Uddannelse i professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj

Trin 1 af Expand’s  ICF akkrediterede uddannelseskoncept udbydes gennem Lederne.

Holdstart den 16. september 2020 i København – Tilmeld dig her

Vi afholdt inspirationsmøde om coaching og uddannelsen i juni 2020 – du kan høre optagelsen her.

Coaching er en anerkendt tilgang og metode med effektive værktøjer til at udvikle mennesker og sikre motivation, målopfyldelse og resultater. Uddannelsen giver dig en unik mulighed for at styrke dig og dit lederskab samt udvikle dig som menneske via coaching.

Uddannelsen fokuserer på at give dig

 • et solidt teoretisk fundament for at bruge coaching
 • masser af praktisk træning, så du lærer at bruge kompetencerne
 • kompetencer i at blive en aktiv og opmærksomt lyttende leder og coach
 • træning i at stille spørgsmål som afdækker både problem, udviklingspotentiale og handling
 • indsigt i, hvordan du målretter din coaching til den specifikke situation

Gå foran og udnyt dit fulde potentiale

Uddannelsen klæder dig på til at gå foran som leder og menneske og være et autentisk eksempel på, hvordan coaching og nærværende kommunikation kan udvikle og motivere både individer og teams.

Det får du på uddannelsen

 • Varieret undervisning gennem moduler, webinarer, lydfiler, opgaver, læsning og træning
 • Grundig og kvalificeret supervision og feedback
 • Et trygt og støttende læringsrum
 • Et underviser team af engagerede, erfarne, kompetente og ICF certificerede coaches
 • Unikt netværk med andre ledere
 • En ICF godkendt uddannelse med efterfølgende mulighed for ICF certificering.

“Som Virksomhedsejer og Viceborgmester har jeg deltaget og gennemgået mange uddannelsesforløb de seneste år. Hovedparten har været med afsæt i at opnå fagkompetencer indenfor f.eks. Ledelse- og beslutningshåndtering. Under alle disse forløb har jeg savnet de mere menneskelige kundskaber. Hvordan flytter man en medarbejder eller et lederteam fra A til B, således at det gøres via motivation og personlig forankring i selve forandringsprocessen? Hvordan får man en medarbejder eller et team til at udnytte deres fulde potentiale til gavn for dem selv og virksomheden? Svarene og egenskaberne fik jeg ved at deltage på Coachinguddannelsen – Her fik jeg de reelle ledelsesredskaber, nemlig kundskaberne til at kunne coache en medarbejder eller et team til finde eget potentiale til nå frem til et mål. Derudover har deltagelse på uddannelsen været en personlig udviklingsrejse, hvor jeg ikke kun har lært at finde frem til andres potentiale men i høj grad også mit eget potentiale.”

Frank Borch-Olsen, Frank Borch A/S

 

Praktiske oplysninger og datoer

Alle moduler og feedback sessioner finder sted i Ledernes Mødecenter, Pragsboulevard 45, 2300 København S.

Pris
Medlemmer af Lederne: 37.400kr. ekskl. moms.

Ikke medlemmer: 41.600 kr. ekskl. moms.

Undervisningstider
Undervisning på modulerne finder sted kl. 9.30-16.30

Træningssessioner med feedback/mentorcoaching foregår på datoer angivet for hvert hold og planlægges, når holdet starter. De foregår i mindre grupper kl. 9-12.30 eller 13-16.30

Webinarerne finder sted kl.15-16.30.

Alle datoer og tidsrum bedes reserveret frem til uddannelsens start. 

Hold CU9-20

Modul 1            16.-18. september 2020
Modul 2            21.-22. oktober 2020
Modul 3            30. november – 1. december 2020
Modul 4            20.-21. januar 2021

Eksamen
Skriftlig eksamen: 1. marts 2021 kl. 9.30-12
Mundtlig: 2. – 4. marts 2021

Webinarer
Webinar 1        8. oktober 2020
Webinar 2        19. November 2020
Webinar 3        12. januar 2021
Webinar 4        22. Februar 2021

Træning med feedback/mentorcoaching
Feedbacksession 1: 5. november 2020
Feedbacksession 2: 6. januar 2021
Feedbacksession 3: 9. februar 2021

 

Hold CU3-21

Modul 1            22.-24. marts 2021
Modul 2            3.-4. maj 2021
Modul 3            14.-15. juni 2021
Modul 4            23.-24. august 2021
Undervisning kl. 9.30-16.30

Eksamen
Skriftlig:            27. september 2021 kl. 9.30-12 
Mundtlig:         28.-30. september 2021

