Har du for travlt?

Travlhed er en ting og følelsen af stress er en anden. Mange føler sig stressede. I hvert tilfælde er det et ord, som bliver meget brugt, også når vi måske med fordel kunne bruge et andet ord – måske travlhed eller meget at se til.

Jeg har gennem noget tid lagt mærke til både hos mig selv og andre,  at nå vi bruger “store ord” eller meget massive betegnelser om, hvordan vi har det – så som stresset eller dårligt selvværd – så kommer det meget nemt til at føles værre end det måske er. De ord jeg hentyder til, er ofte blevet til generaliseringer om indre tilstande, men generaliseringen gør os ikke altid godt. Også selv om den er sand.

Prøv i stedet for at differentiere i din indre tilstand eller følelse og find ud af, hvad den egentlig er. Øv dig i at sætte mere nuancerede ord på. Hvis man fx føler sig meget i tvivl og usikker, måske så meget, at man føler sig handlingslammet, så er det ofte en hjælp at finde ud af, hvad tvivlen drejer sig om. Måske er der faktuelle ting, som skal undersøges? Det er noget af tvivlen. Måske har man fået sat sig i en dilemma situation – men mon der er andre valgmuligheder end de 2? En anden del af tvivlen og usikkerheden handler måske om, at man står over for en ukendt situation, og det vil pr automatik hos langt de fleste mennesker sætte vores nervesystem i beredskab. Det betyder, at man måske i stedet for kan sige, at man er lidt urolig over det ukendte. Så nu er man pludselig ikke i tvivl og usikker, men i stedet for er der ting man skal undersøge, man skal finde nogle alternative muligheder og så anerkende, at situationen er forbundet med en naturlig uro over ukendte ting.

Når du hører dig selv eller andre sige fx “Åh, jeg er så stresset” eller “jeg føler mig så meget i tvivl” eller “jeg har ikke noget selvværd”, så hjælp med et par spørgsmål:

  • Hvad drejer følelsen af stress/tvivl/dårligt selvværd sig om? Hvad er det, der får dig til at sige det?
  • Hvis du skulle skille tingene lidt ad, hvilke elementer består følelsen så af?
  • Hvad kan du kalde hver af disse elementer, så det  hjælper dig med at håndtere dem?

Jeg oplever tit i coaching situationer og i mit eget liv, at det hjælper at blive konkret, skille tingene ad og nuancere det, der sker i vores tanker og følelser. Så får de ofte mindre negativ betydning og mindre fat i os på den dårlige måde.

Coach hilsner
Annette