Tag en videregående coach uddannelse

Trin 2 af Expands coach uddannelse - din direkte vej til ACC og PPC certificering

På vores ICF akkrediterede coach uddannelse skabes nogle af de bedste coaches, som findes i Danmark. Høj faglighed, dybt integrerede coachingkompetencer, stor personlig indsigt og integritet og masser af både hjerne og hjerte med i arbejdet med mennesker.

 

Er trin 2 af coach uddannelsen noget for dig?

 

Du er leder, HR professionel eller coach med de grundlæggende coachingkompetencer fra trin 1 af coach uddannelsen i bagagen.

 

Er du klar til:

 • at coache for bredere og dybere læring?
 • at have fuldt partnerskab med fokuspersonen?
 • at mestre dialogen, så I sammen skaber dyb indsigt, transformation og velovervejede handlinger?
 • at være i stand til at fange nuancer og gå efter mere end det åbenlyse i dine samtaler?
 • vil du gerne lære at udvikle og coache teams?
 • ønsker du intensiv mentorcoaching og supervision for at styrke din personlige stil og integration af coaching kompetencerne?
 • vil du ICF certificeres på ACC eller PCC niveau?

 

Så lad os samarbejde om din videre udvikling som coach og menneske.

 

 

Se datoer for vores næste holdstart
Trin 2 - Expands videregående coach uddannelse

Læs mere om uddannelsen her

Uddannelsens opbygning

Dette videregående trin af coach uddannelsen har stort fokus på at udvikle coachen gennem viden, værktøjer og personlig udvikling. Kombinationen af moduler og mentorcoaching i gruppe og individuelt har til sigte at løfte coachens forståelse og integration af ICF’s kerne kompetencer på en måde, så de udleves kompetent, autentisk og professionelt i coachingsamtalerne på højt niveau.

 

Moduler:
Modulerne har til formål at give konkret viden, inspiration og værktøjer til at kunne mestre coachingprocessen endnu bedre, og der er mange øvelser og afprøvning i praksis.

 

Undervisningen har stor vægt på:

 • Egen udvikling inden for ICF’s 8 kernekompetencer
 • Øvelser som fundament for skabelse af erfaring og læring
 • Praktisk træning af coaching

 

Det teoretiske udgangspunkt er:

 • ICF’s kernekompetencer
 • Hjerneforskning
 • Evidensbasede coachingværktøjer
 • Mindfullnes
 • Viden om social, følelsesmæssig og kropslig intelligens

 

Mentorcoaching i gruppe:

Der afholdes i alt 3 gruppe mentorcoaching sessioner på hver 3-4 timer. Der vil være 3-4 kursister i hver gruppe, som coacher hinanden med direkte feedback fra underviseren/mentorcoachen. Feedbacken vil koncentrere sig om PCC-niveau i kernekompetencerne og være både støttende og udfordrende.

 

Disse 3 sessioner tæller for den enkelte kursist som 3 gruppe mentorcoaching timer.

 

Individuel mentorcoaching

De 4 individuelle mentorcoaching timer skal påbegyndes under uddannelsesforløbet men kan afsluttes senest et år efter uddannelsens start.

 

Alle disse timer skal være afholdt før du kan få dit certifikat og gå til den afsluttende eksamen på PCC niveau.

 

Til hvert møde skal du medbringe en lydoptagelse af en coaching på ca. 30-45min varighed. Du vil modtage feedback på din coaching ud fra PCC-niveau i kernekompetencerne.

 

På 3 af disse optagelser vil du efterfølgende modtage skriftlig feedback på din anvendelse af kerne kompetencerne.

 

Webinarer:
Der afholdes i alt 3 webinarer på hver 1½ time. Det første fokuserer på at rammesætte og starte rejsen sammen, og de efterfølgende fokuserer på en dybere forståelse af kernekompetencerne og forståelsen i udviklingen af kompetencerne på henholdsvis ACC-, PCC- og MCC- niveau.

 

De etiske regler vil ligeledes blive berørt, men de forudsættes bekendt fra tidligere uddannelse.

 

Træningsgrupper og coaching med egne fokuspersoner:

På uddannelsens første modul etableres træningsgrupper. Der er krav om 10 timers gruppemøder, hvor tiden bruges på træning af coaching, diskussion af anvendelsen af kernekompetencerne samt egne cases.

 

Der er ligeledes krav om, at du skal have gennemført min. 5 timers coaching med egne fokuspersoner.

