Fra drama til dramatisk

Fra drama til dramatisk

 

Der sker mange voldsomme ting i vores verden lige nu. Ud over klimaudfordringer er der krig i Europa, energi- og forsyningskrise og inflation, som vi ikke har prøvet længe. Mange har det hårdt og det er svært at se en ende på det. I sådan en tid er det vigtigt at gøre, hvad vi hver især kan, for at være i en tilstand, som hjælper os i stedet for at miste modet.

 

Dramaer har det med at løbe af med os

 

Det gør os måske urolige eller lige frem bange og derfra bliver vi let fanget ind i et negativt tankemønster, som gør det sværere for os at forholde os så konstruktivt som muligt til det, der sker. Vi har brug for nærvær, ro og rummelighed mere end nogen sinde.

 

Til dette er mindfulness teknikker eminente. Og vejrtrækning, som kommer helt ned i maven, gør en kæmpe forskel, fordi det er en genvej til det parasympatiske nervesystem.

 

Og så gør både det at coache og blive coachet en stor forskel. 

 

At coache fordi du så hele tiden træner din nærværstilsand, din indre ro og din rummelighed. At blive coachet fordi det hjælper dig til ”at se gennem tågen” og finde ind til en indre ro og evne til at navigere gennem det svære.

 

Særlig vigtig er din evne til at adskille det, der sker, fra din reaktion på det der sker. Altså – en siger noget dumt til dig og du bliver irriteret. Ofte smelter det så sammen inde i os, så den anden er skyld i, hvordan vi har det og derfor jo virkelig er dum. Og så har vi jo ret til fx. at sige noget hårdt retur.

 

Når vi formår at adskille ydre hændelser og følelsesmæssige reaktioner på dem, giver det os en smule indre frihed og mulighed for bedre at rumme, det der sker. Vi kan bedre være med det og begynde at opøve en ro, selv når stormen blæser. Vi kan komme dertil, at vi kan konstatere, at der er en, som siger noget dumt og så vælge, hvad den mest hensigtsmæssige reaktion vil være i situationen. Måske er det at sige fra på en ordentlig måde, måske er det at lade det passere, måske er det at…….

 

Vi kan lære at være i dramaet og opleve, at det måske er dramatisk – men ikke behøver tage pusten fra os

 

Træk vejret dybt – fokuser på noget rart – adskil din reaktion fra hændelsen.

 

26/10/2022

Skal vi snakke om, hvordan dit potientiale kan udvikles?