NYHEDER

Workshop om Kropslig Intelligens

Mød Paul King på denne 2-dages workshop den 22.-23. januar 2019

Lær hvordan du bruger kroppens visdom til at opnå bedre balance i livet.

Workshoppen er for både ledere, coaches og alle, der ønsker at blive bedre til at håndtere stress og livets udfordringer.

In this workshop you will learn:

 • The power of being centred and balanced.
 • How to resourcefully handle pressure and stress.
 • How your habitual patterns under stress show up in your body and limit your choice.
 • What it means to be a leader worth following.
 • Listening to others without taking things personally.
 • Speaking your truth with clarity, heart and confidence.
 • Aligning and focusing your energy to achieve your goals.
 • Tuning into others and your intuition.
 • Acknowledging and moving beyond your judgements and fears.

In today’s world, more than ever we need to know how to be balanced, centred and clear, and how to use our energy to manage stress, handle pressure and thrive. This means getting your head, heart and whole body aligned and working together.

In this workshop you will discover the power of working with the body-mind to bring your best self to your daily living. You will learn about your deeper stress patterns and how the body can bring about quick and sustainable change. 

“Somatic Embodiment work is the most simple, efficient and effective approach I have ever learned.”
C Barford, Denmark

You will explore the impact of a centred presence that helps you shift to a more creative, compassionate and skilful state when relating to others and to the pressures you face.

As a leader, coach, teacher, or whatever your work, you will be able to practically apply the learning from this workshop to your life.

If you already have somatic training this will compliment what you have done before.

We will work with activities engaging the body, not just the head. You will work in pairs and on your own and receive one to one coaching support. We will take time for conversations and reflection on applications to the ‘real world’.

The workshop draws upon many sources of knowledge and experience including martial arts, mindfulness practice, modern neuroscience and Eastern philosophy. It will cover all the material from Wendy Palmer’s Leadership Embodiment Level 1.

“Paul is an excellent facilitator and worked with each individual to coach them through their own learning. I would highly recommend this work to anyone in the coaching or leadership field.”
N. Hughes, Singapore

Presenter: Paul King

Paul is co-founder of The Beyond Partnership in the UK and has been a coach and consultant to individuals and organisations for 25 years. He was the first person in Europe to be certified as a Leadership Embodiment trainer. Paul is a certified NLP Trainer and an Inner Game coach. He teaches Tai Chi and is qualified in Feldenkrais (Movement Re-Education).

 

When and where

Where: A.P. Mølleres Allé 9C, 2791 Dragør, Copenhagen

Fee: Early Bird (Paid by December 31st ): DKK4400. Standard Fee: DKK4800

There are discounts available for people repeating this workshop and possible ‘pay it forward’ bursaries for anyone on a low family income.

When: January 22nd: 10.00-17.30 and January 23rd: 10.00-16.00

 

Booking

Numbers are limited to 10 people.

To book your place please email paul@thebeyondpartnership.co.uk with your name and invoicing address.

For more information please visit www.thebeyondpartnership.co.uk

“Being with a small group in his course allowed deeper insight into the subtle arts of self-awareness, sensitivity, receptivity, empathy and wilful intent; all crucial tools needed for leaders today as they navigate unpredictable terrain and time horizons.”

A. L. Schlaikjer, China

Learn more in this Somatic Intelligence Article 1

 

Tillid – fundamentet for gode relationer

Tillid er fundamentet for gode relationer og for at vi sammen kan skabe gode resultater, trives og få det bedste frem i hinanden.

Bliv inspireret af denne Ted Talk med Harvard Professor Frances Frei, hvor hun beskriver 3 komponenter i tillid:

 • Autenticitet
 • Logik
 • Empati

På enkel vis illustrerer hun, at når alle 3 komponenter er tilstede, trives tilliden. Halter bare en af dem ja, så halter tilliden også.

Oplev Frances Freis Ted Talk her og få alle de fine pointer med.

Autenticitet handler om at være tilstede som den vi er. Som hun siger, så er det betydelig lettere, når vi er sammen med nogen som ligner os, fordi vi derved føler os trygge. At være autentisk, når vi er sammen med nogen, som er forskellige fra os, kræver mere og kan opleves sårbart eller ukomfortabelt. Men at stå ved sig selv også i de sammenhænge giver andre mulighed for det samme.