Undervisningens indhold

Modul 1 Coachingprocessens fundament

ICF’s 8 kernekompetencer er alle vigtige i coachingprocessen – og så er der alligevel nogle af dem, som er særligt vigtige forudsætninger for, at de øvrige kan fungere optimalt.

 

På dette modul går vi derfor dybere ind i ” besidder et coaching mindset”, ”etablerer og holder aftaler”, ”skaber tillid og sikkerhed” og ”opretholder nærvær” og vi sætter fokus på dig, som coachingprocessens afgørende fundament.

 

På modulet vil vi bl.a. arbejde med:

 • Coachingaftalens væsen og neurologiske betydning
 • Hvad tillid og sikkerhed egentlig betyder
 • At kunne være opmærksomt tilstede i nuet
 • At lytte bag om det sagte og komme til sagens kerne
 • At opfange følelser bag ordene og skift i energien
 • Viden om hjernen og opmærksomhedens kraft.

 

“Presence is not about being in flow or feeling good – it is about accepting what is”.
Jeff Staggs, MCC

 

Modul 2 Coachingprocessen som et partnerskab

Modulet fokuserer især på coaching som et partnerskab med klienten, hvor coach og klient sammen skaber både aftalen, relationen, processen og resultaterne. Det er centralt for at flytte sig til PCC-niveau coaching, at coachen har tillid til både sig selv, processen og klienten på en måde, så det ikke handler om, at coachen har noget at skulle præstere, men er åben for at lære af klienten. ”Ikke at vide” får en dybere dimension.

 

På modulet har vi særligt fokus på kernekompetencerne “opretholder nærvær”, ”aktiv lytning” og ”fremkalder bevidsthed”.

 

På modulet vil vi bl.a. arbejde med:

 • Fokuspersonen som coachens læremester
 • At kunne give en direkte tilbagemelding – uden at hænge fast i sit perspektiv
 • Coachens evne til at opdage, når ny bevidsthed er klar til/ved at ske
 • At bruge det, der sker i samtalen og rummet til fordel for fokuspersonens proces
 • At sikre både fordybelse og fremdrift i fokuspersonens proces
 • At arbejde med både tankemønstre og følelser.

 

Coaching the Who of the client instead the What of the problem. ICF

 

Modul 3 Coachingprocessens kobling til hverdagen

På modulet sætter vi særligt fokus på at lytte akkumuleret, udfordre og formå at omsætte ny erkendelse til fremdrift gennem fastholdelse, forpligtelse og handling. Hvordan frembringer du og klienten sammen de opgaver og handlinger, som kan skabe de ønskede forandringer i hverdagen?

 

Partnerskabet er fortsat i fokus mens vi arbejde videre med kernekompetencerne ”fremkalder bevisthed” og “faciliterer klientes udvikling”.

 

På modulet vil vi bl.a. arbejde med:

 • At begynde at opfange det, som ønsker at komme tilstede
 • Frembringelse af opgaver, som fastholder fokus og bevidsthed for fokuspersonen mellem seancer
 • Din evne til at forblive nærværende og engageret, når det bliver svært
 • Din evne til både at skabe det rum, din klient har brug for og tilføre det, som kan skabe en større læring for fokuspersonen
 • At afslutte uden at være færdige

 

“Expect more of the client than she expects – and be un-attached to the expectations”. Jeff Staggs, MCC

 

Modul 4 og 5 Coaching af teams

På dette modul og den efterfølgende opfølgningsdag sætter vi fokus på coaching af teams gennem at afprøve 5C modellen for værdiskabende teams af Peter Hawkins. Du vil desuden få suppleret værktøjskassen til at arbejde konkret med teams gennem forskellige metoder fra Systemic Team Coaching.

 

Modulet vil forme sig som et ’learning lab’, hvor du arbejder med et eget ”klient team”. På den måde får du som coach prøvet metoderne samtidig med at du lærer om dem og får konkret viden.

 

På modulet vil vi bl.a. arbejde med:

 • 5C modellen for at skabe højt ydende teams
 • Dataindsamling og “diagnosticering” med involvering af teamet
 • Hvordan du planlægger og igangsætter en teamcoachingproces
 • Konkrete værktøjer til at coache teams i forhold til forskellige behov
Eksamen og certificering

Når du har gennemført trin 1 og 2, og har coachet minimum 50 timer, kan du tage den afsluttende eksamen på PCC niveau.

