Coach uddannelse for ledere

Lær coachingkompetencerne på vores ICF certificeret coaching uddannelse

Styrk dig selv og dit lederskab

Coach uddannelse for ledere

Vil du bruge coaching som en del af dit lederskab?

Coaching er en anerkendt tilgang og metode med effektive værktøjer til at udvikle mennesker og skabe motivation, sikre målopfyldelse og resultater.

 

Trin 1 af vores ICF akkrediterede coaching uddannelse udbydes gennem Lederne KompetenceCenter.

Se datoer for vores næste holdstart

Er denne coach uddannelse til dig?

 

Du er leder, HR professionel eller du ønsker at blive professionel coach.

 • Er du klar til at bruge coaching som en del af dit lederskab?
 • Ønsker du at blive endnu bedre til at lytte og stille spørgsmål?
 • Ønsker du en mere nærværende kommunikation?
 • Vil du gerne udvikle dine medarbejdere og dig selv?
 • Vil du gerne klædes endnu bedre på til at lede i større kompleksitet og konstante forandringer?

 

Expands ICF akkrediterede coach uddannelse giver dig en unik mulighed for at styrke dig og dit lederskab samt udvikle dig som menneske via coaching.

 

 

Uddannelsen til professionel coach fokuserer på at give dig:

 

 • et solidt teoretisk fundament for at bruge coaching i din hverdag som leder
 • masser af praktisk træning, så du lærer at bruge kompetencerne
 • kompetencer i at blive en aktiv og opmærksomt lyttende leder og coach
 • træning i at stille spørgsmål som afdækker både udfordring, udviklingspotentiale og handling
 • indsigt i, hvordan du målretter din coaching til den specifikke situation

 

Det får du på trin 1 af uddannelsen til certificeret coach

 

 • Varieret undervisning gennem moduler, selvstudie, opgaver, læsning og træning
 • Grundig og kvalificeret supervision og feedback
 • Et trygt og støttende læringsrum
 • Et underviser team af engagerede, erfarne, kompetente og ICF certificerede coaches
 • Unikt netværk med andre ledere

 

Ønsker du at blive ICF ACC certificeret coach, kan du efter trin 1 tilkøbe certificeringspakken på 3 individuelle mentorcoaching timer og den ICF certificerende eksamen. Hermed opnår du den fulde Level 1 akkrediterede coachuddannelse.

 

Vil du videreuddanne dig som coach, så har du mulighed for at tage trin 2 af coach uddannelsen hos os. Den fungerer som en overbygning af de coachkompetencer du allerede har opnået på trin 1 af uddannelsen og giver dig den fulde ICF Level 2 akkrediterede coachuddannelse.

 

Uddannelsen opnår ★★★★★ (5,0!) ud fra 106 bedømmelser hos Lederne KompetenceCenter.

Se datoer for vores næste holdstart

Læs mere om uddannelsen her

Uddannelsens opbygning

Undervisningen foregår både som moduler, mentorcoaching i mindre grupper og selvstudie ved at lytte til optaget teoriundervisning. Alle elementer er obligatoriske og bidrager på hver sin måde til den samlede læring og integration af både det teoretiske stof og de praktiske færdigheder.

Coach uddannelse for ledere

 

Undervisningen består af:

 

 • 4 moduler, i alt 9 dage, hvor hele holdet er samlet til fælles undervisning og træning
 • Mentorcoaching i mindre grupper med direkte feedback og supervision fra underviserne, 2 møder i alt af ca. 3½ timers varighed online
 • Observerede coachsession online i mindre grupper efter modul 1 med feedback fra en underviser
 • Online video materiale med gennemgang af teori, ICF’s kernekompetencer og etiske regler
 • Aflevering af mindre, skriftlige opgaver
 • Træning i træningsgrupper mellem undervisningsmoduler
 • Læsning af manual, udleveret bog samt relevante artikler.

 

Moduler

Der er 4 undervisningsmoduler på uddannelsen. Modul 1 er på 3 dage, de øvrige 3 moduler er på hver 2 dage. Til hvert modul skal du have set online video materiale, hvor teorien til modulet bliver gennemgået. På modulet samles kort op på teorien, som derefter omsættes i praksis gennem øvelser og træning i mindre grupper.

 

Observerede coach sessioner

Allerede på modul 1 laver du den første hele coaching session med feedback. Herefter coacher du med feedback på hvert modul.

Efter modul 1 ligger en online session på ca. 3½ time, hvor du coacher og får masser af feedback.

 

Mentorcoaching i gruppe

Mentorcoaching sessionerne ligger efter modul 3 og 4. Her deles holdet i grupper på 3-4 personer, som mødes i 3½ timer. Hver deltager coacher én af de andre deltagere og modtager herefter feedback, får input til videre udvikling af coaching kompetencerne.

Disse møder foregår online.

 

Selvstudie

Som forberedelse til hvert modul skal du se nogle videoer, hvor teorien til modulet gennemgås med slides og eksempler. De tilgås via holdets digitale læringsrum og kan ses, når det passer dig.

Undervisningens indhold

Uddannelsen som coach har sit teoretiske fundament i den systemiske teori og metode, hjerneforskning samt ICFs kernekompetencer og evidensbaseret viden om effektfuld coaching.

