Vores filosofi bygger på

 • Coaching af individer og teams foregår ikke uafhængigt af den organisatoriske kontekst, men netop med udgangspunkt i den
 • Forretningen trives bedre, når menneskene i den trives
 • Mennesker blomstrer, når de bliver set, forstået og udfordret på en respektfuld måde
 • Læring er altid mulig og det kræver en indsats at integrere det lærte i nye vaner og arbejdsgange
 • Læring, udvikling, forandring og Next Level handler ikke nødvendigvis om ”større, mere, hurtigere….”, men nok så meget om accept af både vores styrker og ”skyggesider” og at opnå en større mestring i forhold til den man er og det man gør – ”becoming more masterful being you”.
 • Autenticitet og troværdighed skaber lederskab og følgeskab
 • Det mennesker og organisationer laver, skal give mening og skabe bæredygtig og holdbar vækst og udvikling.

 

Professionel coaching

Coaching er et partnerskab mellem coach og fokusperson i en tankevækkende og kreativ proces, som inspirerer til at maksimere det personlige og professionelle potentiale.

Professionel coaching handler om at få et frirum til at reflektere, skabe fokus og øget bevidsthed og være i en udviklingsproces, som skaber de vedvarende forandringer, man ønsker. Det er også en proces, hvor samarbejdet mellem fokusperson og coach er ligeværdigt og hvor tillid og respekt danner fundamentet for at skabe ny bevidsthed, læring og handling.

Når vi taler om forandringer er det ikke nødvendigvis at lave om på sig selv. Det handler mere om at få nye perspektiver på sig selv og andre, på opgaver og udfordringer og finde de muligheder de rummer for at vokse som menneske. Nogle gange viser det sig, at den største forandring ligger i en accept og med den kan store forandringer ske.

For at få optimalt udbytte af et coaching forløb er det vigtigt, at fokuspersonen mellem hvert møde får konkrete opgaver at arbejde med. Det kan både være opgaver, som skaber øget fokus og bevidsthed og også af en mere konkret karakter, hvor specifikke opgaver skal udføres.

Vi coacher både individuelt og teams.

 

Hvordan foregår det

 • Indledende telefonisk eller personligt møde  á ca 30min varighed. Aftale om JTI personlighedsprofil kan være en del af forløbet.
 • Udarbejdelse af coaching kontrakt samt erklæring om fortrolighed.
 • Opstart møde med fastlæggelse af formål, mål og succeskriterier for coaching forløbet.
 • Coaching møder af ca 1½ times varighed. Mellem møderne arbejder fokuspersonen med aftalte opgaver og handlinger. Et forløb strækker sig typisk over 6-10 møder, men kan også være en længere relation.
 • Afslutning og evaluering af coaching forløbet samt fastlæggelse, hvordan fortsat læring og implementering finder sted

 

Navn*

E-mail*

Besked

Jakob Lau Holst

CEO / Global Wind Organisation

GWO has a multicultural team facilitating global working groups, so for us "Closing the gaps - working in a multi-cultural environment" was an extremely useful day. Christophe and Expand has helped us grow our common understanding and sensitivity for how cultural differences affect our processes. And it was fun!

Sanne Dinesen

Talent Development Manager / 3M

”Jeg valgte Expand’s videregående coachuddannelse, fordi jeg havde fået så stort udbytte af første trin nogle år tidligere og derfor var overbevist om, at jeg ville få styrket min udvikling på de områder, der var af størst værdi for mig i min rolle som intern coach. Annette er en fremragende formidler og en nærværende og suveræn mentorcoach, og jeg er gået beriget ud af hvert eneste møde med hende og holdet.”

Rikke Janniche

HR Corporate Manager / GEODIS

”Jeg har haft fornøjelsen af at gennemgå forløbet på coachuddannelsen hos Expand. Det har været rigtig god læring og dybere indsigt i coachingens discipliner. Det har været en fantastik ”rejse” på både det professionelle og personale plan. Jeg har fået mange gode værktøjer og input til hvordan jeg kan opnå min ambition om at ”hold the client great” både i min kommunikation og lederskab. Og det bedste er: det er fantastisk at opleve hvordan en person kan udvikle sig – ”blot” ved hjælp af coaching.

