Expands videregående coach  uddannelse

Trin 2 af Expands coach uddannelse – ny og opdateret med et team coaching modul

actp_cl

Næste holdstart 25. februar 2021

Tilmeld dig her

Pris 29.800kr + moms

 

Vi har efterhånden meget lang erfaring med at uddanne coaches og ledere og vores uddannelse var den første i Danmark til at opnå ICF’s godkendelse i 2006. Vi bruger løbende vores erfaring til at opdatere vores uddannelseskoncept, så du får det bedste af det bedste – og en sikker vej til at blive ICF certificeret coach.

 • Er du klar til at mestre coaching endnu mere i dybden?
 • Ønsker du at beherske coaching kompetencerne på et højt niveau, så du kan arbejde endnu mere professionelt med coaching?
 • Ønsker du intensiv mentorcoaching og supervision?
 • Vil du gerne ICF certificeres på ACC eller PCC niveau?

Expands videregående coachuddannelse giver dig netop det, og sikrer samtidig din forsatte personlige udvikling, som en autentisk og dedikeret coach.

At coache på et højere kompetenceniveau handler bl.a. om at

 • Coache med fokus på hvordan fokuspersonen som menneske interagerer/relaterer sig til problemet frem for at coache “problemet”
 • Coache for bredere og dybere læring
 • Have fuldt partnerskab med fokuspersonen
 • Fange nuancer og gå efter mere end det åbenlyse
 • Tillade ny bevidsthed at ske
 • Coache, så fokuspersonens fuldstændige ligeværdige rolle og bidrag i coachingen er tydelig
 • Du er fri af specifikke værktøjer og metode og coacher ud fra, at du selv er værktøjet.

 

På uddannelsen får du:

 • 4 moduler på hver 2 dage samt en opfølgningsdag på team coaching modulet, i alt 9 dage
 • 3 gruppe feedback sessioner som varer ca 3 timer hver gang, i alt 9 timers undervisning. De tæller som 3 gruppe mentor coaching timer over for ICF for hver kursist
 • 4 individuelle mentor coaching timer med en PCC certificeret coach
 • 2 webinarer på hver 1½ time med fokus på PCC niveau forståelse af kerne kompetencerne
 • Skriftlig feedback på 1 afleveret case med fokus på udviklingspotentialet i kerne kompetencerne.

 

Sammen med de 3 gruppe mentor coaching timer fra grunduddannelsen har du dermed de 10 krævede mentor coaching timer til en ACC eller PCC certificering. Har du ikke vores grunduddannelse, kan 3 ekstra mentor coaching timer tilkøbes.

Dette videregående trin af vores uddannelses koncept giver dig 63 ACSTH godkendte undervisningstimer. Sammen med trin 1 har du således 130,5 ICF godkendte uddannelsestimer. Efter endt uddannelse kan du kalde dig Expand Certified Coach indtil du måtte få en ICF certificering.

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Der er maks. 12 deltagere på et hold.

Prisen er 29.800kr + moms og inkluderer al undervisning, mentorcoaching i gruppe og individuelt samt feedback på case.

På modulerne er forplejning inkluderet.

Datoer hold VCU 1-21

Moduler
Der er hver dag undervisning kl. 9.30-16.30

Modul 1        25. - 26. februar 2021
Modul 2        22. - 23. april 2021
Modul 3        7. - 8. juni 2021
Modul 4        30. - 31. august 2021 (Team coaching)
Modul 5        4. oktober 2021 (Team coaching)

Webinarer finder sted kl. 15-16.30

Webinar 1: 10. februar 2021 (intro)
Webinar 2: 16. marts 2021                                  Webinar 3: 17. maj 2021

Observerede feedback sessioner/gruppe mentorcoaching finder sted kl. 9-12.30 eller kl. 13-16.30 i grupper på 3-4 personer med en mentorcoach. Reserver begge tidsrum frem til uddannelsen starter.

Feedback session 1: 8. April 2021
Feedback session 2: 6. Maj 2021
Feedback session 3: 16. August 2021

Undervisning på moduler og feedback sessioner foregår i vores lokaler A.P. Møllers Allé 9C, 2791 Dragør.

 

Uddannelsens opbygning

Ud over undervisning på de 4 moduler, er der flere andre læringsaktiviteter på uddannelsen.

Feedback sessioner

Der afholdes i alt 3 gruppe feedback sessioner på hver 3 timer, i alt 9 timer. Der vil være 3-4 kursister i hver gruppe, som coacher hinanden med direkte feedback fra underviseren/mentorcoachen. Feedbacken vil koncentrere sig om begyndende PCC niveau i kerne kompetencerne og være både støttende og udfordrende.