Mundtlig eksamen: antal dage og tidsrum er afhængig af deltagerantal

Webinarer
Webinar 1        20. april 2021
Webinar 2        1. juni 2021
Webinar 3        17. august 2021
Webinar 4        21. september 2021
Afholdes kl. 15-16.30 online

Træning med feedback/mentorcoaching
Session 1:        18. maj 2021
Session 2:        22. juni 2021
Session 3:         7. September 2021
Kl. 9-12.30 eller kl. 13-16.30

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens opbygning

Undervisningen foregår både som moduler, feedback sessioner i mindre grupper, webinarer og lydfiler. Alle elementer er obligatoriske og bidrager på hver sin måde til den samlede læring og integration af både det teoretiske stof og de praktiske færdigheder.

Undervisningen består af:

 • 4 moduler, i alt 9 dage, hvor hele holdet er samlet til fælles undervisning og træning
 • Feedback sessioner i mindre grupper med direkte feedback og supervision fra underviserne, 3 møder i alt af ca. ½ dags varighed
 • Webinarer med gennemgang af teori, ICF’s kernekompetencer og etiske regler, 4 gange af hver 1½ time
 • Aflevering af mindre, skriftlige opgaver
 • Træning i træningsgrupper mellem undervisningsmoduler
 • Læsning af manual, udleveret bog samt relevante artikler.

Moduler

Der er 4 undervisningsmoduler på uddannelsen. Modul 1 er på 3 dage, de øvrige 3 moduler er på hver 2 dage. Til modul 2, 3 og 4 skal du forinden have deltaget i et webinar, hvor teorien til modulet bliver gennemgået. På modulet samles kort op på teorien, som derefter omsættes i praksis gennem øvelser og træning i mindre grupper.

Feedback sessioner

Allerede på modul 1 laver du den første hele coaching session med feedback. De øvrige feedback sessioner ligger fordelt mellem modulerne. Her deles holdet i grupper på min 3 personer, som mødes i 3-4 timer. Hver deltager coacher én af de andre deltagere i ca. 35-40 min. og modtager herefter feedback fra både deltagere og underviser.

Webinarer

Der afholdes i alt 4 webinarer på hver 1½ time. Her gennemgår vi teori til det følgende modul, ligesom ICF’s kernekompetencer gennemgås, og vi forholder os til de Etiske Regler.

Lydfiler

Webinarerne bliver optaget og lægges i holdets Fronter rum til efterfølgende repetition.

”Tak for et spændende og udfordrende uddannelsesforløb. Jeg syntes der har været en god struktur, så man oplever en glidende udvikling   Jeg er meget overrasket over hvor godt det var. Jeg oplever, at Annette i sin undervisning er en meget levende og autentisk rollemodel. Man får derfor meget fagligt og personligt med hjem. Jeg syntes også det gav meget, at vi alle var ledere. Tak for en virkelig god oplevelse. Det skal nok komme i anvendelse i praksis”
Jesper Christensen, Områdechef, Socialforvaltningen i København

 

Underviserteam

Du møder et engageret og kompetent underviser team af ICF certificerede coaches, som har undervist sammen i mange år. Alle undervisere arbejder med at undervise, coache samt lave leder- og teamudvikling i organisationer.

Annette Kledal, PCC, er ansvarlig underviser på uddannelsen.

Der er, afhængig af deltagerantal på holdet, 1-2 undervisere tilstede i undervisningen og vi lægger vægt på at skabe et trygt og tilpas udfordrende rum for læring. Vi sætter den enkeltes læring og udvikling højt, samtidig med at vi har fokus på at skabe en gruppe, som fungerer godt sammen.

Alle webinarer afholdes af én af underviserne og ved feedback sessioner vil hver gruppe på min. 3 have en underviser til at give feedback.

 

På uddannelsen møder du:

Annette Kledal, ICF Professionel Certified Coach, PCC

Charlotte Barfod, ICF Professionel Certified Coach, PCC

Michael Skjøt, ICF Professionel Certified Coach, PCC

 

På uddannelsen er der desuden tilknyttet undervisningsassistenter. Deres rolle er at give feedback og støtte under øvelserne og på den måde hjælpe den enkelte deltager til maksimal læring. Så vidt muligt vil en træningsgruppe også have tilknyttet en undervisningsassistent, som kan deltage i nogle af gruppens møder.

ICF certificering

ICF Certificering

Vores ICF godkendte coachuddannelse giver dig sikkerhed for, at uddannelsens indhold og tilrettelæggelse lever op til de høje standarder, som ICF har fastsat. Det betyder også, at du kan få en international gældende certificering.

