Artikel – Hvad er en god leder?

Hvad er en god leder?

Af Annette Kledal, ICF Master Certified Coach og Christophe Kittel, ICF Associate Certified Coach

 

Hvad kendetegner egentlig en god leder? Definitionen på en god leder er naturligvis individuel, da det kommer an på, hvem du spørger. 

 

Overordnet set kendetegner en god leder dog en person, som formår at motivere sine medarbejdere, og som evner at lede sine medarbejdere og hele organisationen som helhed mod specifikke mål. 

 

I dette indlæg sætter vi fokus på ledelse: hvad er god ledelse og hvilke ledelsesstile findes der. Slutteligt giver vi gode råd til, hvordan du kan udvikle dig som leder.

 

 

Hvad er ledelse?

Definitionen på ledelse er den proces, der finder sted, når man som person guider og styrer en række personer til at arbejde hen mod et fælles mål. 

 

I ordet “ledelse” defineres det derfor, at der både findes en leder og underordnede i en form for hierarki. Lederen er dermed den person, der formår at påvirke en gruppe personer til at udføre et stykke arbejde hen mod et fælles mål. 

 

Ledelse er også at tage ansvar. At tage ansvar for noget – det kan være en proces, et produkt eller en række medarbejdere og det at noget udvikler sig og når frem til et defineret mål.

 

 

Ledelsesstil – hvilken ledertype er du?

Når vi taler om ledelse, så taler vi også om forskellige måder at være leder på. Dette er defineret som ledelsesstil. Det er måden, som du tager beslutninger på og interagerer med dine medarbejdere, som definerer din ledelsesstil. 

 

Som udgangspunkt findes der fire forskellige ledelsesstile:

 

1. Autoritær ledelse

 

Denne form for ledelsesstil beskriver lederen, som foretrækker at tage de fleste beslutninger selv, og dermed i mindre grad inddrager sine medarbejdere i beslutningsprocesserne. 

 

Som autoritær leder kan det være sværere at motivere og inspirere nogle af dine medarbejdere, fordi du ikke vælger at tage imod inputs fra dem. Medarbejderne kan komme til at føle sig usikre, fordi deres ideer går imod lederens forestillinger. 

 

I den autoritære ledelsesstil vil dit fokus ofte være på resultater frem for midlerne og processerne til at opnå dem.

 

2. Transaktionel ledelse

 

En transsaktionel leder har sit fokus på effektiviteten af midlerne og ikke så meget på resultatet af opgaveløsningen.

 

En transaktionel leder overvåger medarbejdernes indsats nøje og benytter belønninger for at motivere og for at sikre en høj team performance.

 

3. Demokratisk ledelse

 

Som demokratisk leder, så værdsætter du inputs fra dine medarbejdere før du foretager vigtige beslutninger. 

 

Medarbejderne får ansvar for deres egne opgaver og ansvarsområder, og som demokratisk leder har du tillid til, at dine medarbejdere formår at tage ansvar og løse deres opgaver.

 

4. Laissez-faire ledelse

 

I denne form for ledelsesstil fralægger du i høj grad en stor del af ansvar over på dine medarbejdere. Du giver dine medarbejdere lov til at tage ansvar for egne opgaver og beslutninger, og som leder involverer du dig sjældent i beslutningsprocesserne og i opgaverne. 

 

Denne form for ledelsesstil kan dog medføre, at medarbejderne bliver usikre på deres opgaver og de målsætninger, der skal nås.

 

 

Hvad er god ledelse?

Hvad er god ledelse så? Hvis vi kigger på de ovenstående fire ledelsesstile, så er der ikke nogen tvivl om, at det ikke er muligt at udnævne én bestemt ledelsesstil, som værende den bedste. 

 

Hvad der karakteriserer god ledelse og det at være en god leder er meget individuel og kan komme an på mange ting – bl.a den kultur du er en del af, hvad opgaven kræver, hvad dine medarbejdere foretrækker og selvfølgelig hvad du selv foretrækker. 

 

Dog definerer man ofte en god ledelsesstil og gode lederegenskaber med det at kunne motivere sine medarbejdere i en positiv retning. En god leder evner at forstå sine medarbejdere på både et personligt og professionelt plan. Han eller hun evner også at se hver enkelt medarbejders styrker og formår at bringe disse styrker i spil positivt på arbejdspladsen. 

 

En god leder har bl.a. egenskaber, der motiverer medarbejdere mod tydelige og klare mål. Disse egenskaber indebærer bl.a. at lytte, kommunikere og at have fokus.

 

 

Ledelsesudvikling – sådan udvikler du dig som leder

Der findes nok ikke et endegyldigt mål, når det kommer til at være en god leder. Som leder kan man altid udvikle sig og sætte nye målsætninger for sin måde at lede på.

 

Er du erfaren leder kan det også være, at du har behov for at blive udfordret i din måde at lede på. Du har måske ambitioner om at blive bedre til nogle områder af dit lederskab eller vil gerne lære nye måder at lede på. Måske stiller en forfremmelse nye krav til dig i din lederrolle.

 

Uddannelsen som coach giver dig essentielle lederkompetencer, som du kan anvende på arbejdspladsen for at skabe et godt og motiverende arbejdsmiljø for alle medarbejdere, og det giver dig stor personlig indsigt og udvikling.

Skal vi snakke om, hvordan dit potientiale kan udvikles?