Disse 3 sessioner tæller for den enkelte kursist som 3 gruppe mentorcoaching timer.

 

Individuel mentor coaching

De 4 individuelle mentor coaching timer skal påbegyndes under uddannelses forløbet og afsluttes inden for et år fra uddannelsens start.

Alle disse timer skal være afholdt før du kan få uddannelses bevis.

Til hvert møde skal du medbringe en lydoptagelse af en coaching på ca. 30-40 min varighed. Du vil modtage feedback på din coaching ud fra begyndende PCC niveau i kerne kompetencerne og vi udfordrer dig selvfølgelig videre mod et mere solidt PCC niveau.

 

Webinarer
Der afholdes i alt 2 webinarer på hver 1½ time. Disse timer fokuserer på en dybere forståelse af kerne kompetencerne og forståelsen i udviklingen af kompetencerne på henholdsvis ACC, PCC og MCC niveau.

De etiske regler vil ligeledes blive berørt, men de forudsættes bekendt fra tidligere uddannelse.

 

Case
Som en del af læringen på uddannelsen skal du i forløbet udarbejde en klient case ud fra definerede krav til form og indhold. Casen tager udgangspunkt i arbejdet med en af dine fokuspersoner.

Casen skal afleveres skriftligt i anonymiseret form.

 

Træningsgrupper og coaching med egne fokuspersoner

På uddannelsens første modul etableres træningsgrupper. Der er krav om dokumentation for 10 timers gruppemøder, hvor tiden bruges på træning af coaching, diskussion af anvendelsen af kernekompetencerne samt egne cases.

Der er ligeledes krav om, at du skal have gennemført min. 5 timers coaching med egne fokuspersoner.

 

Undervisere og mentor coaches

Annette Kledal, PCC, er underviser på denne videregående coachuddannelse. Hun har mere end 17 års erfaring i at undervise i coaching, coache og lave mentor coaching.

 

 

Modul 1 Coaching processens fundament

Modul 1        Coaching processens fundament

ICF’s 11 kerne kompetencer er alle vigtige i coaching processen – og så er der alligevel nogle af dem, som er særligt vigtige forudsætninger for, at de øvrige kan fungere optimalt.

På dette modul går vi derfor dybere ind i ”coaching aftalen” og det ”at skabe nærhed og tillid”, ”coaching nærværet” og ”at lytte aktivt” og vi sætter fokus på dig, som coaching processens afgørende fundament.

 

På modulet vil vi bl.a. arbejde med

 • Coaching aftalens væsen og neurologiske betydning
 • Hvad tillid og nærhed med klienten egentlig betyder
 • At kunne være opmærksomt tilstede i nuet
 • At lytte bag om det sagte og komme til sagens kerne
 • At opfange følelser bag ordene og skift i energien
 • Viden om hjernen i forandring og opmærksomhedens kraft.

 

Presence is not about being in flow or feeling good –
it is about accepting what is

Jeff Staggs, MCC

Modul 2 Coaching processen som et partnerskab

Modul 2        Coaching processen som et partnerskab

Modulet fokuserer især på coaching som et partnerskab med klienten, hvor coach og klient sammen skaber både aftalen, relationen, processen og resultaterne. Det er centralt for at flytte sig til PCC-niveau coaching, at coachen har tillid til både sig selv, processen og klienten på en måde, så det ikke handler om, at coachen har noget at skulle præstere, men er åben for at lære af klienten. Ikke at vide får en dybere dimension.

På modulet har vi særligt fokus på kerne kompetencerne ”at stille kraftfulde spørgsmål”, ”at kommunikere direkte” og ”at skabe ny bevidsthed”.

 

På modulet vil vi bl.a. arbejde med

 • Fokuspersonen som coachens læremester
 • At kunne give en direkte tilbagemelding – uden at hænge fast i sit perspektiv
 • Coachens evne til at opdage, når ny bevidsthed er klar til/ved at ske
 • At bruge det, der sker i samtalen og rummet til fordel for fokuspersonens proces
 • At sikre både fordybelse og fremdrift i fokuspersonens proces
 • At ændre både tankemønstre og følelser.

 

Coaching the Who of the client instead the What of the problem.

 ICF

 

Modul 3 Coaching processens kobling til hverdagen

Modul 3        Coaching processens kobling til hverdagen

På modulet sætter vi særligt fokus på at lytte akkumuleret, udfordre og formå at omsætte ny erkendelse til fremdrift gennem fastholdelse, forpligtelse og handling. Hvordan frembringer du og klienten sammen de opgaver og handlinger, som kan skabe de ønskede forandringer i hverdagen?

Partnerskabet er fortsat i fokus mens vi arbejde videre med kerne kompetencerne ”at udforme handlinger”, ”at planlægge og sætte mål” og ”håndtere fremskridt og ansvar”.