Logik handler bl.a. om at kommunikere vores logik, vores ræsonnement, klart og tydeligt, så andre forstår og kan forholde sig til os. Hendes pointe er, at vi skal starte med at kommunikere vores egen pointe klart og tydeligt. At starte med alle tankerne bag, alle argumenterne og afledte forklaringer kan betyde, at vi risikerer at miste lytteren på vejen og pointen når aldrig frem. Det underminerer tilliden – med mindre du er rigtig god til historiefortælling og kan bygge pointen op og ikke miste den undervejs.

Empati som fundament for tillid er bestemt ikke overraskende, men når vi i interaktion med et andet menneske lader os distrahere, er vi empatiske med det vi lader os distrahere af og ikke med den, som vi er sammen med. Hendes råd er enkelt og alligevel svært at efterleve i en travl dagligdag. Læg mærke til din distraktion og ret i stedet din opmærksomhed der, hvor den skal være i nuet for at vise respekt og interesse for den eller dem du er sammen med. Hendes opfordring er, at du kan starte med at lægge mobiltelefonen væk.

I coaching er fundamentet tillid. Det er med til at skabe grobund for en relation som kan lede til transformation og dyb læring. Det er også fundamentet for kvalitet. Derfor er evnen til at være autentisk tilstede, lytte empatisk og kommunikere klart og tydeligt også noget af det, som er i fokus på vores coach uddannelse.

Få hjernen med… til en forandring

Få hjernen med … til en forandring

I denne tid, hvor der laves masser af nytårsforsæt, er det måske værd at tage med i betragtning, hvad
der skal til, for at du på hjerne-niveau kan skabe læring som bliver til nye vaner. Og det gælder jo ikke bare i denne tid – men hver gang du ønsker at forandre noget eller er en del af en forandringsproces i arbejdslivet.

 

Illustrationen fortæller dig meget kort, hvad du skal fokusere på for at lykkes – og har du lyst til dybere viden, kan du læse mere neden for.

Mod
Læring og ændring af eksisterende vaner er forbundet med en tilstand af usikkerhed. For nogle er usikkerheden helt ok at få kontakt med, og for mange er det en følelsesmæssig reaktion, som kan få os til at stoppe og vige tilbage fra at gå ind i det nye.

Forandringer kræver derfor ofte en vis portion mod for at komme i gang. Og mod – det er altså ikke en følelse af total ro i maven, som jeg ofte møder et ønske om, når jeg coacher. ‘ Jeg vil gå ind i det nye med total ro i maven’ – drop det som målsætning. Men at acceptere en vis portion uro som værende normalt, det vil være mere realistisk.

Alternativt skal du lave de første skridt på vej mod en forandring så små, at din amygdala – alarmhjernen – ikke vækkes. Amygdala skanner hele tiden vores omgivelser for det der er nyt og anderledes, og giver os en advarsel, hvis noget ikke er som det plejer. Når du ønsker at lave om på noget, så er det ikke som det plejer og vores alarmhjerne vækkes – den vil passe på dig.

 

Så start med at acceptere at usikkerhed, nervøsitet, frygt eller angst vil være en følgesvend, når du vil forandre noget i dit liv. Find modet frem. Og tilpas de skridt du skal tage på vej mod dit mål, så du får det niveau af usikkerhed, som du kan leve med. Det positive er, at jo mere vi øver os i at være modige, jo bedre bliver vi til det.

 

Viljestyrke

Hjernen kan rigtig godt lide at få belønning. Ellers er den doven og vil helst ikke bruge for meget energi men bare gøre, som den plejer. At lave forandringer kræver et meget større energiforbrug af hjernen og hvis den ikke meget hurtigt mærker belønning, fx i form af frigivelse af stofferne dopamin og oxytocin, vil det være svært at overkomme ’trægheden ved forandring’. Da det ikke altid er første eller anden gang vi gør noget nyt, at vi føler os glade eller stolte (= frigivelse af dopamin i hjernen), vil det ofte kræve en vis portion viljestyrke at blive ved – indtil den store belønning kommer. ’Jeg lykkedes med mit langsigtede mål om at løbe 10km!’