Det første certificeringsniveau, du kan opnå som coach, hedder Associate Certified Coach, ACC, og det kræver ud over min. 60 timers coach specifik undervisning, at du skal dokumentere 100 timers coaching, have modtaget 10 mentorcoaching timer og pr 1.8.2018 skal du indsende en lydoptagelse inkl. fuld udskrift. Lydoptagelsen danner grundlang for bedømmelse af dit kompetenceniveau. Du skal desuden bestå Coach Knowledge Assessment, en skriftlig multiple choice prøve for at opnå en certificering.

Vores grundlæggende coach uddannelse giver dig 67,5 ICF godkendte timer (Approved Coach Specific Training Hours) og dermed det uddannelsesmæssige fundament til en ICF certificering. Ønsker du certificering efter dette trin af uddannelsen skal du, ud over at samle 100 coaching timer, have 7 yderligere mentorcoaching timer. Her hjælper vi dig selvfølgelig til at blive klar med din lydoptagelse til din certificering

Når du søger ACC certificeringen, skal du anvende ACC ACSTH ansøgningensvejen

 

Uddannelsesbevis og certificering

Der udstedes diplom til de deltagere, som har gennemført uddannelsen og på tilfredsstillende vis demonstreret deres coaching kompetence ved en skriftlig og praktisk eksamen.

For at gå til eksamen skal deltageren ved sin coaching log dokumentere at have coachet i min. 10 timer under uddannelsen og selv have modtaget min. 5 timers coaching. Alle opgaver mellem modulerne skal være udført/afleveret og du skal have deltaget i al obligatorisk undervisning.

 

 

 

En fantastisk personlig og faglig rejse at deltage i Expand.nu’s ”Coachuddannelse for ledere”, som de udbyder i samarbejde med Ledernes Kompetence Center.

Jeg har mange års erfaring som sparringspartner for ledere. Alligevel var mit udbytte stort og mine forventninger ved at deltage blev til fulde indfriet. Ja mere end det.

Sammen med et hold af kompetente hjælpe-undervisere formår Annette Kledal at skabe et trygt, fortroligt og stærkt fagligt læringsmiljø, hvor man føler sig  godt tilpas fra dag ét.

Jeg har ved at deltage i coachuddannelsen  fået ”fyldt værktøjskassen” og har udviklet mig personligt. Men ”rejsen” slutter ikke her for mit vedkommende” – den er kun lige begyndt. Tak, Annette & Co.

Helle Bruun Madsen, Ledelsesrådgiver, Lederne

 

Expand samarbejder med Coach.dk Expands grundlæggende coachuddannelse efterlever de krav en coachuddannelse skal opfylde, for at kunne blive listet på Coach.dk’s Coachuddannelsesoversigt.

Tina Monk

Lean Six Sigma & Business Transformation Leader, North Europe Region & Country Leader Danmark / 3M

Workshoppen "Closing the gaps - Working in a multi-cultural environment" er inspirerende og relevant i mit arbejde med at navigere i en stor matrix organisation på tværs af flere lande i Nordeuropa

Marianne Bjørnholt Bruun

Head of Customer Service / BTC Chemical Distribution Unit Nordic & Baltic Countries

“Tak for en fantastisk mental rejse … med de bedste kursister og de super motiverende og inspirerende undervisere.”

Rudi Jadoul

Senior Bid Manager / Siemens

"Working in a multi-cultural environment" er et spændende område som mange kan få glæde af i deres dagligdag. Fin balance mellem teori og praksis og meget inspirerende erfaringer fra begge undervisere. Afgjort et anbefalingsværdigt kursus.

Jakob Lau Holst

CEO / Global Wind Organisation

GWO has a multicultural team facilitating global working groups, so for us "Closing the gaps - working in a multi-cultural environment" was an extremely useful day. Christophe and Expand has helped us grow our common understanding and sensitivity for how cultural differences affect our processes. And it was fun!

Lisbeth Ahlberg

Afdelingsleder, / SPUC

”Jeg har fået et stort personligt udbytte ud af at gå på coachuddannelsen, faktisk et meget større udbytte end jeg havde forventet! Jeg har fået indsigt i hvor stor betydning det har for en samtale at jeg stiller de ”rigtige” spørgsmål – som sætter min fokusperson i gang med at reflektere på en ny måde end hidtil. Jeg anvender dagligt de nye redskaber i mit ledelsesarbejde men i høj grad også privat. Forløbet med de øvrige kursister og undervisere, har betydet alt! Der har fra første dag været en god og energifyldt kemi, dygtige undervisere og god vekselvirkning mellem undervisning, praktisk træning og kompetent feedback.”

