Leder coaching

Hvorfor

  • Er du ny leder?
  • Ønsker du at udvikle dig i din lederrolle?
  • Vil du styrke din karriere?
  • Har du fokus på at være en autentisk leder?
  • Ønsker du at blive endnu mere ”masterful” i at være den du er og i at gøre det du gør?

 

Rejoicing in a stunning natural bamboo forest at sunrise. Stock image with the cocepts of success, winning, joy, nature, environment, spirituality and religion.

At være leder stiller store krav til både faglige og menneskelige kompetencer. Der skal ledes både nedad og opad. Der er konstant tidspres, krav om effektivitet og leverancer, strategier skal implementeres og forandringer både initieres og håndteres. Medarbejdere skal ikke bare ledes men også udvikles.

Opgaven er spændende og udfordrende. Ledercoaching kan være det, der giver dig rum til at komme lidt på afstand, tænke dig om, få perspektiv på tingene og prioritere indsatser og opgaver. Og ikke mindst finde din vej i dit autentiske lederskab.

 

Hvad

Lederudvikling i form af coaching giver dig mulighed for at indgå i et forløb, hvor du ikke bagefter skal hjem og oversætte det du har lært på et kursus til din hverdag – og derfor ofte har svært ved at skabe værdi af kurset. Vi tager udgangspunkt i dig, din hverdag, dine opgaver, dine styrker og udviklingsområder og designer et coaching forløb med fokus på det, der vil gøre en meningsfuld forskel for dig som leder i lige den kontekst du befinder dig i – og måske er på vej ind i.

 

Sådan forløber det

  • Indledende kontakt over telefon. Opstart møde og hvem der skal deltage aftales.
  • Opstart møde: Ca. 1 times varighed. Rammer og aftaler fastlægges, herunder formål, mål, succeskriterier, anvendelse af test, 360grader feedback o.l.
  • Udarbejdelse af coaching kontrakt samt erklæring om fortrolighed.
  • Coaching møder af ca. 1½ times varighed. Mellem møderne arbejder lederen med aftalte opgaver og handlinger. Et forløb strækker sig typisk over 8-12 møder, men kan også være en længere relation.
  • Afslutning og evaluering af coaching forløbet samt fastlægge, hvordan fortsat læring og implementering finder sted.

Rikke Karup, Projektleder, STATOIL FUEL & RETAIL

"Efter min coachinguddannelse sluttede, har jeg virkelig brugt kompetencerne i mit daglige arbejde. Det vigtigste for mig er at stille de åbne spørgsmål, være anerkendende i min tilgang - og så måske allervigtigst, at jeg bruger den coaching model vi lærte som en struktur for alle mine samtaler. Det giver nogle helt andre samtaler og resultater. Faktisk hjælper jeg meget mere end jeg gjorde før uden at jeg slider så meget på mig selv. En anden gevinst for mig ved uddannelsen har været den personlige udvikling, jeg selv har været igennem. Min kommunikation er blevet endnu mere ærlig og direkte og jeg har en ro til at være i alle mulige slags situation. Jeg vil ikke kunne undvære det jeg har lært”

Sanne Dinesen, Talent Development Manager, 3M

”Jeg valgte Expand’s videregående coachuddannelse, fordi jeg havde fået så stort udbytte af første trin nogle år tidligere og derfor var overbevist om, at jeg ville få styrket min udvikling på de områder, der var af størst værdi for mig i min rolle som intern coach. Annette er en fremragende formidler og en nærværende og suveræn mentorcoach, og jeg er gået beriget ud af hvert eneste møde med hende og holdet.”

Rikke Janniche, HR Coporate Manager, GEODIS

”Jeg har haft fornøjelsen af at gennemgå forløbet på coachuddannelsen hos Expand. Det har været rigtig god læring og dybere indsigt i coachingens discipliner. Det har været en fantastik ”rejse” på både det professionelle og personale plan. Jeg har fået mange gode værktøjer og input til hvordan jeg kan opnå min ambition om at ”hold the client great” både i min kommunikation og lederskab. Og det bedste er: det er fantastisk at opleve hvordan en person kan udvikle sig – ”blot” ved hjælp af coaching.

Sanne Sloth Elgaard, Coach

"God kvalitet! Det giver virkelig en tryghed at vide, at man som kommende eksamineret coach kan basere sin coaching på en grundig uddannelse med højt fagligt niveau samt en god kvalitet."

Birthe Hammer Boe, Vice President, Head of Human Ressources, CLIPPER GROUP

"Jeg har deltaget i Expands grundlæggende coachuddannelse og må sige, at det har været intet mindre end fantastisk. Det har givet mig en rigtig stor indsigt i, hvad det egentlig er der skal være til stede, før man kan bryde et tanke- eller handlemønster og en stor indsigt i de barrierer, vi alle sammen bygger op og som vi undertiden har brug for hjælp til at bryde. Derudover har det været en stor personlig rejse - hvor jeg har lært en masse om mig selv...og det er jo berigende i sig selv! "

Anja Bertelsen, Journalist og Kommunikationskonsulent

"Jeg var utroligt grundig i min research, inden jeg valgte coachuddannelsen hos Expand - og jeg valgte rigtigt. Expand er mængder af læring i et trygt, inspirerende miljø med højt til loftet. Annette Kledal de øvrige undervisere på Expand formår på ganske kort tid at skabe læringsrum - hvor man suger til sig, øver, lave fejl og igen og igen undervejs i uddannelsen flytter sig fra a til b. Annette Kledal er en dygtig formidler, og hun kan sit kram. Men Annette Kledal er mere end en dybt inspirerende underviser - hun er også støttende og energigivende. Annette Kledal har et varmt hjerte og et stort overblik. I passende dosis balancerer hun ros og sin yderst empatiske kritik. Expands coachuddannelse kommer med mine varmeste anbefalinger."