Case Erfaren leder?

Er du erfaren leder?

Lad os støtte og udfordre dig på din videre rejse som leder

Hvorfor få individuel executive coaching som erfaren leder?

 

Selv om du er erfaren leder, har du brug for at blive udfordret på din ledelsespraksis og være på forkant med det, som fremtiden kræver af dig og din organisation.

 

 • Har du brug for et frit rum i en travl hverdag til at få stoppet op, reflekteret, skabt indsigt og etableret tydelig retning og handling for dig og dine medarbejdere?
 • Trænger du til at blive udfordret i forhold til din ledelsesstil?
 • Har en 360feedback eller en tilfredshedsmåling givet dig værdifuld information, som du gerne vil arbejde konkret videre med og forbedre til næste måling?
 • Har du ambitioner om at tage et spring opad som leder?
 • Er balancen mellem arbejde og privatliv skævvredet?
 • Kan du indfri din organisations behov og kravene til fremtidens leder?

 

Sammen med dig skræddersyer vi et coachingforløb, som adresserer de udfordringer og muligheder, du har som leder.

Hvad er dit udbytte som leder med executive coaching?

 

 • Større selvindsigt og bevidsthed om egen styrker og udviklingsområder
 • Øget troværdighed og autoritet i lederrollen
 • Klar til næste lederrolle
 • Bedre resultater i tilfredshedsmålinger og 360feedback
 • Øget evne til at selvregulere og dermed kunne håndtere mange forskellige situationer og udfordringer
 • Videreudviklet lederkompetencer som nærvær, følelsesmæssig intelligens, aktiv lytning, proces og resultatfokus
 • Egne konkrete mål

 

Hvordan forløber executive coaching?

 

Inden forløbet: Indledende kemi-samtale på telefon med en coach.

Møde 1: Etablering af coachingaftale og plan for samarbejdet samt etablering af succeskriterier. Gensidig forventningsafstemning til roller og samarbejdets varighed.

Efterfølgende møder : Coachingmøder med fokus på etablerede udviklingsområder, indsatser og mål.

Afsluttende evaluering: Evaluering i forhold til mål og succeskriterier, feedback og etablering af en plan for forsat udvikling og læring. Varighed 1 time.

 

Følgende kan være en del af et executive coaching forløb:

 

 • Personlighedstest (Insight Disovery eller JTI) med tilbagemelding. Varighed 1½ time
 • Direkte feedback på performance: Coachen deltager i udvalgte møder, fx performancemøder med medarbejdere eller teammøder, for efterfølgende at give lederen feedback og coache for personlig og kompetencemæssig udvikling.
 • Arbejde med 360 feedback
 • Udarbejdelse af kultur profil

Skal vi snakke om, hvordan dit potientiale kan udvikles?