Lær coachingkompetencerne på vores ICF certificeret coaching uddannelse

Styrk dig selv og dit lederskab

Vil du bruge coaching som en del af dit lederskab?

Coaching er en anerkendt tilgang og metode med effektive værktøjer til at udvikle mennesker og skabe motivation, sikre målopfyldelse og resultater.

 

Trin 1 af vores ICF akkrediterede coaching uddannelse udbydes gennem Lederne KompetenceCenter.

Se datoer for vores næste holdstart

Er denne coach uddannelse til dig?

 

Du er leder, HR professionel eller du ønsker at blive professionel coach.

 • Er du klar til at bruge coaching som en del af dit lederskab?
 • Ønsker du at blive endnu bedre til at lytte og stille spørgsmål?
 • Ønsker du en mere nærværende kommunikation?
 • Vil du gerne udvikle dine medarbejdere og dig selv?
 • Vil du gerne klædes endnu bedre på til at lede i større kompleksitet og konstante forandringer?

 

Uddannelsen til professionel coach fokuserer på at give dig:

 

Expands ICF akkrediterede coach uddannelse giver dig en unik mulighed for at styrke dig og dit lederskab samt udvikle dig som menneske via coaching.

 

 • et solidt teoretisk fundament for at bruge coaching i din hverdag som leder
 • masser af praktisk træning, så du lærer at bruge kompetencerne
 • kompetencer i at blive en aktiv og opmærksomt lyttende leder og coach
 • træning i at stille spørgsmål som afdækker både udfordring, udviklingspotentiale og handling
 • indsigt i, hvordan du målretter din coaching til den specifikke situation

 

Det får du på trin 1 af uddannelsen til certificeret coach

 

 • Varieret undervisning gennem moduler, selvstudie, opgaver, læsning og træning
 • Grundig og kvalificeret supervision og feedback
 • Et trygt og støttende læringsrum
 • Et underviser team af engagerede, erfarne, kompetente og ICF certificerede coaches
 • Unikt netværk med andre ledere
 • En certificeret coaching uddannelse med efterfølgende mulighed for ICF certificering.

 

Vil du videreuddanne dig som coach, så har du mulighed for at tage trin 2 af coach uddannelsen hos os. Den fungerer som en overbygning af de coachkompetencer du allerede har opnået på trin 1 af uddannelsen.

 

Uddannelsen opnår ★★★★★ (5,0!) ud fra 106 bedømmelser hos Lederne KompetenceCenter.

Se datoer for vores næste holdstart
Trin 1 - Coach uddannelse for ledere

 

 

 

 

Læs mere om uddannelsen her

Uddannelsens opbygning

Undervisningen foregår både som moduler, mentorcoaching i mindre grupper og selvstudie ved at lytte til optaget teoriundervisning. Alle elementer er obligatoriske og bidrager på hver sin måde til den samlede læring og integration af både det teoretiske stof og de praktiske færdigheder.

 

Undervisningen består af:

 

 • 4 moduler, i alt 9 dage, hvor hele holdet er samlet til fælles undervisning og træning
 • Mentorcoaching i mindre grupper med direkte feedback og supervision fra underviserne, 3 møder i alt af ca. 3 timers varighed online
 • Online video materiale med gennemgang af teori, ICF’s kernekompetencer og etiske regler
 • Aflevering af mindre, skriftlige opgaver
 • Træning i træningsgrupper mellem undervisningsmoduler
 • Læsning af manual, udleveret bog samt relevante artikler.

 

Moduler

Der er 4 undervisningsmoduler på uddannelsen. Modul 1 er på 3 dage, de øvrige 3 moduler er på hver 2 dage. Til hvert modul skal du have set online video materiale, hvor teorien til modulet bliver gennemgået. På modulet samles kort op på teorien, som derefter omsættes i praksis gennem øvelser og træning i mindre grupper.

 

Mentorcoaching i gruppe

Allerede på modul 1 laver du den første hele coaching session med feedback. De øvrige mentorcoaching sessioner ligger fordelt mellem modulerne. Her deles holdet i grupper på min 3 personer, som mødes i ca. 3 timer. Hver deltager coacher én af de andre deltagere i ca. 30 min. og modtager herefter feedback fra både kursist og underviser. Disse foregår online via holdets digitale læringsrum.

 

Selvstudie

Som forberedelse til hvert modul skal du se nogle videoer, hvor teorien til modulet gennemgås med slides og eksempler. De tilgås via holdets digitale læringsrum og kan ses, når det passer dig.

Undervisningens indhold

Uddannelsen som coach har sit teoretiske fundament i den systemiske teori og metode, hjerneforskning samt ICFs kernekompetencer og evidensbaseret viden om effektfuld coaching.