For at tilfredsstille hjernens belønningssystem kan du med fordel designe en forandringsproces således, at du definerer nogle tydelige små beviser på, at du er på vej – og det skal vel at mærke være beviser som vil give dig en indre følelse af glæde, stolthed og tilfredshed. Hvad vil gøre dig stolt første gang du kommer ud at løbe? Hvad vil du være glad for, når du 5. gang har rigtig ondt og fremskridtene er langsomme og du alligevel kommer afsted?

Viljestyrke har altså at gøre med behovsudskydelse – evnen til at vente på sin belønning. Walter Mischel’s ’Marshmallow Experiment’  viser i 40 års follow-up studie, at mennesker der har viljestyrke (selvkontrol) til at udskyde umiddelbare behov, på de fleste områder har et mere succesfyldt liv.

Så alene af den grund, så træn din viljestyrke.

 

Motivation

Det siger næsten sig selv, at motivation er vigtig, når vi vil forandre noget og nå nogle mål. Pointen er, at det bare ofte ikke er nok. Men hvis motivationen er i top, så er du godt på vej. Udfordringen er nogle gange, at vi selv sætter mål, eller andre gør det for os, som vi ikke rigtig har fundet den dybe og oprigtige motivation til. Måske vi synes vi skal eller bør.

Men hvorfor ønsker du egentlig at nå målet? Hvilket formål tjener det dig? Hvad er det virkelig du ønsker at opnå? Gør dig selv den tjeneste, at hvis motivationen til et mål ikke lige er der, så lav en grundigere undersøgelse med dig selv eller få hjælp fra en god ven (eller coach) til at finde ind til kernen i din motivation og forbind dit mål med værdien, det skaber for dig. Kan du få både værdier, mål og formål til at hænge sammen, så det giver dybere mening, så er du godt hjulpet.

 

Gentagelse

Inden for hjerneforskning taler man om ’Cells that fire together, they wire together’ (Hebbian Learning).

Det betyder, at de nerveceller, som fyrer deres signaler af sammen, de danner et netværk, der binder dem stærkere sammen. Hver gang du møder et bestemt stimulus, så gør hjernen det samme. Det er vores vaner.

Når vi så skal lære at gøre noget andet end det vi plejer, har hjernen endnu ikke skabt et nyt og solidt netværk. Man kan sammenligne det med at gå en ny vej på en mark med korn. Går du kun en gang, så vil kornet rejse sig igen og du vil have svært ved at finde din lille nye sti. Går du 2, 3 …. 100 gange, så vil du til sidst have opbygget en fin sti, som er let at finde igen.

For at hjernen kan danne et nyt netværk af nerveceller, som kobler sig sammen og er let at finde, når du skal bruge det, så skal du øve dig hver dag og mange gange. Og du skal meget gerne gøre det med din fulde opmærksomhed, for så udløses hjernens evne til at skabe både nye nerveceller, skabe nye koblinger mellem nerveceller og gøre forbindelsen mellem nerveceller stærkere – det kaldes også neuroplasticitet.

Det, du bruger hjernen til, bliver den god til. Så på med vanten – øvelse gør mester.

 

God fornøjelse med at få hjernen med …. til en forandring.

 

Annette Kledal

Professional Certified Coach, PCC

Partner i Expand ApS

 

Har du for travlt?

Travlhed er en ting og følelsen af stress er en anden. Mange føler sig stressede. I hvert tilfælde er det et ord, som bliver meget brugt, også når vi måske med fordel kunne bruge et andet ord – måske travlhed eller meget at se til.

Jeg har gennem noget tid lagt mærke til både hos mig selv og andre,  at nå vi bruger “store ord” eller meget massive betegnelser om, hvordan vi har det – så som stresset eller dårligt selvværd – så kommer det meget nemt til at føles værre end det måske er. De ord jeg hentyder til, er ofte blevet til generaliseringer om indre tilstande, men generaliseringen gør os ikke altid godt. Også selv om den er sand.

