Associate Partners

Expand har fokus på partnerskaber og samarbejde – både med vores kunder og med andre samarbejdspartnere.

Her præsenterer vi vores særligt udvalgte associerede partnere. De er udvalgt ud fra kriterier om en fælles mission om at skabe værdi for vores kunder gennem at arbejde med ledelse, strategi og kultur. Vi har stærke relationer og et fremragende samarbejde. De repræsenterer hver især en specialiseret viden og erfaring, som komplementerer vores.

Nils Henrik Wegener, Associeret partner med speciale i strategi og forretningsmodeller

Nils er founder og ejer af strategivirksomheden www.360sprint.com som hjælper ejere, CXO’s og bestyrelser med visuel kortlægning, udvikling og eksekvering af bedre forretningsmodeller. Nils har hjulpet over 500 ledere i over 100 virksomheder med adoption af nyt holistisk mindset omkring etablering af fælles overblik og fælles sprog omkring strategisk udvikling og forretningsmodeller i større som mindre virksomheder. Nils har udviklet en samarbejdsmodel 360◦ sprint®  som sikrer direkte sammenhæng i mellem overblik, udvikling, eksekvering og værdiskabelse.

Nils er underviser og ekstern censor på Aarhus Universitets bestyrelsesuddannelse i strategi og forretningsmodeller og afholder kurser om strategisk forretningsmodeludvikling hos PwC Academy.

Nils har en baggrund som partner fra PwC og Deloitte og etablerede i 2016 sin egen virksomhed, 360sprint, via et spinout fra PwC Board Forum. Nils har en uddannelse som statsautoriseret revisor og business advisor fra Deloitte.

Mobil   23 23 98 03
Email   nils@360sprint.dk

Cecilie Willer, Associate partner specialised in development and coaching within organisational transformation, innovation and startups.

Cecilie holds a MSc in Business Psychology and has +13 years experience as a change leader.

She is a driven business psychologist, specialised in development and coaching within organisational transformation, innovation, startups and leadership.

Cecilie knows how mentally hard it can be to start up new businesses or transform old businesses, and is extremely passionate about how to help leaders and teams succeed and grow through mental resilience, self-awareness and focused leadership.

She is an experienced change leader and corporate entrepreneur herself; here past include leading major change programs and digital transformations both in Carlsberg, Danske Bank and MobileLife. 

Furthermore Cecilie is deeply immersed in the start-up eco-system through her involvement in European FinTech award, and as mentor for startups in Cph FinTech & Accelerace. 

Mobil  +45 30 58 78 89
Email   willercecilie@gmail.com

Henrik Schmidt Associeret Partner med special i udvikling af ledere og lederteams

Henrik er psykolog, coach og lærer og trækker på mere end 15 års erfaring med lederudvikling i såvel offentlige som private organisationer (kommuner over hele landet, Novo Nordisk, Udlændingestyrelsen, DSB, Demant, Sennheiser m.fl.). Han har desuden undervist i ledelse, personlig udvikling, og coaching på næsten alle kontinenter (har simpelthen ikke nået at lave et kursus på Antarktis endnu). Desuden har Henrik mere end 15 års erfaring som hhv. skolelærer, akt-afdelingsleder og skoleleder. Siden 1998 har han beskæftiget sig indgående med at omsætte hjerneforskning til konkret praksis i kombination med en eksistentiel tilgang til mennesker og ledelse.

I sit arbejde føler Henrik sig utroligt privilegeret, fordi han møder mange forskellige mennesker, som er til stor inspiration for ham, ligesom han håber at være for dem. Det er i mødet mellem, hvad de bringer, og hvad han har med af viden, erfaring og indlevelse, at de sammen skaber konkrete løsninger på konkrete udfordringer – både kommercielle og personlige.

Hvad er din forståelse af ledelse, uddannelse og mennesker?

