/destrueret eller anonymiseret.

Efter endt samarbejde og opgaveløsning sletter og destruerer vi:

 • Alle noter i filformat og fysiske papirer fra coaching samtaler og anden opgaveløsning.

Vi gemmer i maks. 5 år:

 • Kunde oplysninger i forbindelse med fakturering, jf. Regnskabsloven.
 • Coaching aftale/kontrakt.
 • Klient coaching timeopgørelse (log).
 • Dokumentation til ICF for opretholdelse af godkendelse af Expands coachuddannelse.

Vi gemmer:

 • Samlet klient coaching timeopgørelse med formål at opretholde internationale certificering gennem ICF.

JTI person profil

 • Såfremt en klient som en del af et forløb har udfyldt en Online JTI test med efterfølgende personlig tilbagemelding:
  Klientens JTI profil gemmes af vores leverandør, CFL, i 6 måneder, hvorefter den slettes af deres databaser og Annette Kledal har ikke længere adgang til den.
 • Annette Kledal har fra test dato og 6 måneder frem adgang til at se klientens resultat af JTI testen på onlinejti.com, hvor
 • Annette Kledal har brugernavn og personlig adgangskode.
 • Expand ApS gemmer ikke klientens profil og sletter evt. printede resultater efter endt coaching forløb.

 

Kunder/klienters rettigheder

Kunder/klienter har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når Expand ApS behandler personoplysninger:
Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt format)
Retten til indsigelse

Adgang, retning og sletning af egne personoplysninger:
Hvis kunder/klienter henvender sig med en anmodning om at få rettet eller slettet sine personoplysninger, undersøges det om betingelserne er opfyldt, og i så fald gennemfører vi ændringer og sletning så hurtigt som muligt.

Videregivelse af kunde/klient oplysninger:
Expand ApS videregiver ingen kunde/klient personoplysninger til andre. Hvis videregivelse ønskes, vil det kun ske på anmodning fra kunden/klienten og når der er givet samtykke hertil.

På www.expand.nu er Expands Politik for behandling og beskyttelse af personoplysninger tilgængelig.
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i denne politik.

Kunder/klienter kan gøre brug af sine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod Expand ApS databehandling, ved at henvende sig til Expand ApS dataansvarlige.

Kunder/klienter kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed f.eks. Datatilsynet.

 

Expand ApS
Maj 2018

Tina Monk

Lean Six Sigma & Business Transformation Leader, North Europe Region & Country Leader Danmark / 3M

Workshoppen "Closing the gaps - Working in a multi-cultural environment" er inspirerende og relevant i mit arbejde med at navigere i en stor matrix organisation på tværs af flere lande i Nordeuropa

Marianne Bjørnholt Bruun

Head of Customer Service / BTC Chemical Distribution Unit Nordic & Baltic Countries

“Tak for en fantastisk mental rejse … med de bedste kursister og de super motiverende og inspirerende undervisere.”

Rudi Jadoul

Senior Bid Manager / Siemens

"Working in a multi-cultural environment" er et spændende område som mange kan få glæde af i deres dagligdag. Fin balance mellem teori og praksis og meget inspirerende erfaringer fra begge undervisere. Afgjort et anbefalingsværdigt kursus.

Jakob Lau Holst

CEO / Global Wind Organisation

GWO has a multicultural team facilitating global working groups, so for us "Closing the gaps - working in a multi-cultural environment" was an extremely useful day. Christophe and Expand has helped us grow our common understanding and sensitivity for how cultural differences affect our processes. And it was fun!

Lisbeth Ahlberg

Afdelingsleder, / SPUC

”Jeg har fået et stort personligt udbytte ud af at gå på coachuddannelsen, faktisk et meget større udbytte end jeg havde forventet! Jeg har fået indsigt i hvor stor betydning det har for en samtale at jeg stiller de ”rigtige” spørgsmål – som sætter min fokusperson i gang med at reflektere på en ny måde end hidtil. Jeg anvender dagligt de nye redskaber i mit ledelsesarbejde men i høj grad også privat. Forløbet med de øvrige kursister og undervisere, har betydet alt! Der har fra første dag været en god og energifyldt kemi, dygtige undervisere og god vekselvirkning mellem undervisning, praktisk træning og kompetent feedback.”