 

På modulet vil vi bl.a. arbejde med

 • At begynde at opfange det, som ønsker at komme tilstede
 • Frembringelse af opgaver, som fastholder fokus og bevidsthed for fokuspersonen mellem seancer
 • Din evne til at forblive nærværende og engageret, når det bliver svært
 • Din evne til både at skabe det rum, din klient har brug for og tilføre det, som kan skabe en større læring for fokuspersonen
 • At afslutte uden at være færdige

 

Expect more of the client than she expects –
and be un-attached to the expectations

Jeff Staggs, MCC

 

 

Modul 4 Team coaching

På dette modul samt opfølgnignsdagen sætter vi fokus på coaching af teams gennem at lære og afprøve modellen De 5 discipliner for effektive teams, 5-C modellen, udviklet af Professor Peter Hawkins. Du vil desuden få suppleret værktøjskassen til at arbejde konkret med teams i de forskellige discipliner med metoder fra Systemic Team Coaching.

Modulet vil forme sig som et ’learning lab’, hvor du både vil arbejde med din egen case og sammen med de andre på holdet afprøve metoderne så du oplever, hvordan de virker.

Efter ca 1 måned følges modulet op med endnu en undervisningsdag.

Modulet åbnes for tilmeldinger fra andre, som ønsker at lære at udvikle og coache teams.

 

ICF certificering

Expands trin 1 og 2 giver dig i alt 130,5 ICF godkendte undervisningstimer samt de 10 krævede mentorcoaching timer.

Med det kan du ansøge om enten en ACC eller en PCC certificering hos ICF afhængig af, hvor mange timer du har coachet.

Certificering til Associate Certified Coach, ACC

Pr. 31. juli 2018 gælder følgende: Ved ansøgning om ACC certificering skal du indsende en lydoptagelse af en coaching seance med en klient samt en fuld udskrift af coaching samtalen. Optagelsen danner grundlag for bedømmelse hos ICF af en eksaminator. Optagelsen til ACC certificeringen og udskriften kan være på dansk.

Du skal desuden bestå Coach Knowledge Assessment.

Du skal benytte ACC ACSTH path ved din ansøgning. Den finder du på ICF's hjemmeside.

Certificering til Professinal Certified Coach, PCC

For at ansøge om en PCC certificering kræves min. 125 timers coach specifik uddannelse, 10 timers mentorcoaching samt 500 coaching timer, som tælles fra den første coachinguddannelse du har taget.

For at blive certificeret skal du indsende  2 lydoptagelser med fuld udskrift. Her gælder, at lydoptagelserne kan være på dansk og udskrifterne skal være på engelsk.

Du skal desuden bestå Coach Knowledge Assessment, hvis du ikke tidligere har bestået den.

Du skal benytte PCC ACSTH path ved din ansøgning. dne finder du på ICF's hjememside.

 

Expand samarbejder med Coach.dk EXPANDs coachuddannelser efterlever de minimumskrav en coachuddannelse skal opfylde, for at kunne blive listet på Coach.dk’s Coachuddannelsesoversigt.

Tina Monk

Lean Six Sigma & Business Transformation Leader, North Europe Region & Country Leader Danmark / 3M

Workshoppen "Closing the gaps - Working in a multi-cultural environment" er inspirerende og relevant i mit arbejde med at navigere i en stor matrix organisation på tværs af flere lande i Nordeuropa

Marianne Bjørnholt Bruun

Head of Customer Service / BTC Chemical Distribution Unit Nordic & Baltic Countries

“Tak for en fantastisk mental rejse … med de bedste kursister og de super motiverende og inspirerende undervisere.”

Rudi Jadoul

Senior Bid Manager / Siemens

"Working in a multi-cultural environment" er et spændende område som mange kan få glæde af i deres dagligdag. Fin balance mellem teori og praksis og meget inspirerende erfaringer fra begge undervisere. Afgjort et anbefalingsværdigt kursus.

Jakob Lau Holst

CEO / Global Wind Organisation

GWO has a multicultural team facilitating global working groups, so for us "Closing the gaps - working in a multi-cultural environment" was an extremely useful day. Christophe and Expand has helped us grow our common understanding and sensitivity for how cultural differences affect our processes. And it was fun!

Lisbeth Ahlberg

Afdelingsleder, / SPUC

”Jeg har fået et stort personligt udbytte ud af at gå på coachuddannelsen, faktisk et meget større udbytte end jeg havde forventet! Jeg har fået indsigt i hvor stor betydning det har for en samtale at jeg stiller de ”rigtige” spørgsmål – som sætter min fokusperson i gang med at reflektere på en ny måde end hidtil. Jeg anvender dagligt de nye redskaber i mit ledelsesarbejde men i høj grad også privat. Forløbet med de øvrige kursister og undervisere, har betydet alt! Der har fra første dag været en god og energifyldt kemi, dygtige undervisere og god vekselvirkning mellem undervisning, praktisk træning og kompetent feedback.”

