Level 2 – Expands videregående coach uddannelse

Tag en videregående coach uddannelse

ICF Level 2 akkrediteret - din direkte vej til ACC og PCC certificering

Level 2 – Expands videregående coach uddannelse

 

 

Expands videregående coach uddannelse

På vores ICF Level 2 akkrediterede coach uddannelse skabes nogle af de bedste coaches, som findes i Danmark. Høj faglighed, dybt integrerede coachingkompetencer, stor personlig indsigt og integritet og masser af både hjerne og hjerte med i arbejdet med mennesker.

 

Er trin 2 af coach uddannelsen noget for dig?

 

Du er leder, HR professionel eller coach med de grundlæggende coachingkompetencer fra trin 1 af coach uddannelsen i bagagen.

 

Er du klar til:

 • at coache for bredere og dybere læring?
 • at have fuldt partnerskab med fokuspersonen?
 • at mestre dialogen, så I sammen skaber dyb indsigt, transformation og velovervejede handlinger?
 • at være i stand til at fange nuancer og gå efter mere end det åbenlyse i dine samtaler?
 • vil du gerne lære at udvikle og coache teams?
 • ønsker du intensiv mentorcoaching og supervision for at styrke din personlige stil og integration af coaching kompetencerne?
 • vil du ICF certificeres på ACC eller PCC niveau?

 

Så lad os samarbejde om din videre udvikling som coach og menneske.

 

 

Se datoer for vores næste holdstart

Læs mere om uddannelsen her

Uddannelsens opbygning

Dette videregående trin af coach uddannelsen har stort fokus på at udvikle coachen gennem viden, værktøjer og personlig udvikling. Kombinationen af moduler, observerede sessioner og mentorcoaching i gruppe og individuelt har til sigte at løfte coachens forståelse og integration af ICF’s kerne kompetencer på en måde, så de udleves kompetent, autentisk og professionelt i coachingsamtalerne på højt niveau.

 

Level 2 - Expands videregående coach uddannelse

 

Moduler:
Modulerne har til formål at give konkret viden, inspiration og værktøjer til at kunne mestre coachingprocessen endnu bedre, og der er mange øvelser og afprøvning i praksis.

 

Undervisningen har stor vægt på:

 • Egen udvikling inden for ICF’s 8 kernekompetencer
 • Øvelser som fundament for skabelse af erfaring og læring
 • Praktisk træning af coaching

 

Det teoretiske udgangspunkt er

 • ICF’s kernekompetencer
 • Hjerneforskning
 • Evidensbasede coachingværktøjer
 • Mindfullnes
 • Viden om social, følelsesmæssig og kropslig intelligens

 

Observeret coach session

Efter modul 1 ligge den observerede coach session med skriftlig feedback på kerne kompetencerne. Det foregår online i grupper på 3-4 kursister, som coacher hinanden med direkte feedback fra underviseren. Feedbacken vil koncentrere sig om PCC-niveau i kernekompetencerne og være både støttende og udfordrende.

 

Mentor coaching

De 4 individuelle mentor coaching timer skal påbegyndes efter modul 1 og den sidste session kan afholdes efter modul 5.

For hvert hold udarbejdes en plan for, hvornår de individuelle sessioner skal være afholdt og yderligere information om forberedelse og hvordan det foregår, får du når uddannelsen starter.

 

De 2 gruppe mentorcoaching sessioner på hver 3 timer ligger efter henholdsvis modul 2 og 3.

 

Mentorcoaching handler om at arbejde med og blive coachet på udvikling af dig og dine coaching kompetencer.

 

Alle mentorcoaches er min. PCC certificerede coaches.

Alle disse timer skal være afholdt før du kan få dit certifikat og gå til den afsluttende eksamen på PCC niveau.

 

Webinarer:
Der afholdes i alt 3 webinarer på hver 1½ time. Det første fokuserer på at rammesætte og starte rejsen sammen, og de efterfølgende fokuserer på en dybere forståelse af kernekompetencerne og forståelsen i udviklingen af kompetencerne på henholdsvis ACC-, PCC- og MCC- niveau.

 

De etiske regler vil ligeledes blive berørt, men de forudsættes bekendt fra tidligere uddannelse.

 

Træningsgrupper og coaching med egne fokuspersoner:

På uddannelsens første modul etableres træningsgrupper. Der er krav om 10 timers gruppemøder, hvor tiden bruges på træning af coaching, diskussion af anvendelsen af kernekompetencerne samt egne cases.

 

Der er ligeledes krav om, at du skal have gennemført min. 5 timers coaching med egne fokuspersoner.

Undervisningens indhold

Modul 1 Coachingprocessens fundament

ICF’s 8 kernekompetencer er alle vigtige i coachingprocessen – og så er der alligevel nogle af dem, som er særligt vigtige forudsætninger for, at de øvrige kan fungere optimalt.