Prøv i stedet for at differentiere i din indre tilstand eller følelse og find ud af, hvad den egentlig er. Øv dig i at sætte mere nuancerede ord på. Hvis man fx føler sig meget i tvivl og usikker, måske så meget, at man føler sig handlingslammet, så er det ofte en hjælp at finde ud af, hvad tvivlen drejer sig om. Måske er der faktuelle ting, som skal undersøges? Det er noget af tvivlen. Måske har man fået sat sig i en dilemma situation – men mon der er andre valgmuligheder end de 2? En anden del af tvivlen og usikkerheden handler måske om, at man står over for en ukendt situation, og det vil pr automatik hos langt de fleste mennesker sætte vores nervesystem i beredskab. Det betyder, at man måske i stedet for kan sige, at man er lidt urolig over det ukendte. Så nu er man pludselig ikke i tvivl og usikker, men i stedet for er der ting man skal undersøge, man skal finde nogle alternative muligheder og så anerkende, at situationen er forbundet med en naturlig uro over ukendte ting.

Når du hører dig selv eller andre sige fx “Åh, jeg er så stresset” eller “jeg føler mig så meget i tvivl” eller “jeg har ikke noget selvværd”, så hjælp med et par spørgsmål:

 • Hvad drejer følelsen af stress/tvivl/dårligt selvværd sig om? Hvad er det, der får dig til at sige det?
 • Hvis du skulle skille tingene lidt ad, hvilke elementer består følelsen så af?
 • Hvad kan du kalde hver af disse elementer, så det  hjælper dig med at håndtere dem?

Jeg oplever tit i coaching situationer og i mit eget liv, at det hjælper at blive konkret, skille tingene ad og nuancere det, der sker i vores tanker og følelser. Så får de ofte mindre negativ betydning og mindre fat i os på den dårlige måde.

Coach hilsner
Annette

Velkommen til det nye Expand

Expand expanderer

Efter næsten 18 år alene på posten i Expand, er det en stor glæde at annoncere en ny partner i Expand.

Velkommen til Christophe Kittel!

Expand har siden vi blev etableret i august 1998 arbejdet med at skabe rum for udvikling af mennesker, organisationer og deres potentiale. Og det fortsætter vi med! Nu ikke blot med mine 18 års erfaring fra at uddanne coaches, coache ledere og medarbejdere og facilitere forandringsprocesser i virksomheder – men nu også med Christophes mere end 20 års erfaring fra sin internationale karriere i L’Oréal med stillinger som bl.a. Managing Director i Norden, Baltikum, og Brand General Manager i Europa.

Vi tror på, at der altid er et ”Next Level” at realisere – individuelt, i teams og i organisationer og at realiseringen af dette ”Next Level” handler om både at respektere det, som er og samtidig udfordre det, så skjulte og ubrugte potentialer frisættes. Vi arbejder i et partnerskab med vores kunder ud fra filosofien om, at de er kloge på sig selv og at vi sammen med dem kan skabe bevidsthed om uudnyttede potentialer og ”Next Level”. Vi går med hele vejen i realiseringen af de potentialer og implementeringen af ny adfærd og vaner i dagligdagen.

Vores mission og troen på ”Next Level” udlever vi gennem vores 3 forretningsområder:

 

 

Coach Education: Når du ønsker at realisere dit eget Next Level som menneske, coach og leder – for derigennem at hjælpe andre til at realisere deres. Lær coaching kompetencerne på vores ICF akkrediterede coaching uddannelse.

 

 

Professional Coaching: Når du og/eller dit team ønsker at udnytte jeres potentiale endnu mere og realisere Next Level. Til gavn for den enkelt og teamet.

 

 

 

Next Level Leadership Programme: Når lederteams ønsker at opnå Next Level Leadership, gennem at forene virksomhedskultur, forretningsstrategi og mål med evnen til at skabe rum for udvikling af mennesker og deres potentialer. Det skaber stærke mennesker og stærke organisationer.

 

 

Som en del af vores forandringsproces, har vi fået nyt logo og ny hjemmeside. Vi håber du synes om det.

Velkommen hos os.