Om Expand

Creating Space to Expand

Når mennesker og forretning udvikles

Video

Expand – siden 1998

Siden etablering af Expand i 1998 har vores mission været at skabe rum for udvikling af mennesker, organisationer og deres potentialer.

De mange års erfaring har vist os, at det kan vi – og vi kan ydermere se, at det vi også lykkes med er at skabe det rum, hvor partnerskabet mellem mennesker og forretning optimeres til gavn for begge parter.

 

Our mission is creating space to expand

 

Vi har et særligt fokus på at udvikling af mennesker og organisationer ikke sker som noget ”ved siden af forretningen”, men netop med afsæt i forretningen og det system, som både individ, team og organisation er en del af. Det skaber den bedste forudsætning for forankring og integration.

 

Det betyder, at dagligdagens opgaver, de væsentlige problemstillinger, udfordringer og udviklingsmuligheder, implementering af strategien helt ud i alle led etc. er med, når vi arbejder.

 

Med andre ord, – når I løser jeres opgaver kan I samtidig udvikle jer så ‘next level’ realiseres. Vores filosofi er, at den bedste måde at skabe relevant læring er ved at det sker som en integreret del af det man alligevel skal lave.

 

Vi ønsker, at det vi laver giver mening for den enkelte og virksomheden, og at de forløb vi bliver en del af sker i et ligeværdigt, inspirerende og givende samarbejde.

 

Vi tror på at:

 

  • Coaching af individer og teams ikke foregår uafhængigt af den organisatoriske kontekst, men netop med udgangspunkt i den

 

  • Forretningen trives bedre, når menneskene i den trives

 

  • Mennesker blomstrer, når de bliver set, forstået og udfordret på en respektfuld måde

 

  • Læring er altid mulig og det kræver en indsats at integrere det lærte i nye vaner og arbejdsgange

 

  • Læring, udvikling, forandring og ‘next level’ handler ikke nødvendigvis om ”større, mere, hurtigere….”, men nok så meget om accept af både vores styrker og ”skyggesider” og at opnå en større mestring i forhold til den man er og det man gør – ”becoming even more masterful being you”

 

  • Autenticitet og troværdighed skaber lederskab og følgeskab

 

  • Det, mennesker og organisationer laver skal give mening og skabe bæredygtig og holdbar vækst og udvikling

 

Skal vi snakke om, hvordan dit potientiale kan udvikles?