 

Kravene til eksamen er:

 • Bestået trin 1, inklusiv al mentorcoaching
 • Afsluttet trin 2, inklusiv al mentorcoaching
 • Dokumentere 50 timers coaching

 

Eksamen foregår således:

 

Du afleverer en optagelse på mellem 30-45 coaching med en af dine fokuspersoner. Du skal lave en fuld transskribering af optagelsen og kravene til udformningen får du på uddannelsen.

 

2 eksaminatorer vil herefter bedømme din coaching ud fra ICF’s kerne kompetencer og du vil modtage resultatet sammen med en skriftlig feedback.

 

Du modtager dit certifikat og kan herefter søge ICF om din ACC certificering (kræver 100timers coaching) og så snart du har 500 timers coaching, kan du ansøge ICF om din PCC certificering

 

Uddannelses trin 1 og 2 giver dig i alt 135½ ICF godkendte undervisningstimer samt de 10 krævede mentorcoaching timer.

 

Certifikat:

Du modtager et certifikat med ICF’s ACTO logo og du kan efter endt uddannelse kalde dig Expand Professionel Certified Coach. Først når du ansøgt om din certificering hos ICF kan du kalde dig ICF Professionel Certified Coach eller Associate Certified Coach, afhængig af det niveau du ansøger om.

 

Vi gør opmærksom på, at alle coaches ved første ICF certificering skal bestå en skriftlig multiple choice test (Coach Knowledge Assesment) i kerne kompetencerne og de etiske regler.

 

Ønsker du at tage trin 1 og 2 af uddannelsen, men er ikke interesseret i en ICF certificering, så er dette selvfølgelig muligt.

Faculty

Du møder et engageret og kompetent underviserteam af ICF certificerede coaches, som har undervist sammen i mange år. Alle undervisere arbejder med at undervise, coache samt lave leder- og teamudvikling i organisationer.

 

Annette Kledal, MCC, er ansvarlig underviser på uddannelsen og underviser sammen med Christophe, ACC, og partner i Expand.

 

Vi er altid 2 undervisere tilstede i undervisningen og vi lægger vægt på at skabe et trygt og tilpas udfordrende rum for læring. Vi sætter den enkeltes læring og udvikling højt, samtidig med at vi har fokus på at skabe en gruppe, som fungerer godt sammen.

 

Alle webinarer afholdes af én af underviserne og ved gruppementorcoaching sessionerne vil hver gruppe på 3-4 have en MCC eller PCC certificeret mentor. (opfylder ICF’s krav)

 

På modulerne møder du:

 • Annette Kledal, ICF Master Certified Coach, MCC
 • Christophe Kittel, ICF Associate Certified Coach, ACC

 

Til mentorcoaching sessionerne møder du:

 • Annette Kledal, ICF Master Certified Coach, MCC
 • Charlotte Barfod, ICF Professionel Certified Coach, PCC
 • Michael Skjøt, ICF Professionel Certified Coach, PCC

 

Hvad er en PCC coach?

ICF PCC står for Professional Certified Coach certificeret gennem International Coaching Federation, ICF.

 

Krav til certificering :

 • Min. 125 timer coach specifik undervisning
 • Min. 500 timers coaching (dokumenteret erfaring)
 • Min. 10 mentorcoaching timer med min. PCC coach som mentor
 • Beståelse af eksamen hos ICF

 

At bevæge sig fra at være begynder coach til en mere erfaren coach handler ikke kun om teknik, værktøjer og viden, men også om din måde at være til stede på med ”hele dig” og have fokus på din fokuspersons læring og udvikling som person frem for på at løse et specifikt problem.

 

På PCC niveau handler det om, at coachingprocessen foregår i et partnerskab med klienten, hvor coach og klient sammen skaber processen og vejen mod det, som klienten ønsker.

 

En Professional Certified Coach er fri af:

 • Værktøjer og metoder
 • Hvordan du ønsker at blive oplevet
 • Behovet for at præstere – opnå et bestemt resultat og være god
 • At drive coaching frem mod et specifikt mål

 

En Professional Certified Coach:

 • Coacher hele klienten
 • Coacher ikke et problem men har fokus på, hvordan klienten som menneske interagerer/relaterer sig til problemet
 • Coacher for bredere og dybere læring
 • Har fuldt partnerskab med klienten
 • Fanger nuancer og går efter mere end det åbenlyse
 • Tillader ny bevidsthed at ske
 • Tillader at klientens fuldstændige ligeværdige rolle og bidrag i coachingen er tydelig
 • Er flydende i sin coaching

 

Skal vi snakke om, hvordan dit potientiale kan udvikles?