Marianne Bjørnholt Bruun

Head of Customer Service / BTC Chemical Distribution Unit Nordic & Baltic Countries

“Tak for en fantastisk mental rejse … med de bedste kursister og de super motiverende og inspirerende undervisere.”

Frank Borch-Olsen, frank borch A/S

“Som Virksomhedsejer og Viceborgmester har jeg deltaget og gennemgået mange uddannelsesforløb de seneste år. Hovedparten har været med afsæt i, at opnå fagkompetencer indenfor f.eks. Ledelse- og beslutningshåndtering. Under alle disse forløb har jeg savnet de mere menneskelige kundskaber. Hvordan flytter man en medarbejder eller et lederteam fra A til B, således, at det gøres via motivation og personlig forankring i selve forandringsprocessen ? Hvordan får man en medarbejder eller et team, til at udnytte deres fulde potentiale til gavn for dem selv og virksomheden ? Svarene og egenskaberne fik jeg ved at deltage på Coachinguddannelsen – Her fik jeg de reelle ledelsesredskaber, nemlig kundskaberne til at kunne coache en medarbejder eller et team til finde eget potentiale til nå frem til et mål. Derudover har deltagelse på uddannelsen været en personlig udviklingsrejse, hvor jeg ikke kun har lært at finde frem til andres potentiale men i høj grad også mit eget potentiale.”

Anja Bertelsen

Journalist og Kommunikationskonsulent

"Jeg var utroligt grundig i min research, inden jeg valgte coachuddannelsen hos Expand - og jeg valgte rigtigt. Expand er mængder af læring i et trygt, inspirerende miljø med højt til loftet. Annette Kledal de øvrige undervisere på Expand formår på ganske kort tid at skabe læringsrum - hvor man suger til sig, øver, lave fejl og igen og igen undervejs i uddannelsen flytter sig fra a til b. Annette Kledal er en dygtig formidler, og hun kan sit kram. Men Annette Kledal er mere end en dybt inspirerende underviser - hun er også støttende og energigivende. Annette Kledal har et varmt hjerte og et stort overblik. I passende dosis balancerer hun ros og sin yderst empatiske kritik. Expands coachuddannelse kommer med mine varmeste anbefalinger."

Lisbeth Ahlberg

Afdelingsleder, / SPUC

”Jeg har fået et stort personligt udbytte ud af at gå på coachuddannelsen, faktisk et meget større udbytte end jeg havde forventet! Jeg har fået indsigt i hvor stor betydning det har for en samtale at jeg stiller de ”rigtige” spørgsmål – som sætter min fokusperson i gang med at reflektere på en ny måde end hidtil. Jeg anvender dagligt de nye redskaber i mit ledelsesarbejde men i høj grad også privat. Forløbet med de øvrige kursister og undervisere, har betydet alt! Der har fra første dag været en god og energifyldt kemi, dygtige undervisere og god vekselvirkning mellem undervisning, praktisk træning og kompetent feedback.”

Jakob Lau Holst

CEO / Global Wind Organisation

”Jeg startede på coachuddannelsen fordi jeg ønskede flere redskaber til at lede mine medarbejdere. Jeg fik det og meget mere. Jeg er blevet en bedre leder, har fået nye metoder til at gå til mine opgaver og jeg har fået rigtig meget ud af den på det personlige plan. Underviserne er utrolig dygtige og jeg følte mig hele tiden i trygge hænder. For mig er det også et kvalitetsstempel, at det er Lederne der står bag uddannelsen.”

Karina Juul Jensen

/ KJJ-Consulting.dk

"Jeg vil klart anbefale enhver som overvejer, hvilken coach uddannelse de skal vælge, at bruge Expand med Annette Kledal ved roret. Hun er super dygtig, og ikke mindst rigtig god til både at undervise, coache, inspirere, engagere og motivere alle hele vejen igennem. Du får en masse brugbare og nyttige værktøjer, og styrkes markant i dine coaching kompetencer - til såvel dig som leder eller dig som coach."