Case coachende lederstil

Ønsker du en mere coachende lederstil?

Få viden, værktøjer, sparring og coaching

Hvorfor et personligt forløb for at optimere din coachende lederstil?

 

Vil du som leder gerne opnå en mere coachende lederstil gennem et individuelt skræddersyet forløb med en coach, hvor der bliver lagt vægt på din stil, din hverdag og fastholdelse af de erhvervede kompetencer? Vi kan designe et helt unikt forløb til dig.

 

 • Vil du gerne bruge mindre tid på opgaveløsning og mere tid på ledelse?
 • Kan du blive bedre til at lytte og stille spørgsmål og give færre løsningsforslag?
 • Har både du og dine medarbejdere brug for, at du giver mere ansvar fra dig og din arbejdsbyrde opleves mindre?
 • Ønsker du at skabe endnu mere motivation, ejerskab og selvtillid hos dine medarbejdere – og dig selv?
 • Vil du gerne afholde mere værdiskabende medarbejderudviklingssamtaler?

 

Coaching er en ledelsesdisciplin, som kræver både viden, konkrete værktøjer og masser af øvelse for at få ind på rygraden.

Vi har over 20års erfaring med at uddanne ledere i de coachende kompetencer og selvfølgelig i at coache. Lad os give dig de bedste forudsætninger for at gå fra teori til praksis, når det gælder coaching i din hverdag.

Hvad er dit udbytte af forløbet?

 

 • Styrket lederrolle med evne til at benytte de coachende kompetencer i daglige ledelse
 • Personlig udvikling
 • Øget evne til at rammesætte og forventningsafstemme i mange af dagligdagens situation
 • Anvendelse af aktiv lytning, nærvær og stærke spørgsmål i kommunikation
 • Større udbytte af samtaler med medarbejdere samt møder
 • Endnu mere motiverede medarbejdere

Hvordan forløber det?

 

Her er et eksempel på et forløb.

 

 • Indledende møde om forventninger, mål og succeskriterier for at lave et skræddersyet forløb.
 • Egen forberedelse.
 • 3 timers workshop om lederens coachingkompetencer.
 • Supervision: Coachen deltager i 3-4 af lederens coachingsamtaler med efterfølgende feedback, 1½time pr seance over nogle måneder.
 • 1-2 yderligere workshops á 2 times varighed fordelt i forløbet, kombineret med selvstudie.
 • 3 timers individuel coaching som støtte til egen udvikling som coachende leder – fordelt over nogle måneder.
 • Afsluttende evaluering, feedback samt etablering af plan for fortsatte udvikling og fastholdelse.
 • Efter 3 måneder – coaching, sparring og yderligere input, 1 time.

 

Skal vi snakke om, hvordan dit potientiale kan udvikles?