Vores filosofi bygger på:

 • Coaching af individer og teams foregår ikke uafhængigt af den organisatoriske kontekst, men netop med udgangspunkt i den
 • Forretningen trives bedre, når menneskene i den trives
 • Mennesker blomstrer, når de bliver set, forstået og udfordret på en respektfuld måde
 • Læring er altid mulig og det kræver en indsat at integrere det lærte i nye vaner og arbejdsgange
 • Læring, udvikling, forandring og Next Level handler ikke nødvendigvis om ”større, mere, hurtigere….”, men nok så meget om accept af både vores styrker og ”skyggesider” og at opnå en større mestring i forhold til den man er og det man gør – ”becoming more masterful being you”.
 • Autenticitet og troværdighed skaber lederskab og følgeskab
 • Det mennesker og organisationer laver, skal give mening og skabe bæredygtig og holdbar vækst og udvikling.

 

Professionel coaching

Coaching er et partnerskab mellem coach og fokusperson i en tankevækkende og kreativ proces, som inspirerer til at maksimere det personlige og professionelle potentiale.

Professionel coaching handler om at få et frirum til at reflektere, skabe fokus og øget bevidsthed og være i en udviklingsproces, som skaber de vedvarende forandringer, man ønsker. Det er også en proces, hvor samarbejdet mellem fokusperson og coach er ligeværdigt og hvor tillid og respekt danner fundamentet for at skabe ny bevidsthed, læring og handling.

Når vi taler om forandringer er det ikke nødvendigvis at lave om på sig selv. Det handler mere om at få nye perspektiver på sig selv og andre, på opgaver og udfordringer og finde de muligheder de rummer for at vokse som menneske. Nogle gange viser det sig, at den største forandring ligger i en accept og med den kan store forandringer ske.

For at få optimalt udbytte af et coaching forløb er det vigtigt, at fokuspersonen mellem hvert møde får konkrete opgaver at arbejde med. Det kan både være opgaver, som skaber øget fokus og bevidsthed og også af en mere konkret karakter, hvor specifikke opgaver skal udføres.

Vi coacher både individuelt og teams.

 

Hvordan foregår det

 • Indledende telefonisk eller personligt møde  á ca 30min varighed. Aftale om JTI personlighedsprofil kan være en del af forløbet.
 • Udarbejdelse af coaching kontrakt samt erklæring om fortrolighed.
 • Opstart møde med fastlæggelse af formål, mål og succeskriterier for coaching forløbet.
 • Coaching møder af ca 1½ times varighed. Mellem møderne arbejder fokuspersonen med aftalte opgaver og handlinger. Et forløb strækker sig typisk over 6-10 møder, men kan også være en længere relation.
 • