Profil

Siden etablering af Expand i 1998 har vores mission været at skabe rum for udvikling af mennesker, organisationer og deres potentialer.

 

De mange års erfaring har vist os, at det kan vi – og vi kan ydermere se, at det vi også lykkes med er at skabe det rum, hvor partnerskabet mellem mennesker og forretning optimeres, til gavn for begge parter.

 

Expand’s mission is creating the space where partnering between people and business happens

 

Vi har et særligt fokus på, at udvikling af mennesker og organisationer ikke sker som noget ”ved siden af forretningen”, men netop med afsæt i forretningen, fordi det skaber den bedste forudsætning for forankring og integration.

Det betyder, at dagligdagens opgaver, de væsentlige problemstillinger, udfordringer og udviklingsmuligheder, implementering af strategien helt ud i alle led etc. er med, når vi arbejder.

Med andre ord, samtidig med at I løser jeres opgaver kan I udvikle jer så Next Level realiseres. Vores filosofi er, at den bedste måde at skabe relevant læring er ved at det sker som en integreret del af det man alligevel skal lave.

Vi ønsker, at det vi laver giver mening for den enkelte og virksomheden, og at de forløb vi bliver en del af sker i et ligeværdigt, inspirerende og givende samarbejde.

 

Vores filosofi bygger på:

  • Coaching af individer og teams foregår ikke uafhængigt af den organisatoriske kontekst, men netop med udgangspunkt i den
  • Forretningen trives bedre, når menneskene i den trives
  • Mennesker blomstrer, når de bliver set, forstået og udfordret på en respektfuld måde
  • Læring er altid mulig og det kræver en indsat at integrere det lærte i nye vaner og arbejdsgange
  • Læring, udvikling, forandring og Next Level handler ikke nødvendigvis om ”større, mere, hurtigere….”, men nok så meget om accept af både vores styrker og ”skyggesider” og at opnå en større mestring i forhold til den man er og det man gør – ”becoming even more masterful being you”.
  • Autenticitet og troværdighed skaber lederskab og følgeskab
  • Det, mennesker og organisationer laver, skal give mening og skabe bæredygtig og holdbar vækst og udvikling.

 

Vores 3 forretningsområder:

E2

Coach Education – Gør en endnu større forskel – lær coaching kompetencerne på vores ICF akkrediterede coaching uddannelse

 

E1

Coaching – Individuel coaching, der styrker præstationer og udvikler potentiale

E3

Leadership development – Udviklingsforløb til individer og teams i organisationer

 

Rikke Karup, Projektleder, STATOIL FUEL & RETAIL

"Efter min coachinguddannelse sluttede, har jeg virkelig brugt kompetencerne i mit daglige arbejde. Det vigtigste for mig er at stille de åbne spørgsmål, være anerkendende i min tilgang - og så måske allervigtigst, at jeg bruger den coaching model vi lærte som en struktur for alle mine samtaler. Det giver nogle helt andre samtaler og resultater. Faktisk hjælper jeg meget mere end jeg gjorde før uden at jeg slider så meget på mig selv. En anden gevinst for mig ved uddannelsen har været den personlige udvikling, jeg selv har været igennem. Min kommunikation er blevet endnu mere ærlig og direkte og jeg har en ro til at være i alle mulige slags situation. Jeg vil ikke kunne undvære det jeg har lært”

Sanne Dinesen, Talent Development Manager, 3M

”Jeg valgte Expand’s videregående coachuddannelse, fordi jeg havde fået så stort udbytte af første trin nogle år tidligere og derfor var overbevist om, at jeg ville få styrket min udvikling på de områder, der var af størst værdi for mig i min rolle som intern coach. Annette er en fremragende formidler og en nærværende og suveræn mentorcoach, og jeg er gået beriget ud af hvert eneste møde med hende og holdet.”

Rikke Janniche, HR Coporate Manager, GEODIS

”Jeg har haft fornøjelsen af at gennemgå forløbet på coachuddannelsen hos Expand. Det har været rigtig god læring og dybere indsigt i coachingens discipliner. Det har været en fantastik ”rejse” på både det professionelle og personale plan. Jeg har fået mange gode værktøjer og input til hvordan jeg kan opnå min ambition om at ”hold the client great” både i min kommunikation og lederskab. Og det bedste er: det er fantastisk at opleve hvordan en person kan udvikle sig – ”blot” ved hjælp af coaching.

Sanne Sloth Elgaard, Coach

"God kvalitet! Det giver virkelig en tryghed at vide, at man som kommende eksamineret coach kan basere sin coaching på en grundig uddannelse med højt fagligt niveau samt en god kvalitet."

Birthe Hammer Boe, Vice President, Head of Human Ressources, CLIPPER GROUP

"Jeg har deltaget i Expands grundlæggende coachuddannelse og må sige, at det har været intet mindre end fantastisk. Det har givet mig en rigtig stor indsigt i, hvad det egentlig er der skal være til stede, før man kan bryde et tanke- eller handlemønster og en stor indsigt i de barrierer, vi alle sammen bygger op og som vi undertiden har brug for hjælp til at bryde. Derudover har det været en stor personlig rejse - hvor jeg har lært en masse om mig selv...og det er jo berigende i sig selv! "

Anja Bertelsen, Journalist og Kommunikationskonsulent

"Jeg var utroligt grundig i min research, inden jeg valgte coachuddannelsen hos Expand - og jeg valgte rigtigt. Expand er mængder af læring i et trygt, inspirerende miljø med højt til loftet. Annette Kledal de øvrige undervisere på Expand formår på ganske kort tid at skabe læringsrum - hvor man suger til sig, øver, lave fejl og igen og igen undervejs i uddannelsen flytter sig fra a til b. Annette Kledal er en dygtig formidler, og hun kan sit kram. Men Annette Kledal er mere end en dybt inspirerende underviser - hun er også støttende og energigivende. Annette Kledal har et varmt hjerte og et stort overblik. I passende dosis balancerer hun ros og sin yderst empatiske kritik. Expands coachuddannelse kommer med mine varmeste anbefalinger."