Sanne Dinesen

Talent Development Manager / 3M

”Jeg valgte Expand’s videregående coachuddannelse, fordi jeg havde fået så stort udbytte af første trin nogle år tidligere og derfor var overbevist om, at jeg ville få styrket min udvikling på de områder, der var af størst værdi for mig i min rolle som intern coach. Annette er en fremragende formidler og en nærværende og suveræn mentorcoach, og jeg er gået beriget ud af hvert eneste møde med hende og holdet.”

Henrik Schmidt

Konsulent / Momentum Consulting

Strålende facilitatorer, der formår at skabe en god og tryg stemning. Der var en god balance mellem teoretiske input, praktiske øvelser, refleksioner og alt sammen krydret med relevante personlige eksempler ("Closing the gaps - working in a multi-cultural environment")

Rikke Janniche

HR Corporate Manager / GEODIS

”Jeg har haft fornøjelsen af at gennemgå forløbet på coachuddannelsen hos Expand. Det har været rigtig god læring og dybere indsigt i coachingens discipliner. Det har været en fantastik ”rejse” på både det professionelle og personale plan. Jeg har fået mange gode værktøjer og input til hvordan jeg kan opnå min ambition om at ”hold the client great” både i min kommunikation og lederskab. Og det bedste er: det er fantastisk at opleve hvordan en person kan udvikle sig – ”blot” ved hjælp af coaching.

Frank Borch-Olsen, frank borch A/S

“Som Virksomhedsejer og Viceborgmester har jeg deltaget og gennemgået mange uddannelsesforløb de seneste år. Hovedparten har været med afsæt i, at opnå fagkompetencer indenfor f.eks. Ledelse- og beslutningshåndtering. Under alle disse forløb har jeg savnet de mere menneskelige kundskaber. Hvordan flytter man en medarbejder eller et lederteam fra A til B, således, at det gøres via motivation og personlig forankring i selve forandringsprocessen ? Hvordan får man en medarbejder eller et team, til at udnytte deres fulde potentiale til gavn for dem selv og virksomheden ? Svarene og egenskaberne fik jeg ved at deltage på Coachinguddannelsen – Her fik jeg de reelle ledelsesredskaber, nemlig kundskaberne til at kunne coache en medarbejder eller et team til finde eget potentiale til nå frem til et mål. Derudover har deltagelse på uddannelsen været en personlig udviklingsrejse, hvor jeg ikke kun har lært at finde frem til andres potentiale men i høj grad også mit eget potentiale.”

Anja Bertelsen

Journalist og Kommunikationskonsulent

"Jeg var utroligt grundig i min research, inden jeg valgte coachuddannelsen hos Expand - og jeg valgte rigtigt. Expand er mængder af læring i et trygt, inspirerende miljø med højt til loftet. Annette Kledal de øvrige undervisere på Expand formår på ganske kort tid at skabe læringsrum - hvor man suger til sig, øver, lave fejl og igen og igen undervejs i uddannelsen flytter sig fra a til b. Annette Kledal er en dygtig formidler, og hun kan sit kram. Men Annette Kledal er mere end en dybt inspirerende underviser - hun er også støttende og energigivende. Annette Kledal har et varmt hjerte og et stort overblik. I passende dosis balancerer hun ros og sin yderst empatiske kritik. Expands coachuddannelse kommer med mine varmeste anbefalinger."

Jakob Lau Holst

CEO / Global Wind Organisation

”Jeg startede på coachuddannelsen fordi jeg ønskede flere redskaber til at lede mine medarbejdere. Jeg fik det og meget mere. Jeg er blevet en bedre leder, har fået nye metoder til at gå til mine opgaver og jeg har fået rigtig meget ud af den på det personlige plan. Underviserne er utrolig dygtige og jeg følte mig hele tiden i trygge hænder. For mig er det også et kvalitetsstempel, at det er Lederne der står bag uddannelsen.”

Karina Juul Jensen

/ KJJ-Consulting.dk

"Jeg vil klart anbefale enhver som overvejer, hvilken coach uddannelse de skal vælge, at bruge Expand med Annette Kledal ved roret. Hun er super dygtig, og ikke mindst rigtig god til både at undervise, coache, inspirere, engagere og motivere alle hele vejen igennem. Du får en masse brugbare og nyttige værktøjer, og styrkes markant i dine coaching kompetencer - til såvel dig som leder eller dig som coach."