Coaching

Coaching

Skal vi hjælpe dig, dit team og din virksomhed?

Video

Bæredygtig forandring er vejen frem i coaching

 

Vores kernekompetence er at skabe rum for bæredygtig forandring så individer, teams og organisationer kan lære, udvikle sig og skabe værdifulde forandringer.

 

Hvorfor kombinerer vi Coaching & Consulting?

 

Fordi vi vil hjælpe dig med at skabe de ønskede resultater, men ikke vil gå på kompromis med at det skal være bæredygtigt. Altså virke og have en holdbar effekt.

 

Rækkevidden af coaching i arbejdsrelaterede sammenhænge er i stærk udvikling. Formålet forbliver gældende: ”… få det meste ud af potentiale…”. Men coaching omfavner i højere grad både individer, teams og hele organisationer. Coachingkompetencerne bliver en integreret del af kulturen og værdierne i flere og flere virksomheder. Coaching bevæger sig mere og mere fra udelukkende at være en dialog mellem 2 personer til også at inddrage andre værktøjer for at imødekomme kompleksiteten og sikre værdiskabende teams og agile organisationer.

 

Virksomheder og organisationer skal tilpasse sig løbende og med accelererende fart i en verden i stigende forandring.

 

Transformation, disruption, eller bare udvikling og tilpasning: grundbeskeden er, at verden bliver anderledes i morgen end i dag. Strategier er vigtige for at vide, hvad der skal ske for at være med eller helst foran. Men strategier kan ikke alt: Undersøgelser viser at 70% bliver aldrig gennemført, eller som Peter Drucker udtrykker det ” Culture eats strategy for breakfast”.

I forandringsprocesser kan der let opstå friktion mellem ambitionen i strategien og de mennesker, som skal udføre strategien. Ikke nødvendigvis fordi de ikke vil – men fordi det bare er svært at tage stilling, ændre vaner og lave den ofte nødvendig transformation.

 

Bæredygtig forandring kræver, at vi arbejder med og skaber overensstemmelse mellem det overordnede formål, strategi, kultur og ledelse.

 

Vi bidrager med, at vores kunder får mulighed for:

 

  • at stoppe op og reflektere
  • at skabe større bevidsthed og indsigt
  • at transformere det til handlinger, adfærd og nye vaner
  • at udvikle personlige og ledelsesmæssige kompetencer
  • at skabe klarhed over formål og mål og kortlægge vejen dertil

Både til dig personligt, til jer som team eller til hele jeres organisationen.

 

Skal vi snakke om, hvordan dit potientiale kan udvikles?