Systemic Team Coaching

Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale

Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer, lederen af teamet og teamet som helhed, således at det har en positiv effekt ud i organisationen.

Executives walking inside gears at sea at dawn demonstrate the power of cooperation and synergy.

Systemic Team Coaching benytter en anderledes tilgang til team coaching, idet vi ikke arbejder med leder teamet isoleret, men inddrager vigtige stakeholders og har fokus på det større systems kontekst.

Systemic team coaching is a process by which a team coach works with a whole team, both when they are together and when they are apart, in order to help them both improve their collective performance and how they work together, and also how they develop their collective leadership to more effectively engage with all their key stakeholder groups to jointly transform the wider business.

(Hawkins, 2011 & 2014)      

 

Udviklingsforløbet kan kombinere fx leder team coaching, individuel ledercoaching, stakeholder involvering, personlighedsprofiler og team 360 for at nå de ønskede resultater.

Det er et Tailor Made forløb. Sammen med vores kunde finder vi ind til det, der er essentielt at arbejde med og designer processen, så den sikre det bedst mulige resultat.

 

Hvad skal I forvente

En effektiv og kraftfuld proces som, afhængig af forretningens behov, vil forbedre:

1.Den individuelle leders performance.

 • Forbedre evnen til at bidrage endnu mere til teamets fælles arbejde

2.Teamets fælles performance

 • Klarhed over formål med at have et team
 • Forbedret relationer, processer og måder at arbejde på.
 • Opbygge endnu bedre relationer med vigtige interessenter

3.Den nære forretning og det større organisatoriske system, teamet er en del af, fx:

 • Medarbejdere, der refererer direkte til leder teamet
 • Under teams
 • Interne senior interessenter (stakeholders)
 • Kunder, leverandører og samarbejdspartnere
 • Aktionærer.

Group of people on peak mountain climbing helping team work , success concept

De 4 faser i Systemic Team Coaching processen

 1. Opstart
 • Opstart møde med lederen af teamet og med teamet for at forstå jeres situation og sikre at der er et match mellem jeres behov og det Systemic Team Coaching kan tilbyde.
 • Fastlæggelse af foreløbige formål og mål
 • Udarbejdelse af kontrakt.
 1. Undersøgelse og endelige kontrakt
 • Team Connect 360 for at indsamle information om teamets nuværende performance fra vigtige interessenter
 • Tilbagemelding på Team Connect 360 med hele teamet
 • Udarbejdelse af endelige formål, mål og succeskriterier for forløbet.
 1. Udvikling, coaching og implementering
 1. Evaluering
 • Evaluering med sammenligning af resultatet op mod de oprindelige mål og gentagelse af Team Connect 360

 

Arbejdsmetoder i Systemic Team Coaching

Vores tilgang tager udgangspunkt i at inddrage alle i og omkring det team, som vil udvikle sig, for at skabe optimale resultater. Det er vores erfaring, at når vi drager omsorg for de mange niveauer og benytter forskellige aktiviteter i udviklingsforløbet, giver det mening og vi kan nå længere end hvis vi arbejder med teamet isoleret fra sine omgivelser og vigtige interessenter.

 

Vi benytter os af følgende aktiviteter i forløbet:

 1. Individuel coaching – ca. 1½time hver 5-6 uge med fokus på lederskab og team medlemskab
 2. Team coaching og facilitering af ledermøder – månedligt
 3. Team udvikling på workshops/seminarer for at forbedre kollektiv ledelse og interpersonelle dynamikker – i gennemsnit 4 dage over et år.
 4. Dialog og undersøgelse med primære interessenter for at forstå det større systems kontekst.
 5. Anvendelse af Team Connect 360, evt. individuel 360, personprofil (JTI, MBTI)

 

 Vi arbejder på flere niveauer:

 1. Individ niveau
 • Personlige motivationsfaktorer, mål og adfærd
 1. Det interpersonelle niveau
 • Relationer med hinanden i teamet – hvor vi bygger på mangfoldighed og forskellighed
 1. Team dynamik
 • Hvordan teamet fungerer, så I gennem samarbejde skaber bedre resultater end I kan alene
 1. Team opgaver, formål og vision
 • Teamets fælles formål og samarbejdsprocesser så I leverer, hvad der forventes af teamet
 1. Berøringsflader med interessenter
 • Relationen med forskellige interessenter – chefer, aktionærer, leverandører, direkte referencer, kunder etc.
 1. Det større system
 • Betydningen af politiske, økonomiske, sociale, tekniske

 

For at sikre optimalt udbytte

Resultatet vil være en udbytterig proces, som gør teamet i stand til at opdage og integrere nye måder at handle, tænke, erfare og lære.

