Coach uddannelse for ledere

Lær coachingkompetencerne på vores ICF certificeret coaching uddannelse

Styrk dig selv og dit lederskab

Coach uddannelse for ledere

Vil du bruge coaching som en del af dit lederskab?

Coaching er en anerkendt tilgang og metode med effektive værktøjer til at udvikle mennesker og skabe motivation, opnå bedre kommunikation samt sikre målopfyldelse og resultater. Coachuddannelsen giver dig en unik mulighed for personlig udvikling, som styrker dig selv og dit lederskab.

Coachuddannelsen giver dig en unik mulighed for personlig udvikling, som styrker dig selv og dit lederskab.

 

Level 1 af vores ICF akkrediterede coaching uddannelse udbydes gennem Lederne KompetenceCenter.

Se datoer for vores næste holdstart

Er denne coach uddannelse til dig?

 

Det får du:

 • En internationalt ICF akkrediteret og kvalitetsmærket coach uddannelse
 • Danmarks højst certificerede og mest erfarne coaches som undervisere
 • 12 dages undervisning, heraf 9 dage med fysisk fremmøde (9-16.30)
 • Mundtlig og skriftlig eksamen
 • Diplom som Certified Coach from Expand and the Danish Association of Managers and Executives
 • En direkte adgang til ICF ACC-certificering uden ekstra mundtlig eksamen

 

Dit udbytte er:

 • Stærke kompetencer uanset om du ønsker at bruge coaching i dit lederskab eller at blive professionel coach
 • Handlekraft til at lede i større kompleksitet og konstante forandringer
 • Evnen til at skabe større motivation hos medarbejdere og teams
 • En konkret metode til at stille de rette spørgsmål og understøtte udvikling
 • Øget selvindsigt og mulighed for at opnå bedre resultater som leder

 

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig der er leder eller nøglemedarbejder, uanset niveau. Uddannelsen er også relevant for dig, som arbejder indenfor HR og People & Culture.

 

 

Det får du også på Level 1 af uddannelsen til certificeret coach

 

 • Varieret undervisning gennem moduler, selvstudie, opgaver, læsning og træning
 • Grundig og kvalificeret supervision og feedback
 • Et trygt og støttende læringsrum
 • Et underviser team af engagerede, erfarne, kompetente og ICF certificerede coaches
 • Unikt netværk med andre ledere

 

Du kan ansøge om ICF Associate Certified Coach (ACC) certificering uden at skulle aflægge nogen yderligere mundtlig eksamen, når du opfylder følgende krav:

 • Coaching i mindst 100 timer som dokumenteret i din coaching-log
 • Har bestået ICF’s Credential Exam (skriftlig)

 

Vil du videreuddanne dig som coach, så har du mulighed for at tage Level 2 af coachuddannelsen hos os. Den fungerer som en overbygning af de coachkompetencer du allerede har opnået på trin 1 af uddannelsen og giver dig den fulde ICF Level 2 akkrediterede coach uddannelse og en direkt adgang til PCC certificering.

 

Uddannelsen opnår ★★★★★ (5,0!) ud fra 106 bedømmelser hos Lederne KompetenceCenter.

Se datoer for vores næste holdstart

Læs mere om uddannelsen her

Uddannelsens opbygning

Vi er pragmatiske i vores tilgang til coaching og kombinerer viden og forskning fra forskellige videnskaber for at give coachen de bedste forudsætninger.

Undervisningen foregår både som moduler, mentorcoaching og supervision i mindre grupper. Mellem modulerne får du desuden adgang til online læring i form af videoer og andet materiale. Her får du blandt andet gennemgået teorien til modulerne. Alle elementer er obligatoriske og bidrager på hver deres måde til den samlede læring og integration af både det teoretiske stof og de praktiske færdigheder.

 

Coach uddannelse for ledere

 

Moduler

Der er 4 undervisningsmoduler på uddannelsen. Modul 1 er på 3 dage, de øvrige 3 moduler er på hver 2 dage. Inden modul 2, 3, 4 og eksamen skal du have gennemgået alt online materiale, hvor teorien til uddannelsen bliver forklaret. På hvert modul samles kort op på teorien, som derefter omsættes i praksis gennem øvelser og træning i mindre grupper.

 

Observerede coach sessioner

Allerede på modul 1 laver du den første hele coaching session med feedback. Herefter coacher du med feedback på hvert modul.

Efter modul 1 ligger en online session på ca. 3½ time, hvor du coacher og får masser af feedback.

 

Mentorcoaching i gruppe

Mentorcoaching sessionerne ligger efter modul 3 og 4. Her deles holdet i grupper på 3-4 personer, som mødes i 3½ timer. Hver deltager coacher én af de andre deltagere og modtager herefter feedback, får input til videre udvikling af coaching kompetencerne.

Disse møder foregår online.

 

Individuelle Mentorcoaching sessioner

Du modtager feedback på en optagelse af en coaching session du har haft. Der er i alt 3 individuelle mentorcoaching sessioner i løbet af uddannelsen. Du får datoer for sessioner efter starten af uddannelse. Disse møder foregår online.