 

På dette modul går vi derfor dybere ind i ” besidder et coaching mindset”, ”etablerer og holder aftaler”, ”skaber tillid og sikkerhed” og ”opretholder nærvær” og vi sætter fokus på dig, som coachingprocessens afgørende fundament.

 

På modulet vil vi bl.a. arbejde med:

 • Coachingaftalens væsen og neurologiske betydning
 • Hvad tillid og sikkerhed egentlig betyder
 • At kunne være opmærksomt tilstede i nuet
 • At lytte bag om det sagte og komme til sagens kerne
 • At opfange følelser bag ordene og skift i energien
 • Viden om hjernen og opmærksomhedens kraft.

 

“Presence is not about being in flow or feeling good – it is about accepting what is”.
Jeff Staggs, MCC

 

Modul 2 Coachingprocessen som et partnerskab

Modulet fokuserer især på coaching som et partnerskab med klienten, hvor coach og klient sammen skaber både aftalen, relationen, processen og resultaterne. Det er centralt for at flytte sig til PCC-niveau coaching, at coachen har tillid til både sig selv, processen og klienten på en måde, så det ikke handler om, at coachen har noget at skulle præstere, men er åben for at lære af klienten. ”Ikke at vide” får en dybere dimension.

 

På modulet har vi særligt fokus på kernekompetencerne “opretholder nærvær”, ”aktiv lytning” og ”fremkalder bevidsthed”.

 

På modulet vil vi bl.a. arbejde med:

 • Fokuspersonen som coachens læremester
 • At kunne give en direkte tilbagemelding – uden at hænge fast i sit perspektiv
 • Coachens evne til at opdage, når ny bevidsthed er klar til/ved at ske
 • At bruge det, der sker i samtalen og rummet til fordel for fokuspersonens proces
 • At sikre både fordybelse og fremdrift i fokuspersonens proces
 • At arbejde med både tankemønstre og følelser.

 

Coaching the Who of the client instead the What of the problem. ICF

 

Modul 3 Coachingprocessens kobling til hverdagen

På modulet sætter vi særligt fokus på at lytte akkumuleret, udfordre og formå at omsætte ny erkendelse til fremdrift gennem fastholdelse, forpligtelse og handling. Hvordan frembringer du og klienten sammen de opgaver og handlinger, som kan skabe de ønskede forandringer i hverdagen?

 

Partnerskabet er fortsat i fokus mens vi arbejde videre med kernekompetencerne ”fremkalder bevisthed” og “faciliterer klientes udvikling”.

 

På modulet vil vi bl.a. arbejde med:

 • At begynde at opfange det, som ønsker at komme tilstede
 • Frembringelse af opgaver, som fastholder fokus og bevidsthed for fokuspersonen mellem seancer
 • Din evne til at forblive nærværende og engageret, når det bliver svært
 • Din evne til både at skabe det rum, din klient har brug for og tilføre det, som kan skabe en større læring for fokuspersonen
 • At afslutte uden at være færdige

 

“Expect more of the client than she expects – and be un-attached to the expectations”. Jeff Staggs, MCC

 

Modul 4 Coaching af teams

På dette modul og den efterfølgende opfølgningsdag sætter vi fokus på coaching af teams gennem at afprøve 5C modellen for værdiskabende teams af Peter Hawkins. Du vil desuden få suppleret værktøjskassen til at arbejde konkret med teams gennem forskellige metoder fra Systemic Team Coaching.

 

På modulet vil vi bl.a. arbejde med:

 • 5C modellen for at skabe højt ydende teams
 • Dataindsamling og “diagnosticering” med involvering af teamet
 • Hvordan du planlægger og igangsætter en teamcoachingproces
 • Konkrete værktøjer til at coache teams i forhold til forskellige behov

 

Modul 5 Systeminddragende coaching

Den ”systemforståelse” som team coaching giver, bruger vi også i den individuelle coaching. På den måde kan vi endnu bedre coache både team og individer i organisationer til de forandringer, de ønsker.

På modulet fokuserer vi desuden på coachens videre rejse efter endt uddannelse og samler op på hele læringsrejsen.

Eksamen og certificering

For at kunne gå til den afsluttende PCC niveau eksamen skal du opfylde følgende krav:

 

 • Have gennemført al undervisning
 • Have gennemført al mentorcoaching
 • Dokumentere 70timers coaching med klienter

 

Hvis du vælger at afslutte uddannelsen uden at gå til eksamen, modtager du et diplom som Expand Certified Coach. Det bekræfter din deltagelse og afslutning af dele af en Level 2 akkrediteret uddannelse. Du kan altid vende tilbage og tilmelde dig den afsluttende eksamen.