Vigtige parametre er at:

 1. Teamet har identificeret vigtige mål og retning og har selvbestemmelse til at implementere de ønskede forandringer.
 2. Organisationen bakker op om udviklingsforløbet
 3. Der er en forventning om, at teamet vil være intakt gennem udviklingsforløbet som strækker sig over et års tid
 4. Team medlemmerne er villige til at indgå i individuel og team coaching processer.

 

Jeres investering

Teamet skal være klar til at investere i ca. 4 workshop dage/off-site over de 10-12 måneder forløbet strækker sig over, samt ca. 1½ times individuel coaching hver 5-6 uge. Desuden vil teamcoachen coache og facilitere på ledermøder.

Den endelig økonomiske investering afhænger af hvordan vi designer forløbet. En ca. pris ved et team på 6 ledere er 48.000kr ekskl. moms pr teammedlem

Download pdf: systemic-team-coaching

Download pdf: Team Connect 360 brochure

Rikke Karup, Projektleder, STATOIL FUEL & RETAIL

"Efter min coachinguddannelse sluttede, har jeg virkelig brugt kompetencerne i mit daglige arbejde. Det vigtigste for mig er at stille de åbne spørgsmål, være anerkendende i min tilgang - og så måske allervigtigst, at jeg bruger den coaching model vi lærte som en struktur for alle mine samtaler. Det giver nogle helt andre samtaler og resultater. Faktisk hjælper jeg meget mere end jeg gjorde før uden at jeg slider så meget på mig selv. En anden gevinst for mig ved uddannelsen har været den personlige udvikling, jeg selv har været igennem. Min kommunikation er blevet endnu mere ærlig og direkte og jeg har en ro til at være i alle mulige slags situation. Jeg vil ikke kunne undvære det jeg har lært”

Sanne Dinesen, Talent Development Manager, 3M

”Jeg valgte Expand’s videregående coachuddannelse, fordi jeg havde fået så stort udbytte af første trin nogle år tidligere og derfor var overbevist om, at jeg ville få styrket min udvikling på de områder, der var af størst værdi for mig i min rolle som intern coach. Annette er en fremragende formidler og en nærværende og suveræn mentorcoach, og jeg er gået beriget ud af hvert eneste møde med hende og holdet.”

Rikke Janniche, HR Coporate Manager, GEODIS

”Jeg har haft fornøjelsen af at gennemgå forløbet på coachuddannelsen hos Expand. Det har været rigtig god læring og dybere indsigt i coachingens discipliner. Det har været en fantastik ”rejse” på både det professionelle og personale plan. Jeg har fået mange gode værktøjer og input til hvordan jeg kan opnå min ambition om at ”hold the client great” både i min kommunikation og lederskab. Og det bedste er: det er fantastisk at opleve hvordan en person kan udvikle sig – ”blot” ved hjælp af coaching.

Sanne Sloth Elgaard, Coach

"God kvalitet! Det giver virkelig en tryghed at vide, at man som kommende eksamineret coach kan basere sin coaching på en grundig uddannelse med højt fagligt niveau samt en god kvalitet."

Birthe Hammer Boe, Vice President, Head of Human Ressources, CLIPPER GROUP

"Jeg har deltaget i Expands grundlæggende coachuddannelse og må sige, at det har været intet mindre end fantastisk. Det har givet mig en rigtig stor indsigt i, hvad det egentlig er der skal være til stede, før man kan bryde et tanke- eller handlemønster og en stor indsigt i de barrierer, vi alle sammen bygger op og som vi undertiden har brug for hjælp til at bryde. Derudover har det været en stor personlig rejse - hvor jeg har lært en masse om mig selv...og det er jo berigende i sig selv! "

Anja Bertelsen, Journalist og Kommunikationskonsulent

"Jeg var utroligt grundig i min research, inden jeg valgte coachuddannelsen hos Expand - og jeg valgte rigtigt. Expand er mængder af læring i et trygt, inspirerende miljø med højt til loftet. Annette Kledal de øvrige undervisere på Expand formår på ganske kort tid at skabe læringsrum - hvor man suger til sig, øver, lave fejl og igen og igen undervejs i uddannelsen flytter sig fra a til b. Annette Kledal er en dygtig formidler, og hun kan sit kram. Men Annette Kledal er mere end en dybt inspirerende underviser - hun er også støttende og energigivende. Annette Kledal har et varmt hjerte og et stort overblik. I passende dosis balancerer hun ros og sin yderst empatiske kritik. Expands coachuddannelse kommer med mine varmeste anbefalinger."