 

Selvstudie

Som forberedelse til hvert modul skal du se nogle videoer, hvor teorien til modulet gennemgås med slides og eksempler. De tilgås via holdets digitale læringsrum og kan ses, når det passer dig.

Undervisningens indhold

Uddannelsen som coach har sit teoretiske fundament i den systemiske teori og metode, hjerneforskning samt ICFs kernekompetencer og evidensbaseret viden om effektfuld coaching.

 

På modul 1 – Fundamentet

 • Hvad er coaching, og hvad er det ikke
 • En model for coachingsamtalen
 • Coaching mindset
 • Træning med feedback

 

På modul 2 – Effektiv kommunikation

 • Systemiske nøglebegreber i coaching
 • Aktiv, opmærksom lytning
 • Kraftfulde spørgsmål
 • Coachens position i samtalen

 

På modul 3 – Skabe bevidsthed

 • Coachtilstanden – metapositionen
 • Reframing – at skabe dybere indsigt og forandring
 • Coaching i ledelsesmæssige kontekst
 • Psykologiske mekanismer

 

På modul 4 – Coaching værktøjer

 • Værdier og motivation
 • Intuition
 • Forandringens præmisser
 • Fra feedback til feedforward

 

Undervisningen har fokus på at lære gennem praktiske erfaringer, og teorien flettes naturligt ind, mens vi øver og træner. Vi skaber et trygt, lærende og inspirerende miljø med mulighed for både at udvikle sig som menneske og tilegne sig de forskellige coachingmetoder, som skaber en platform for effektfuld og autentisk coaching.

Vi giver dig feedback under øvelserne og støtter dig i at nå dine mål med uddannelsesforløbet. Gennem praktisk afprøvning af coaching tilegner du dig de coachende kompetencer på en måde, så du kan bruge dem i forskellige kontekster. Gennem uddannelsen lærer at du at beherske en coachingsamtale og at lytte og stille effektfulde spørgsmål i mange situationer.

Skriftlig og praktisk eksamen

Eksamen forløber over 3-4 dage, og hver deltager skal samlet beregne at bruge 2 x ½ dag. Første dag om formiddagen finder den skriftlige prøve sted kl. 9-12

 

Den praktiske eksamen afholdes de følgende dage. Hver person skal i 25 min. coache én af de andre fra holdet. Der gives herefter grundig feedback. Der er 2 undervisere til stede ved eksamen.

 

Det endelige program for eksamen udarbejdes i løbet af uddannelsen. Du bedes derfor reservere alle de programsatte dage.

 

Når du har gennemført uddannelsen samt bestået eksamen, bliver du certificeret coach fra Expand og Lederne.

På dit diplom vil der stå “Certified Coach from Expand and Certificate in Coaching – The coach has completed the ICF accredited Expand Level 1 Coach Education Programme.

ICF certificering som Associate Certified Coach (ACC)

Du kan ansøge om ICF Associate Certified Coach (ACC) certificering uden at skulle aflægge nogen yderligere mundtlig eksamen, når du opfylder følgende krav:

 • Coaching i mindst 100 timer som dokumenteret i din coaching-log
 • Har bestået ICF’s Credential Exam (skriftlig)

Der skal betales gebyr til ICF på 175USD (medlem) eller 325USD (ikke medlem) ved certificeringsansøgningen.

 

Expand Faculty

Du møder et engageret og kompetent underviser team af ICF certificerede coaches, som har undervist sammen i mange år. Alle undervisere arbejder med at undervise, coache samt lave leder- og teamudvikling i organisationer.

 

Annette Kledal, MCC, er ansvarlig underviser på uddannelsen.

 

Der er, afhængig af deltagerantal på holdet, 1-2 undervisere tilstede i undervisningen og vi lægger vægt på at skabe et trygt og tilpas udfordrende rum for læring. Vi sætter den enkeltes læring og udvikling højt, samtidig med at vi har fokus på at skabe en gruppe, som fungerer godt sammen.

 

Til feedback sessioner vil hver gruppe på min. 3 have en underviser til at give feedback.

 

På uddannelsen møder du:

 • Annette Kledal, ICF Master Certified Coach, MCC
 • Christophe Kittel, ICF Professional Certified Coach, PCC
 • Michael Skjøt, ICF Master Certified Coach, MCC

 

På uddannelsen er der desuden tilknyttet undervisningsassistenter. Deres rolle er at give feedback og støtte under øvelserne og på den måde hjælpe den enkelte deltager til maksimal læring. Så vidt muligt vil en træningsgruppe også have tilknyttet en undervisningsassistent, som kan deltage i nogle af gruppens møder.

Læs mere om Expand Faculty her

Vil du hellere tage coachuddannelsen online?

 

Vi tilbyder uddannelse online på efterspørgsel med minimum 8 deltagere.

Kontakt os for mere information.

 

Skal vi snakke om, hvordan dit potientiale kan udvikles?