Sanne Dinesen

Talent Development Manager / 3M

”Jeg valgte Expand’s videregående coachuddannelse, fordi jeg havde fået så stort udbytte af første trin nogle år tidligere og derfor var overbevist om, at jeg ville få styrket min udvikling på de områder, der var af størst værdi for mig i min rolle som intern coach. Annette er en fremragende formidler og en nærværende og suveræn mentorcoach, og jeg er gået beriget ud af hvert eneste møde med hende og holdet.”

Henrik Schmidt

Konsulent / Momentum Consulting

Strålende facilitatorer, der formår at skabe en god og tryg stemning. Der var en god balance mellem teoretiske input, praktiske øvelser, refleksioner og alt sammen krydret med relevante personlige eksempler ("Closing the gaps - working in a multi-cultural environment")

Rikke Janniche

HR Corporate Manager / GEODIS

”Jeg har haft fornøjelsen af at gennemgå forløbet på coachuddannelsen hos Expand. Det har været rigtig god læring og dybere indsigt i coachingens discipliner. Det har været en fantastik ”rejse” på både det professionelle og personale plan. Jeg har fået mange gode værktøjer og input til hvordan jeg kan opnå min ambition om at ”hold the client great” både i min kommunikation og lederskab. Og det bedste er: det er fantastisk at opleve hvordan en person kan udvikle sig – ”blot” ved hjælp af coaching.

Frank Borch-Olsen, frank borch A/S

“Som Virksomhedsejer og Viceborgmester har jeg deltaget og gennemgået mange uddannelsesforløb de seneste år. Hovedparten har været med afsæt i, at opnå fagkompetencer indenfor f.eks. Ledelse- og beslutningshåndtering. Under alle disse forløb har jeg savnet de mere menneskelige kundskaber. Hvordan flytter man en medarbejder eller et lederteam fra A til B, således, at det gøres via motivation og personlig forankring i selve forandringsprocessen ? Hvordan får man en medarbejder eller et team, til at udnytte deres fulde potentiale til gavn for dem selv og virksomheden ? Svarene og egenskaberne fik jeg ved at deltage på Coachinguddannelsen – Her fik jeg de reelle ledelsesredskaber, nemlig kundskaberne til at kunne coache en medarbejder eller et team til finde eget potentiale til nå frem til et mål. Derudover har deltagelse på uddannelsen været en personlig udviklingsrejse, hvor jeg ikke kun har lært at finde frem til andres potentiale men i høj grad også mit eget potentiale.”

Anja Bertelsen

Journalist og Kommunikationskonsulent

"Jeg var utroligt grundig i min research, inden jeg valgte coachuddannelsen hos Expand - og jeg valgte rigtigt. Expand er mængder af læring i et trygt, inspirerende miljø med højt til loftet. Annette Kledal de øvrige undervisere på Expand formår på ganske kort tid at skabe læringsrum - hvor man suger til sig, øver, lave fejl og igen og igen undervejs i uddannelsen flytter sig fra a til b. Annette Kledal er en dygtig formidler, og hun kan sit kram. Men Annette Kledal er mere end en dybt inspirerende underviser - hun er også støttende og energigivende. Annette Kledal har et varmt hjerte og et stort overblik. I passende dosis balancerer hun ros og sin yderst empatiske kritik. Expands coachuddannelse kommer med mine varmeste anbefalinger."

Jakob Lau Holst

CEO / Global Wind Organisation

”Jeg startede på coachuddannelsen fordi jeg ønskede flere redskaber til at lede mine medarbejdere. Jeg fik det og meget mere. Jeg er blevet en bedre leder, har fået nye metoder til at gå til mine opgaver og jeg har fået rigtig meget ud af den på det personlige plan. Underviserne er utrolig dygtige og jeg følte mig hele tiden i trygge hænder. For mig er det også et kvalitetsstempel, at det er Lederne der står bag uddannelsen.”

Karina Juul Jensen

/ KJJ-Consulting.dk

"Jeg vil klart anbefale enhver som overvejer, hvilken coach uddannelse de skal vælge, at bruge Expand med Annette Kledal ved roret. Hun er super dygtig, og ikke mindst rigtig god til både at undervise, coache, inspirere, engagere og motivere alle hele vejen igennem. Du får en masse brugbare og nyttige værktøjer, og styrkes markant i dine coaching kompetencer - til såvel dig som leder eller dig som coach."