Sanne Dinesen

Talent Development Manager / 3M

”Jeg valgte Expand’s videregående coachuddannelse, fordi jeg havde fået så stort udbytte af første trin nogle år tidligere og derfor var overbevist om, at jeg ville få styrket min udvikling på de områder, der var af størst værdi for mig i min rolle som intern coach. Annette er en fremragende formidler og en nærværende og suveræn mentorcoach, og jeg er gået beriget ud af hvert eneste møde med hende og holdet.”

Henrik Schmidt

Konsulent / Momentum Consulting

Strålende facilitatorer, der formår at skabe en god og tryg stemning. Der var en god balance mellem teoretiske input, praktiske øvelser, refleksioner og alt sammen krydret med relevante personlige eksempler ("Closing the gaps - working in a multi-cultural environment")

Rikke Janniche

HR Corporate Manager / GEODIS

”Jeg har haft fornøjelsen af at gennemgå forløbet på coachuddannelsen hos Expand. Det har været rigtig god læring og dybere indsigt i coachingens discipliner. Det har været en fantastik ”rejse” på både det professionelle og personale plan. Jeg har fået mange gode værktøjer og input til hvordan jeg kan opnå min ambition om at ”hold the client great” både i min kommunikation og lederskab. Og det bedste er: det er fantastisk at opleve hvordan en person kan udvikle sig – ”blot” ved hjælp af coaching.

Frank Borch-Olsen, frank borch A/S

“Som Virksomhedsejer og Viceborgmester har jeg deltaget og gennemgået mange uddannelsesforløb de seneste år. Hovedparten har været med afsæt i, at opnå fagkompetencer indenfor f.eks. Ledelse- og beslutningshåndtering. Under alle disse forløb har jeg savnet de mere menneskelige kundskaber. Hvordan flytter man en medarbejder eller et lederteam fra A til B, således, at det gøres via motivation og personlig forankring i selve forandringsprocessen ? Hvordan får man en medarbejder eller et team, til at udnytte deres fulde potentiale til gavn for dem selv og virksomheden ? Svarene og egenskaberne fik jeg ved at deltage på Coachinguddannelsen – Her fik jeg de reelle ledelsesredskaber, nemlig kundskaberne til at kunne coache en medarbejder eller et team til finde eget potentiale til nå frem til et mål. Derudover har deltagelse på uddannelsen været en personlig udviklingsrejse, hvor jeg ikke kun har lært at finde frem til andres potentiale men i høj grad også mit eget potentiale.”

Anja Bertelsen

Journalist og Kommunikationskonsulent

"Jeg var utroligt grundig i min research, inden jeg valgte coachuddannelsen hos Expand - og jeg valgte rigtigt. Expand er mængder af læring i et trygt, inspirerende miljø med højt til loftet. Annette Kledal de øvrige undervisere på Expand formår på ganske kort tid at skabe læringsrum - hvor man suger til sig, øver, lave fejl og igen og igen undervejs i uddannelsen flytter sig fra a til b. Annette Kledal er en dygtig formidler, og hun kan sit kram. Men Annette Kledal er mere end en dybt inspirerende underviser - hun er også støttende og energigivende. Annette Kledal har et varmt hjerte og et stort overblik. I passende dosis balancerer hun ros og sin yderst empatiske kritik. Expands coachuddannelse kommer med mine varmeste anbefalinger."

Jakob Lau Holst

CEO / Global Wind Organisation

”Jeg startede på coachuddannelsen fordi jeg ønskede flere redskaber til at lede mine medarbejdere. Jeg fik det og meget mere. Jeg er blevet en bedre leder, har fået nye metoder til at gå til mine opgaver og jeg har fået rigtig meget ud af den på det personlige plan. Underviserne er utrolig dygtige og jeg følte mig hele tiden i trygge hænder. For mig er det også et kvalitetsstempel, at det er Lederne der står bag uddannelsen.”

Karina Juul Jensen

/ KJJ-Consulting.dk

"Jeg vil klart anbefale enhver som overvejer, hvilken coach uddannelse de skal vælge, at bruge Expand med Annette Kledal ved roret. Hun er super dygtig, og ikke mindst rigtig god til både at undervise, coache, inspirere, engagere og motivere alle hele vejen igennem. Du får en masse brugbare og nyttige værktøjer, og styrkes markant i dine coaching kompetencer - til såvel dig som leder eller dig som coach."