Team coaching

Hvorfor

 • Kan jeres lederteam blive endnu stærkere?
 • Skaber I de ønskede resultater sammen og hver for sig og har brug for at nå jeres Next Level?
 • Er de indbyrdes relationer og kommunikationen i teamet optimal i forhold til de mål I skal nå?
 • Kender og forstå I jeres forskelligheder og at bruge dem til fordel for både team og individ?
 • Har I fælles formål, mål og strategi?

 

High angle shot of a group of businesspeople standing in a huddle

Lederteam coaching er et stærkt værktøj til at skabe og fastholde udvikling med udgangspunkt i dagligdagens udfordringer og muligheder.

Det kan ofte være svært at fastholde et fokus på at optimere og udvikle lederteamet i en travl hverdag, hvor fokus naturligt er på opgaverne, daglige udfordringer, forandringstiltag og på at nå de ønskede resultater.  Coaching af hele teamet styrker jer som team og jeres evne til sammen at skabe solide resultater.

 

Hvad

I lederteam coaching skaber vi rum til at komme op i helikopteren, reflektere, skabe fokus på det væsentlige, arbejde med både de indbyrdes relationer samt fælles og individuelle mål og skabe større bevidsthed om hvor I er, hvor I vil hen, hvorfor I vil der hen og hvad der skal få jer derhen.

En del af et team coaching forløb kan være at anvende personlighedsprofiler, Team Connect 360 og andre teamværktøjer.

 

Hvordan foregår det?

 • Indledende møde på ca. 1 time med lederen af teamet.
 • Udarbejdelse af coaching kontrakt samt erklæring om fortrolighed.
 • Opstart møde med hele teamet med fastlæggelse af formål, mål og succeskriterier for teamcoaching forløbet.
 • Teamcoaching møder af ca 3 times varighed med fokus på refleksion, læring og ny bevidsthed samt implementering.
 • Coachens deltagelse i ledermøder med feedback og coaching undervejs
 • Afslutning og evaluering af coaching forløbet samt fastlæggelse af, hvordan fortsat læring og implementering finder sted

Collection of vintage glowing light bulbs on black

Teamcoaching kan med fordel suppleres med personlighedsprofiler og individuel leder coaching og vi inddrager teori, undervisning og sparring hvor relevant.

Rikke Karup, Projektleder, STATOIL FUEL & RETAIL

"Efter min coachinguddannelse sluttede, har jeg virkelig brugt kompetencerne i mit daglige arbejde. Det vigtigste for mig er at stille de åbne spørgsmål, være anerkendende i min tilgang - og så måske allervigtigst, at jeg bruger den coaching model vi lærte som en struktur for alle mine samtaler. Det giver nogle helt andre samtaler og resultater. Faktisk hjælper jeg meget mere end jeg gjorde før uden at jeg slider så meget på mig selv. En anden gevinst for mig ved uddannelsen har været den personlige udvikling, jeg selv har været igennem. Min kommunikation er blevet endnu mere ærlig og direkte og jeg har en ro til at være i alle mulige slags situation. Jeg vil ikke kunne undvære det jeg har lært”

Sanne Dinesen, Talent Development Manager, 3M

”Jeg valgte Expand’s videregående coachuddannelse, fordi jeg havde fået så stort udbytte af første trin nogle år tidligere og derfor var overbevist om, at jeg ville få styrket min udvikling på de områder, der var af størst værdi for mig i min rolle som intern coach. Annette er en fremragende formidler og en nærværende og suveræn mentorcoach, og jeg er gået beriget ud af hvert eneste møde med hende og holdet.”

Rikke Janniche, HR Coporate Manager, GEODIS

”Jeg har haft fornøjelsen af at gennemgå forløbet på coachuddannelsen hos Expand. Det har været rigtig god læring og dybere indsigt i coachingens discipliner. Det har været en fantastik ”rejse” på både det professionelle og personale plan. Jeg har fået mange gode værktøjer og input til hvordan jeg kan opnå min ambition om at ”hold the client great” både i min kommunikation og lederskab. Og det bedste er: det er fantastisk at opleve hvordan en person kan udvikle sig – ”blot” ved hjælp af coaching.

Sanne Sloth Elgaard, Coach

"God kvalitet! Det giver virkelig en tryghed at vide, at man som kommende eksamineret coach kan basere sin coaching på en grundig uddannelse med højt fagligt niveau samt en god kvalitet."

Birthe Hammer Boe, Vice President, Head of Human Ressources, CLIPPER GROUP

"Jeg har deltaget i Expands grundlæggende coachuddannelse og må sige, at det har været intet mindre end fantastisk. Det har givet mig en rigtig stor indsigt i, hvad det egentlig er der skal være til stede, før man kan bryde et tanke- eller handlemønster og en stor indsigt i de barrierer, vi alle sammen bygger op og som vi undertiden har brug for hjælp til at bryde. Derudover har det været en stor personlig rejse - hvor jeg har lært en masse om mig selv...og det er jo berigende i sig selv! "

Anja Bertelsen, Journalist og Kommunikationskonsulent

"Jeg var utroligt grundig i min research, inden jeg valgte coachuddannelsen hos Expand - og jeg valgte rigtigt. Expand er mængder af læring i et trygt, inspirerende miljø med højt til loftet. Annette Kledal de øvrige undervisere på Expand formår på ganske kort tid at skabe læringsrum - hvor man suger til sig, øver, lave fejl og igen og igen undervejs i uddannelsen flytter sig fra a til b. Annette Kledal er en dygtig formidler, og hun kan sit kram. Men Annette Kledal er mere end en dybt inspirerende underviser - hun er også støttende og energigivende. Annette Kledal har et varmt hjerte og et stort overblik. I passende dosis balancerer hun ros og sin yderst empatiske kritik. Expands coachuddannelse kommer med mine varmeste anbefalinger."