“Der er i virkeligheden kun to ting, som er nødvendigt at lære, når man arbejder med mennesker:

  • At opdage det, der virker samt
  • Kendskab til de 4 grundlæggende menneskelige, psykologiske behov:  1) autonomi, 2) kompetence (faglig og personlig udvikling), 3) samhørighed og 4) mening.

Der er stadig mange modeller og metoder i brug, der bygger på myter om den menneskelige natur. De er baseret på en forståelse af mennesket, som blev udviklet i 1700-tallet, hvor mennesket blev opfattet som rationelt, velovervejet og fornuftigt og altid handlende ud fra egne interesser.

Der er allerede uddelt to nobelpriser til forskere, der har punkteret denne myte eftertrykkeligt (Daniel Kahneman 2002 og Richard Thaler 2017). Deres forskning har været fuldstændig konsistent gennem mere end 50 år: Mennesker handler og tager beslutninger baseret på stemninger og ikke-bevidste fornemmelser fremfor fornuftsbetonede og rationelle overvejelser. Det har imidlertid ikke ændret afgørende på, hvordan vi træner ledere, forstår medarbejdere eller uddanner børn.

Udgangspunktet for min praksis er baseret på den viden, som LeDoux, Barrett, Kahneman og Thalers forskning har kortlagt, samt en dyb forståelse af menneskelige relationer og meningsskabende praksis (Deci og Ryan). Jeg er meget grundig og samvittighedsfuld i mit arbejde, og mit mål er at støtte ledere, lederteams og medarbejdere i at kunne skabe deres egne løsninger, som gør dem i stand til at lykkes med det, de vil.”

Mobil +45 21 90 54 20

E-mail hs@momentumconsulting.dk

Tina Monk

Lean Six Sigma & Business Transformation Leader, North Europe Region & Country Leader Danmark / 3M

Workshoppen "Closing the gaps - Working in a multi-cultural environment" er inspirerende og relevant i mit arbejde med at navigere i en stor matrix organisation på tværs af flere lande i Nordeuropa

Marianne Bjørnholt Bruun

Head of Customer Service / BTC Chemical Distribution Unit Nordic & Baltic Countries

“Tak for en fantastisk mental rejse … med de bedste kursister og de super motiverende og inspirerende undervisere.”

Rudi Jadoul

Senior Bid Manager / Siemens

"Working in a multi-cultural environment" er et spændende område som mange kan få glæde af i deres dagligdag. Fin balance mellem teori og praksis og meget inspirerende erfaringer fra begge undervisere. Afgjort et anbefalingsværdigt kursus.

Jakob Lau Holst

CEO / Global Wind Organisation

GWO has a multicultural team facilitating global working groups, so for us "Closing the gaps - working in a multi-cultural environment" was an extremely useful day. Christophe and Expand has helped us grow our common understanding and sensitivity for how cultural differences affect our processes. And it was fun!

Lisbeth Ahlberg

Afdelingsleder, / SPUC

”Jeg har fået et stort personligt udbytte ud af at gå på coachuddannelsen, faktisk et meget større udbytte end jeg havde forventet! Jeg har fået indsigt i hvor stor betydning det har for en samtale at jeg stiller de ”rigtige” spørgsmål – som sætter min fokusperson i gang med at reflektere på en ny måde end hidtil. Jeg anvender dagligt de nye redskaber i mit ledelsesarbejde men i høj grad også privat. Forløbet med de øvrige kursister og undervisere, har betydet alt! Der har fra første dag været en god og energifyldt kemi, dygtige undervisere og god vekselvirkning mellem undervisning, praktisk træning og kompetent feedback.”

Sanne Dinesen

Talent Development Manager / 3M

”Jeg valgte Expand’s videregående coachuddannelse, fordi jeg havde fået så stort udbytte af første trin nogle år tidligere og derfor var overbevist om, at jeg ville få styrket min udvikling på de områder, der var af størst værdi for mig i min rolle som intern coach. Annette er en fremragende formidler og en nærværende og suveræn mentorcoach, og jeg er gået beriget ud af hvert eneste møde med hende og holdet.”