 

På modul 1 arbejder vi bl.a. med:

 • Definition og afgrænsning af coaching
 • MAAPS modellen – strukturen i en coachingsamtale
 • Feedback
 • Coaching mindset – værdier og grundholdninger i coaching

 

På modul 2 arbejder vi bl.a. med:

 • Systemiske nøglebegreber i coaching
 • Aktiv, opmærksom lytning
 • Kraftfulde og udviklende spørgsmål
 • Coachingrelationen – asymmetri og symmetri
 • Coaching i ledelse

 

På modul 3 arbejder vi bl.a. med:

 • Coachens særlige nærværstilstand
 • At udfordre tankemønstre
 • Coaching i ledelse
 • Psykologiske mekanismer

 

På modul 4 arbejder vi bl.a. med:

 • Værdier og motivation
 • Intuition
 • Forandringens præmisser
 • Fra feedback til feedforward
 • Coaching i din ledelse

 

Undervisningen har fokus på at lære gennem praktiske erfaringer og teorien flettes naturligt ind, mens vi øver og træner. Vi skaber et trygt, lærende og inspirerende miljø med mulighed for både at udvikle sig som menneske og tilegne sig de forskellige coachingmetoder, som skaber en platform for effektfuld og autentisk coaching.

Vi giver specifik feedback under øvelserne og fokuserer på at støtte den enkelte deltager i at nå sine mål med uddannelsesforløbet. Derfor har vi også maks. 18 deltagere på et hold.

Vores erfaring er, at du gennem praktisk afprøvning af coaching tilegner dig de coachende kompetencer på en måde, så du kan bruge dem i mange forskellige kontekster. Vi ønsker, at du kan beherske en coachingsamtale lige så vel som du kan bruge fx evnen til at lytte og stille effektfulde spørgsmål i mange situationer, uden det behøver være decideret coaching.

Skriftlig og praktisk eksamen

Eksamen forløber over 3-4 dage, og hver deltager skal samlet beregne at bruge 2 x ½ dag. Første dag om formiddagen finder den skriftlige prøve sted kl. 9-12

 

Den praktiske eksamen afholdes de følgende dage. Hver person skal i 25 min. coache én af de andre fra holdet. Der gives herefter grundig feedback. Der er 2 undervisere til stede ved eksamen.

 

Det endelige program for eksamen udarbejdes i løbet af uddannelsen. Du bedes derfor reservere alle de programsatte dage.

 

Du opnår titlen ”Certified Coach from the Danish Association of Managers and Executives”. Del af ICF Level 1 akkrediteret uddannelse.

Certificeringspakke og ACC eksamen

Det første certificeringsniveau, du hos ICF kan opnå som coach, hedder Associate Certified Coach, ACC. Udover den undervisning, som Coachuddannelse for ledere giver dig, kræver det følgende:

 

At du kan dokumentere 100 timers coaching
At du har modtaget yderligere 3 individuelle mentorcoaching timer
At du består en mundtlig eksamen med en optagelse af en coach session på 30-45 min. med fuld transskribering

 

Certificeringspakken, som omfatter de 3 individuelle mentorcoaching timer samt den mundtlige ICF ACC certificerende eksamen, kan du tilmelde dig til her.

 

Du kan allerede efter dokumentation af 40 timers coaching tage certificeringseksamen. Bestået eksamen giver herefter adgang til ACC certificering, når du kan dokumentere i alt 100 timers coaching.

 

Der skal betales gebyr til ICF på 175USD (medlem) eller 325USD (ikke medlem) ved certificeringsansøgningen og alle coaches skal ved første certificering bestå en online multiple choice test (ICF credentialing exam).

 

Du kan tilmelde dig certificeringsforløbet når som helst, da mentorcoachingtimer og eksamen programsættes individuelt.

 

 

Expand Faculty

Du møder et engageret og kompetent underviser team af ICF certificerede coaches, som har undervist sammen i mange år. Alle undervisere arbejder med at undervise, coache samt lave leder- og teamudvikling i organisationer.

 

Annette Kledal, MCC, er ansvarlig underviser på uddannelsen.

 

Der er, afhængig af deltagerantal på holdet, 1-2 undervisere tilstede i undervisningen og vi lægger vægt på at skabe et trygt og tilpas udfordrende rum for læring. Vi sætter den enkeltes læring og udvikling højt, samtidig med at vi har fokus på at skabe en gruppe, som fungerer godt sammen.

 

Til feedback sessioner vil hver gruppe på min. 3 have en underviser til at give feedback.

 

På uddannelsen møder du:

 • Annette Kledal, ICF Master Certified Coach, MCC
 • Michael Skjøt, ICF Professionel Certified Coach, MCC
 • Christophe Kittel, ICF Associate Certified Coach, ACC

 

På uddannelsen er der desuden tilknyttet undervisningsassistenter. Deres rolle er at give feedback og støtte under øvelserne og på den måde hjælpe den enkelte deltager til maksimal læring. Så vidt muligt vil en træningsgruppe også have tilknyttet en undervisningsassistent, som kan deltage i nogle af gruppens møder.

Læs mere om Expand Faculty her

Vil du hellere tage coach uddannelsen online?

 

Vi tilbyder uddannelse online på efterspørgsel med minimum 8 deltagere.

Kontakt os for mere information.

 

Skal vi snakke om, hvordan dit potientiale kan udvikles?