 

Eksamensprocessen

Eksamen består i, at du fremsender en optagelse af en coaching med en af dine klienter. Optagelsen skal være mellem 30-45min og være i Mp3 format. Der må ikke været foretaget redigering af optagelsen.

Du skal desuden fremsende en fuld transskribering af samtalen i et særligt format. (udleveres af os)

 

2 eksaminatorer bedømmer herefter først hver for sig og derefter sammen optagelsen og sammenfatter den feedback, som coachen får sammen med resultatet af bedømmelsen.

 

Når coachen har bestået eksamen, modtages certifikat som Expand Professioal Certified Coach og Level 2 logo er på certifikatet.

 

Først når coachen opfylder ICF’s krav om 500timers erfaring, kan coachen søge ICF om at blive ICF Professional Certified Coach, PCC.

Coachen kan ved 100timers coaching erfaring ansøge ICF om at blive Associate Certified Coach, ACC.

 

ICF certificering

Al ICF certificering kan kun ske gennem ICF og coachen skal opfylde alle deres krav.

 

Expands Level 2 akkrediterede coachuddannelse sørger for, at du opfylder alle uddannelsesmæssige krav og afsluttes med en certificerende eksamen.

 

Derudover kræver ICF erfaring med at coache og ved første certificering skal coachen bestå en Credentialing Exam, som er en multiple choice test i ICF kerne kompetencer og etiske regler.

 

Ud over vores uddannelse kræver ICF:

Associate Certified Coach, ACC, 100timers erfaring med at coache.

Professional Certified Coach, PCC, 500 timers erfaring med at coache.

 

Der er en afgift for at ansøge ICF om certificering.

 

Faculty

Du møder et engageret og kompetent underviserteam af ICF certificerede coaches, som har undervist sammen i mange år. Alle undervisere arbejder med at undervise, coache samt lave leder- og teamudvikling i organisationer.

 

Annette Kledal, MCC, er ansvarlig underviser på uddannelsen og underviser sammen med Christophe Kittel, PCC, og partner i Expand.

 

Vi er altid 2 undervisere tilstede i undervisningen og vi lægger vægt på at skabe et trygt og tilpas udfordrende rum for læring. Vi sætter den enkeltes læring og udvikling højt, samtidig med at vi har fokus på at skabe en gruppe, som fungerer godt sammen.

 

Alle webinarer afholdes af én af underviserne og ved gruppementorcoaching sessionerne vil hver gruppe på 3-4 have en MCC eller PCC certificeret mentor. (opfylder ICF’s krav)

 

På modulerne møder du:

 • Annette Kledal, ICF Master Certified Coach, MCC
 • Christophe Kittel, ICF Professional Certified Coach, PCC

 

Til mentorcoaching sessionerne møder du:

 • Annette Kledal, ICF Master Certified Coach, MCC
 • Christophe Kittel, ICF Professional Certified Coach, PCC
 • Michael Skjøt, ICF Master Certified Coach, MCC

 

Hvad er en PCC coach?

ICF PCC står for Professional Certified Coach certificeret gennem International Coaching Federation, ICF.

 

Krav til certificering :

 • Min. 125 timer coach specifik undervisning
 • Min. 500 timers coaching (dokumenteret erfaring)
 • Min. 10 mentorcoaching timer med min. PCC coach som mentor
 • Bestå ICF certificerende eksamen på PCC niveau

 

At bevæge sig fra at være begynder coach til en mere erfaren coach handler ikke kun om teknik, værktøjer og viden, men også om din måde at være til stede på med ”hele dig” og have fokus på din fokuspersons læring og udvikling som person frem for på at løse et specifikt problem.

 

På PCC niveau handler det om, at coachingprocessen foregår i et partnerskab med klienten, hvor coach og klient sammen skaber processen og vejen mod det, som klienten ønsker.

 

En Professional Certified Coach er fri af:

 • Værktøjer og metoder
 • Hvordan du ønsker at blive oplevet
 • Behovet for at præstere – opnå et bestemt resultat og være god
 • At drive coaching frem mod et specifikt mål

 

En Professional Certified Coach:

 • Coacher hele klienten
 • Coacher ikke et problem men har fokus på, hvordan klienten som menneske interagerer/relaterer sig til problemet
 • Coacher for bredere og dybere læring
 • Har fuldt partnerskab med klienten
 • Fanger nuancer og går efter mere end det åbenlyse
 • Tillader ny bevidsthed at ske
 • Tillader at klientens fuldstændige ligeværdige rolle og bidrag i coachingen er tydelig
 • Er flydende i sin coaching

 

Skal vi snakke om, hvordan dit potientiale kan udvikles?