 

På modul 1 arbejder vi bl.a. med:

 • Definition og afgrænsning af coaching
 • MAAPS modellen – strukturen i en coachingsamtale
 • Feedback
 • Coaching mindset – værdier og grundholdninger i coaching

 

På modul 2 arbejder vi bl.a. med:

 • Systemiske nøglebegreber i coaching
 • Aktiv, opmærksom lytning
 • Kraftfulde og udviklende spørgsmål
 • Coachingrelationen – asymmetri og symmetri

 

På modul 3 arbejder vi bl.a. med:

 • Coachens særlige nærværstilstand
 • At udfordre tankemønstre
 • Coaching i ledelse
 • Psykologiske mekanismer

 

På modul 4 arbejder vi bl.a. med:

 • Værdier og motivation
 • Intuition
 • Forandringens præmisser
 • Fra feedback til feedforward

 

Undervisningen har fokus på at lære gennem praktiske erfaringer og teorien flettes naturligt ind, mens vi øver og træner. Vi skaber et trygt, lærende og inspirerende miljø med mulighed for både at udvikle sig som menneske og tilegne sig de forskellige coachingmetoder, som skaber en platform for effektfuld og autentisk coaching.

Vi giver specifik feedback under øvelserne og fokuserer på at støtte den enkelte deltager i at nå sine mål med uddannelsesforløbet. Derfor har vi også maks. 18 deltagere på et hold.

Vores erfaring er, at du gennem praktisk afprøvning af coaching tilegner dig de coachende kompetencer på en måde, så du kan bruge dem i mange forskellige kontekster. Vi ønsker, at du kan beherske en coachingsamtale lige så vel som du kan bruge fx evnen til at lytte og stille effektfulde spørgsmål i mange situationer, uden det behøver være decideret coaching.

Certificering gennem ICF

Vores ICF certificeret coaching uddannelse giver dig sikkerhed for, at indhold og tilrettelæggelse af uddannelsen lever op til de høje standarder, som ICF har fastsat. Det betyder også, at du kan få en international gældende certificering som coach.

 

Al ICF certificering kan kun ske gennem ICF, når man opfylder alle deres kriterier.

 

Det første certificeringsniveau, du kan opnå som coach, hedder Associate Certified Coach, ACC. Det kræver ud over min. 60 timers coach specifik undervisning, at du skal dokumentere 100 timers coaching erfaring, have modtaget 10 mentorcoachingtimer og at du skal indsende en lydoptagelse inkl. fuld udskrift i forbindelse med din ansøgning. Lydoptagelsen danner grundlag for bedømmelse af dit kompetenceniveau. Du skal desuden bestå Coach Knowledge Assessment, en skriftlig multiple choice prøve for at opnå din certificering.

Trin 1 af coach uddannelsen for ledere, giver dig 67 ICF godkendte timer (Approved Coach Specific Training Hours) og dermed det uddannelsesmæssige fundament til en ICF certificering. Ønsker du certificering efter dette trin af uddannelsen skal du, ud over at samle 100 coaching timer, have 7 yderligere timer indenfor mentorcoaching. Her hjælper vi dig selvfølgelig til at blive klar med din lydoptagelse til din certificering.

Når du søger ACC certificeringen, skal du anvende ”ACC ACSTH Path”

 

Certifikat

Ved bestået eksamen bliver du certificeret coach fra Lederne – med eksamen fra en ICF ACSTH akkrediteret uddannelse.

For at gå til eksamen skal deltageren ved sin coachinglog dokumentere at have coachet i min. 10 timer fra uddannelsens start til slut og selv have modtaget min. 5 timers coaching. Alle opgaver mellem modulerne skal være udført/afleveret og du skal have deltaget i al obligatorisk undervisning.

Så vil du få en executive coaching certification.

Underviserne

Du møder et engageret og kompetent underviser team af ICF certificerede coaches, som har undervist sammen i mange år. Alle undervisere arbejder med at undervise, coache samt lave leder- og teamudvikling i organisationer.

Annette Kledal, MCC, er ansvarlig underviser på uddannelsen.

Der er, afhængig af deltagerantal på holdet, 1-2 undervisere tilstede i undervisningen og vi lægger vægt på at skabe et trygt og tilpas udfordrende rum for læring. Vi sætter den enkeltes læring og udvikling højt, samtidig med at vi har fokus på at skabe en gruppe, som fungerer godt sammen.

Til feedback sessioner vil hver gruppe på min. 3 have en underviser til at give feedback.

 

På uddannelsen møder du:

 • Annette Kledal, ICF Master Certified Coach, MCC
 • Charlotte Barfod, ICF Professionel Certified Coach, PCC
 • Michael Skjøt, ICF Professionel Certified Coach, PCC
 • Christophe Kittel, ICF Associale Certified Coach, ACC

 

På uddannelsen er der desuden tilknyttet undervisningsassistenter. Deres rolle er at give feedback og støtte under øvelserne og på den måde hjælpe den enkelte deltager til maksimal læring. Så vidt muligt vil en træningsgruppe også have tilknyttet en undervisningsassistent, som kan deltage i nogle af gruppens møder.

Vil du hellere tage coach uddannelsen online?

 

Vi tilbyder uddannelse online på efterspørgsel med minimum 8 deltagere.

Kontakt os for mere information.

 

Skal vi snakke om, hvordan dit potientiale kan udvikles?