Henrik Schmidt

Konsulent / Momentum Consulting

Strålende facilitatorer, der formår at skabe en god og tryg stemning. Der var en god balance mellem teoretiske input, praktiske øvelser, refleksioner og alt sammen krydret med relevante personlige eksempler ("Closing the gaps - working in a multi-cultural environment")

Rikke Janniche

HR Corporate Manager / GEODIS

”Jeg har haft fornøjelsen af at gennemgå forløbet på coachuddannelsen hos Expand. Det har været rigtig god læring og dybere indsigt i coachingens discipliner. Det har været en fantastik ”rejse” på både det professionelle og personale plan. Jeg har fået mange gode værktøjer og input til hvordan jeg kan opnå min ambition om at ”hold the client great” både i min kommunikation og lederskab. Og det bedste er: det er fantastisk at opleve hvordan en person kan udvikle sig – ”blot” ved hjælp af coaching.

Frank Borch-Olsen, frank borch A/S

“Som Virksomhedsejer og Viceborgmester har jeg deltaget og gennemgået mange uddannelsesforløb de seneste år. Hovedparten har været med afsæt i, at opnå fagkompetencer indenfor f.eks. Ledelse- og beslutningshåndtering. Under alle disse forløb har jeg savnet de mere menneskelige kundskaber. Hvordan flytter man en medarbejder eller et lederteam fra A til B, således, at det gøres via motivation og personlig forankring i selve forandringsprocessen ? Hvordan får man en medarbejder eller et team, til at udnytte deres fulde potentiale til gavn for dem selv og virksomheden ? Svarene og egenskaberne fik jeg ved at deltage på Coachinguddannelsen – Her fik jeg de reelle ledelsesredskaber, nemlig kundskaberne til at kunne coache en medarbejder eller et team til finde eget potentiale til nå frem til et mål. Derudover har deltagelse på uddannelsen været en personlig udviklingsrejse, hvor jeg ikke kun har lært at finde frem til andres potentiale men i høj grad også mit eget potentiale.”

Anja Bertelsen

Journalist og Kommunikationskonsulent

"Jeg var utroligt grundig i min research, inden jeg valgte coachuddannelsen hos Expand - og jeg valgte rigtigt. Expand er mængder af læring i et trygt, inspirerende miljø med højt til loftet. Annette Kledal de øvrige undervisere på Expand formår på ganske kort tid at skabe læringsrum - hvor man suger til sig, øver, lave fejl og igen og igen undervejs i uddannelsen flytter sig fra a til b. Annette Kledal er en dygtig formidler, og hun kan sit kram. Men Annette Kledal er mere end en dybt inspirerende underviser - hun er også støttende og energigivende. Annette Kledal har et varmt hjerte og et stort overblik. I passende dosis balancerer hun ros og sin yderst empatiske kritik. Expands coachuddannelse kommer med mine varmeste anbefalinger."

Jakob Lau Holst

CEO / Global Wind Organisation

”Jeg startede på coachuddannelsen fordi jeg ønskede flere redskaber til at lede mine medarbejdere. Jeg fik det og meget mere. Jeg er blevet en bedre leder, har fået nye metoder til at gå til mine opgaver og jeg har fået rigtig meget ud af den på det personlige plan. Underviserne er utrolig dygtige og jeg følte mig hele tiden i trygge hænder. For mig er det også et kvalitetsstempel, at det er Lederne der står bag uddannelsen.”

Karina Juul Jensen

/ KJJ-Consulting.dk

"Jeg vil klart anbefale enhver som overvejer, hvilken coach uddannelse de skal vælge, at bruge Expand med Annette Kledal ved roret. Hun er super dygtig, og ikke mindst rigtig god til både at undervise, coache, inspirere, engagere og motivere alle hele vejen igennem. Du får en masse brugbare og nyttige værktøjer, og styrkes markant i dine coaching kompetencer - til såvel dig som leder eller dig som coach."