Insights Discovery

Insights Discovery

Video

Hvad er Insights Discovery

Insights Discovery er et psykometrisk analyseværktøj, som er baseret på den jungianske psykologi. Samspillet mellem det bevidste og det ubevidste danner grobund for en samlet vurdering af individets personlighedspræferencer og den dertilhørende adfærd, hvor resultatet kan aflæses i en firefarvet analysemodel. Analyseværktøjet er meget populært i virksomheder, og kan bruges i rekrutteringsprocessen, til individuel præstationsudvikling eller bredere team- og lederudvikling.

 

En virksomheds succes afhænger i høj grad af medarbejdernes og ledernes præstationer. Når vi benytter Insights Discovery i lederudvikling og coaching, hjælper vi medarbejdere og ledere med at yde deres bedste ved at give dem en bedre forståelse af sig selv. Når de forstår sig selv bedre, er det også lettere at tilpasse sig og relatere til andre. Det resulterer i en arbejdsplads med mere innovation, kreativitet og produktivitet.

 

Insights Discovery

En model du husker

Med udgangspunkt i Carl Jungs personlighedstyper, anvender Insights Discovery et enkelt og let forståeligt farvesprog, der er let at huske – også i dagligdagen. Det kan have stor betydning i fx konfliktsituationer, når samarbejdet skal lykkes, når en teamdynamik ændrer sig eller ved udskiftning i ledelsen.

Insights Discovery rød profil:

Den IldRøde energi er meget resultatorienteret og kommer ofte til udtryk gennem målrettethed, der påvirker personens interaktion med andre. 

Insights Discovery gul profil:

Den SolGule energi udstråler entusiasme og engagement, og personer med meget SolGul energi elsker som regel at være i selskab med andre og vil gerne involveres. 

Insights Discovery grøn profil:

Personer med meget SkovGrøn energi anskuer verden ud fra, hvad der er vigtigt for dem. De har ofte et stort ønske om harmoni og tætte relationer. 

Insights Discovery blå profil:

Personer der har meget HavBlå energi går systematisk og metodisk til værks, når de skal løse en opgave. De foretrækker at have nøjagtige og korrekte informationer ved hånden, inden de træffer en beslutning.

 

Hvordan bruger vi Insights Discovery i lederudvikling?

Insights Discovery kan være et værdifuldt værktøj, når vi laver lederudvikling både i individuelle forløb og med lederteams.

Insights Discovery profilen giver dig og os indsigt, som vi kan anvende i forhold til de konkrete problemstillinger og muligheder, som lederen og teams står med. Sammen bruger vi den indsigt til endnu bedre at opnå de konkrete mål, som lederudviklingen skal munde ud i. Det er et utroligt kraftfuldt redskab, der kan bruges til at løse konflikter, forbedre kommunikation og hjælpe teams med at se, hvordan alle teammedlemmer bidrager på arbejdspladsen

Insights Discovery, coaching, sparring og vores model 5 Discipliner for højtydende teams (5C modellen) kan kombineres til en skræddersyet løsning, der kan hjælpe jeres team eller organisation med at løse en række forretningsmæssige udfordringer, hvor man skaber en inkluderende arbejdskultur eller opbygget højt ydende og værdiskabende teams. Det kan være aktuelt ved skiftning i ledelsen, ved en transformations proces eller ved start af et nyt team. Det er blot nogle få eksempler ud af mange (se vores cases).

 

Insights Discovery Personprofilen

Insights Discovery Personprofilen er et af de første skridt på rejsen med Insights Discovery. Den forklarer hvordan vi som personer foretrækker at tænke og agere. Med udgangspunkt i denne viden kan den enkelte medarbejde forbedre sine relationer, lede andre mere effektivt og samarbejde mere harmonisk og produktivt i et team. 

 

Hvordan fungerer Insights Discovery?

Du udfylder blot et spørgeskema på nettet. Så bruger vi dine svar til at lave en profil, der handler 100 % om dig. Profilens kapitler kan f.eks. omhandle: 

 

  • Personlig stil, interaktion med andre og beslutningstagere
  • Styrker og mulige svagheder
  • Betydning for teamet
  • Ledelsesstil
  • Barrierer mod effektiv kommunikation
  • Salgsstyrker
  • Hvordan du foretrækker at kommunikere
  • Strategier for, hvordan du bedst interagerer med din modsætning
  • Forslag til personlig udvikling

Alle mennesker rummer alle fire farveenergier, men vil naturligt foretrække nogle mere end andre, og det har betydning for deres adfærd og for, hvad der motiverer dem. Det er kombinationen af farveenergierne, der skaber den enkelte persons unikke personlighed.

 

Med Insights Discovery Personprofilerne skabes der et fælles sprog, som gør det nemmere at få øje på styrker og svagheder, så både enkeltpersoner og teams kan yde deres bedste. 

 

Insights Discovery

Illustration af Insights Discovery personprofiler på en god dag

Insights Discovery

Illustration af Insights Discovery personprofiler på en dårlig dag

Skal vi snakke om, hvordan dit potientiale kan udvikles?