Case Ny leder og hvad så?

Ny leder og hvad så?

Lad os samarbejde om din udvikling som leder

Hvorfor få individuel coaching som ny leder?

 

Som ny leder er der mange ting at holde styr.

 

 • Hvordan finder du dig til rette i din nye rolle som leder?
 • Hvordan håndterer du at være leder for tidligere kollegaer?
 • Hvad er dit brand som leder? Hvad er din ledelsesstil? Hvad vil du være kendt for?
 • Hvordan takler du områder som uddelegering, kommunikation, konflikthåndtering, samt prioritering af tid og opgaver?
 • Hvordan leder du både nedad og opad?
 • Hvad er dine stærke og svage sider?
 • Har du brug for et frit rum i en travl hverdag til at få stoppet op, reflekteret, skabt indsigt og etableret tydelig retning og handling for dig og dine medarbejdere?

 

I et individuelt skræddersyet forløb finder vi sammen de mål, du ønsker at arbejde hen imod, så du bliver den leder, du ønsker at være, og som skaber værdi for dine medarbejdere og din organisation

Hvad er dit udbytte som leder?

 

 • Større selvindsigt og bevidsthed om egne styrker og udviklingsområder
 • At du konkret har opnået den lederadfærd du ønsker i dagligdagens mange ledelsesinteraktioner
 • Øget troværdighed og autoritet i lederrollen
 • Øget relationel- og emotionel intelligens og dermed evne til at kunne håndtere mange forskellige situationer og udfordringer
 • Videreudviklet lederkompetencer, såsom nærvær, aktiv lytning, coachende ledelsesstil, mødeledelse
 • Realiseret mere af dit personlige og professionelle potentiale

 

Hvordan forløber det?

 

Inden forløbet: Indledende kemi-samtale på telefon med en uddannet coach.

Møde 1: Etablering af coaching aftale og plan for samarbejdet samt etablering af succeskriterier. Gensidig forventningsafstemning til roller og samarbejdets varighed. Egen leder kan evt deltage.

Efterfølgende møder : Coaching møder med fokus på etablerede udviklingsområder, indsatser og mål.

Afsluttende evaluering: Evaluering i forhold til mål og succeskriterier, feedback og etablering af en plan for forsat udvikling og læring. Varighed 1 time.

 

Følgende kan også være en del af et forløb:

 

 • Personlighedstest (Insight Discovery eller JTI) med tilbagemelding. Varighed 1½ time.
 • Direkte feedback på performance: Coachen deltager i udvalgte møder, fx performance møder med medarbejdere eller teammøder, for efterfølgende at give lederen feedback og coache for personlig og kompetencemæssig udvikling.
 • Arbejde med 360 feedback

 

Skal vi snakke om, hvordan dit potientiale kan udvikles?