Case Coaching af teamet

Vil I være et endnu mere værdiskabende team?

Få teamcoaching som rykker jer, så det virkelig gør en forskel

Hvordan kan et forløb se ud?

 

For at sikre det bedste udbytte af et teamcoachingforløb, laver vi først en undersøgelse af behovet sammen med lederen og teamet.

Forberedelsesfasen

 

 • Indledende møde med lederen af teamet.
 • Afklaringsmøde med hele teamet med fastlæggelse af formål, mål og succeskriterier for teamcoachingforløbet. Hvis nødvendigt inddrages relevante stakeholders også i indsamling af informationer.
 • Udarbejdelse af coachingkontrakt samt erklæring om fortrolighed.

 

Coaching/eksekveringsfasen

 

Denne del af arbejdet planlægges med udgangspunkt i resultatet af forberedelsesfasen – og kan se således ud

 • Teamcoachingmøder på fx 3 times varighed med fokus på at arbejde med de konkrete udfordringer og fokusområder – over en defineret periode.
 • Coachens deltagelse i teammøder med observation, feedback og coaching undervejs.
 • Workshop på ½-1 dag med fokus på særlige temaer, som kræver mere tid – fx at arbejde med strategi eller optimering af processer.
 • Løbende individuel coaching af alle teammedlemmer.
 • Afslutning og evaluering af coaching forløbet samt fastlæggelse af, hvordan fortsat læring og implementering finder sted.

 

 

Case Coaching af teamet

Hvorfor få coaching af teamet?

 

Mange ting er i spil, når et team arbejder sammen mod fælles mål og skal skabe resultater sammen. Det er ikke nok, at teamet fungerer på de indre linjer, teamet skal også fungere udad til i forhold til vigtige stakeholders.

 

 • Kan jeres team blive endnu mere værdiskabende?
 • Kan I blive endnu bedre til at skabe de ønskede resultater sammen og hver for sig?
 • Er de indbyrdes relationer og kommunikationen i teamet optimal i forhold til de mål I skal nå?
 • Kender og forstår I jeres forskelligheder og kan bruge dem til fordel for både team og individ?
 • Har I fælles formål, mål og strategi?
 • Håndterer I jeres stakeholderrelationer optimalt til fordel for teamets arbejde og resultatskabelse?
 • Sikrer I opsamling af læring så både individ og team udvikler sig?

 

Et kursus i teamcoaching er et stærkt værktøj til at skabe og fastholde udvikling med udgangspunkt i dagligdagens udfordringer og muligheder.

 

Det kan ofte være svært at fastholde et fokus på at optimere og udvikle et team i en travl hverdag, hvor fokus naturligt er på opgaverne, daglige udfordringer, forandringstiltag og på at nå de ønskede resultater. Coaching af hele teamet styrker jer som team og jeres evne til sammen at skabe solide resultater.

Case Coaching af teamet

Skal vi snakke om, hvordan dit potientiale kan udvikles?