Artikel – Hvordan implementerer man forandring i en virksomhed?

Hvordan implementerer man forandring i en virksomhed?

Af Annette Kledal, ICF Master Certified Coach og Christophe Kittel, ICF Associate Certified Coach

 

Forandringsledelse er en kompleks størrelse, hvorfor du heller ikke kan regne med at implementere en forandring gennem en række forudsatte trin. Kompleksiteten i forandringsprocessen gør, at du som leder skal være i stand til at håndtere forandringer løbende og når de dukker op. 

 

Det er en disciplin, hvor du som leder skal have fingeren på pulsen i processen, så forandringen kommer til at glide let og sikkert. 

 

I dette indlæg har vi fokus på forandringsledelse og metoder til at lede en organisation – mennesker – gennem en forandring. Hvad betyder forandringsledelse og hvilke værktøjer kan man som leder bruge for at komme igennem forandringen så gnidningsfrit som muligt?

Artikel – Hvordan implementerer man forandring i en virksomhed?

Hvad er forandringsledelse?

Forandringsledelse er det, der sker, når man i en organisation skal igennem en forandring. Det er processen fra man tager beslutningen om at skabe en forandring til man kommer i mål og får implementeret de forandringer, som man ønsker. 

 

I forandringsledelse er der også stort fokus på at føre hele organisationen sikkert igennem forandringen uden, at der opstår for stor usikkerhed blandt medarbejderne.

Hvad er god forandringsledelse?

Det kan være svært at definere en manual for den vellykkede forandringsproces, fordi organisationer altid vil have sine forskellige udfordringer. 

 

Som leder af en forandringsproces er der dog ting, som man skal være særligt opmærksom på, når man leder sin organisation gennem en forandringsproces.

 

1. Tro på forandringen og hold fast

 

Som leder er det vigtigt, at du selv tror på den forandring, som organisationen skal igennem. Din tro på, at forandringen er den rette vej at gå for virksomheden, vil inspirere dine medarbejdere til at tro lige så meget på forandringen som dig. Og så vil de også bakke dig op i dine beslutninger.

 

Hvis der opstår modstand eller uenighed omkring forandringen fra medarbejdernes side, så skyldes det ofte, at de mangler overbevisning om, hvorfor forandringen er en god ting. Derfor er det vigtigt, at du som leder holder fast i den beslutning, der er taget. 

 

2. Vær tydelig i din kommunikation

 

Som det ofte er i forandringsprocesser, så handler forandringen om, at der kommer en ny vision enten for et team, en afdeling eller for hele organisationen. 

 

Når denne vision skal kommunikeres til medarbejderne, handler det om at være tydelig, så der ikke opstår misforståelser. Det viser, at du har styr på processen fra A-Z, og du ved, hvad der skal ske og hvad du forventer af dine medarbejdere. 

 

Det handler om at gøre medarbejderne trygge i forandringsprocessen, så der ikke opstår forvirring omkring, hvad der skal ske eller hvad rollefordelingen blandt medarbejderne bliver. 

 

3. Skab et inspirerende miljø i virksomheden

 

I en forandringsproces er det vigtigt, at du som leder skaber et inspirerende miljø i virksomheden, så dine medarbejdere føler sig inspirerede i det nye arbejdsmiljø, som kommer af forandringen. 

 

Du skal være ærlig over for dine medarbejdere, du skal sætte tonen og du skal gå forrest i processen. 

Artikel – Hvordan implementerer man forandring i en virksomhed?

Forandringsledelse og kultur

Hvis du skal have succes som forandringsleder, så er det også vigtigt, at du tager højde for den kultur, der er i virksomheden.

 

Den kultur som allerede eksisterer i virksomheden er vigtig at få med i forandringsprocessen, således du ikke kommer til at møde modstand, når du vil implementere dine forandringer. Jo mere afstand forandringen tager fra den kultur, der er i virksomheden, jo større risiko er der for at kulturen gør modstand og æder de ønskede forandringer op. 

For at undgå dette, kan man som forandringsleder gøre meget ved at inkorporere det, som allerede fungerer godt i virksomheden. Hav fokus på styrkerne i virksomheden og gør meget ud af at alle føler sig set, forstået og inkluderet. Udvælg derfor enkelte kritiske områder, der kan bruge en forandring, så det ikke virker som en for stor mundfuld for organisationen at gå igennem forandringen – samt for kulturen i virksomheden.

 

Sådan bliver du en god forandringsleder

Du vil som leder kunne trække mange gode værktøjer fra din ICF akkrediterede coachuddannelse, når du skal lede mennesker gennem en forandringsproces. 

 

På uddannelsen lærer du netop at bruge effektive værktøjer inden for executive coaching til at skabe motivation for dine medarbejdere og udvikle dem. 

 

De coachingkompetencer, som du får med dig fra uddannelsen, kan du netop benytte, når der opstår usikkerhed omkring forandringen. Her vil du kunne lytte og stille relevante spørgsmål, og inddrage medarbejderne i processen, så de føler sig forstået, set og inkluderet i den forandring, som organisationen undergår.

Skal vi snakke om, hvordan dit potientiale kan udvikles?