Executive coaching

Hvorfor

Som topleder har du brug for et frirum, hvor du bliver udfordret og får sparring på det, der optager dig og din organisation.

Coaching rummet tilbyder dig en pause, hvor du får rum til at ”step down/out and think”, får udforsket og udfordret perspektiver og fastholder og udvikler din autenticitet i en ofte kompleks hverdag.

Et Executive Coaching forløb er bl.a. relevant ved

 • Større organisationsændringer/omstrukturering
 • Strategi implementering
 • ”Turn-around”
 • Sammenlægning med en anden virksomhed
 • Behov for at udfordre status quo
 • Optimering af forretningen og egne topleder evner

Hvad

Vi tilbyder coaching og sparring designet til toplederens hverdag, hvor aftaler kan rykkes med meget kort varsel, møder kan ligge, når det passer ind i dit program (all hours) etc.

Du betaler for fx ½ års ubegrænset coaching og forløbet designes til dine behov med stor frihed og fleksibilitet. Det er også muligt at køb et antal timer, som fordeles efter behov.

Sådan kan det forløbe

 • Indledende kontakt over telefon. Opstart møde aftales.
 • Opstart møde af ca. 1 times varighed. Rammer og aftaler fastlægges – fx møders længde, typen af møder, hyppighed, form, formål, fokus, krav og forventninger.
 • Udarbejdelse af coaching kontrakt samt erklæring om fortrolighed.
 • Coaching møder efter aftale.
 • Afslutning og evaluering af coaching forløbet samt fastlægge, hvordan fortsat læring og implementering finder sted.

Rikke Karup, Projektleder, STATOIL FUEL & RETAIL

"Efter min coachinguddannelse sluttede, har jeg virkelig brugt kompetencerne i mit daglige arbejde. Det vigtigste for mig er at stille de åbne spørgsmål, være anerkendende i min tilgang - og så måske allervigtigst, at jeg bruger den coaching model vi lærte som en struktur for alle mine samtaler. Det giver nogle helt andre samtaler og resultater. Faktisk hjælper jeg meget mere end jeg gjorde før uden at jeg slider så meget på mig selv. En anden gevinst for mig ved uddannelsen har været den personlige udvikling, jeg selv har været igennem. Min kommunikation er blevet endnu mere ærlig og direkte og jeg har en ro til at være i alle mulige slags situation. Jeg vil ikke kunne undvære det jeg har lært”

Sanne Dinesen, Talent Development Manager, 3M

”Jeg valgte Expand’s videregående coachuddannelse, fordi jeg havde fået så stort udbytte af første trin nogle år tidligere og derfor var overbevist om, at jeg ville få styrket min udvikling på de områder, der var af størst værdi for mig i min rolle som intern coach. Annette er en fremragende formidler og en nærværende og suveræn mentorcoach, og jeg er gået beriget ud af hvert eneste møde med hende og holdet.”

Rikke Janniche, HR Coporate Manager, GEODIS

”Jeg har haft fornøjelsen af at gennemgå forløbet på coachuddannelsen hos Expand. Det har været rigtig god læring og dybere indsigt i coachingens discipliner. Det har været en fantastik ”rejse” på både det professionelle og personale plan. Jeg har fået mange gode værktøjer og input til hvordan jeg kan opnå min ambition om at ”hold the client great” både i min kommunikation og lederskab. Og det bedste er: det er fantastisk at opleve hvordan en person kan udvikle sig – ”blot” ved hjælp af coaching.

Sanne Sloth Elgaard, Coach

"God kvalitet! Det giver virkelig en tryghed at vide, at man som kommende eksamineret coach kan basere sin coaching på en grundig uddannelse med højt fagligt niveau samt en god kvalitet."

Birthe Hammer Boe, Vice President, Head of Human Ressources, CLIPPER GROUP

"Jeg har deltaget i Expands grundlæggende coachuddannelse og må sige, at det har været intet mindre end fantastisk. Det har givet mig en rigtig stor indsigt i, hvad det egentlig er der skal være til stede, før man kan bryde et tanke- eller handlemønster og en stor indsigt i de barrierer, vi alle sammen bygger op og som vi undertiden har brug for hjælp til at bryde. Derudover har det været en stor personlig rejse - hvor jeg har lært en masse om mig selv...og det er jo berigende i sig selv! "

Anja Bertelsen, Journalist og Kommunikationskonsulent

"Jeg var utroligt grundig i min research, inden jeg valgte coachuddannelsen hos Expand - og jeg valgte rigtigt. Expand er mængder af læring i et trygt, inspirerende miljø med højt til loftet. Annette Kledal de øvrige undervisere på Expand formår på ganske kort tid at skabe læringsrum - hvor man suger til sig, øver, lave fejl og igen og igen undervejs i uddannelsen flytter sig fra a til b. Annette Kledal er en dygtig formidler, og hun kan sit kram. Men Annette Kledal er mere end en dybt inspirerende underviser - hun er også støttende og energigivende. Annette Kledal har et varmt hjerte og et stort overblik. I passende dosis balancerer hun ros og sin yderst empatiske kritik. Expands coachuddannelse kommer med mine varmeste anbefalinger."