Trin 1 – Online coach uddannelse for ledere

Online coach uddannelse

Styrk dig selv og dit lederskab på vores online uddannelse til coach

Vil du tage en coaching uddannelse online?

På vores ICF akkrediterede online coach uddannelse får du det samme indhold som på vores grundlæggende coach uddannelse (trin 1), men delt op på en anden måde, som passer bedre til det virtuelle format. 

 

Online Coach uddannelsen trin 1 udbydes gennem Ledernes KompetenceCenter.

Se datoer for vores næste holdstart

For at sikre, at udbyttet af denne online coaching uddannelse er lige så stort som på vores mange-årige, succesfulde coach uddannelse, har vi opbygget den på en ny måde, så det passer til fjernundervisning. Vi har bl.a. lavet nye optagelser af teoriundervisningen og inddraget de mange erfaringer vi har gjort os gennem 2020 og 2021. 

 

Så velkommen til et gennemprøvet og alligevel nyt koncept.

 

 

Online coach uddannelsen kan være for dig, hvis du:

 

  • Ønsker at spare tid og penge på transport, fordi du bor langt væk
  • Kan få det til at passe bedre ind i din travle hverdag med kortere dage
  • Kan se en fordel i at lære at håndtere det at arbejde hjemme endnu bedre
  • Gerne vil blive endnu dygtigere til at skabe en nærværende relation – også online

 

 

Vores online coach uddannelse består af:

 

  • 4 moduler med live online undervisning – i alt 47,5 time
  • Selvstudie i form af videopræsentationer af teori, demonstrationer af teknikker, skriftlige opgaver samt læsning af teori. I alt 14 timer + læsning af kursusmateriale og udleveret bog.
  • Online live mentorcoaching i mindre grupper med underviserne. I alt 3 x 3 timer.
  • Online træning i træningsgrupper mellem de 4 moduler.
  • Online skriftlig og mundtlig eksamen.

 

 

Alle elementer er obligatoriske og bidrager på hver deres måde til den samlede læring og integration af både det teoretiske stof og de praktiske færdigheder.

Trin 1 – Online coach uddannelse for ledere

 

 

Opbygning af vores online coach uddannelse

Online moduler

Hvert modul strækker sig over 3 dage, med live online undervisning om formiddagen i 4 timer hver dag. Undervisningen er interaktiv og med masser af øvelser i ”breakout rooms”.

Online mentorcoaching

Disse sessioner er på hver 4 timer, hvor holdet inddeles i grupper på 4 kursister. I coacher hinanden og modtager feedback fra en med-kursist og fra underviseren.

 

Der er 3 af disse seancer på hver ca. 4 timer. De starter efter modul 2 og den sidste ligger efter modul 4 og inden eksamen.

Online træningsgrupper

Disser sessioner foregår i de træningsgrupper, som laves på modul 1. 

 

Træningsgrupperne aftaler selv, hvornår de vil mødes og foregår uden underviser. Møderne varer typisk 2-3 timer, hvor man træner coaching med hinanden, hjælper med at løse opgaver, sparrer etc.

Selvstudie

Som forberedelse til hvert modul skal du se nogle optagede undervisningsseancer omhandlende teorien til det efterfølgende modul. Du skal ydermere læse teori i kursusmaterialet og en udleveret bog samt løse nogle skriftlige opgaver.

Sæt tid af

For at få maksimalt ud af ethvert undervisningsforløb er det vigtigt, at du sætter tid af til både undervisningen men også til de øvrige aktiviteter, som er forbundet med uddannelsen. Og det er vigtigt, at du kan være med i den fulde tid og ikke har et møde, som starter lige når vi slutter undervisningen – eller inden. Vi forventer, at du er med den fulde tid.

 

Vores erfaringer siger, at det er ret intensive dage og det bliver ikke mindre intensivt af, at det hele foregår online. Du er meget på med dig selv, men også med til at integrere det hele i din adfærd.

 

Ydermere kræver det, at du møder op til hver online session og er forberedt – ellers kan du ikke følge med, da vi ikke gennemgår teorien i dybden, men arbejder med at omsætte den til praksis gennem øvelser.

 

En dygtig coach, har sin teori på plads, men vigtigt er at kunne det i praksis.

 

I de 6 måneder, hvor uddannelsen forløber, skal du forvente mellem 40 – 60 timer til forberedelse og andet arbejde udover undervisning.

 

 

Vil du hellere tage coach uddannelsen som fysisk fremmøde?

 

 

Læs mere om coach uddannelsen her

Skal vi snakke om, hvordan dit potientiale kan udvikles?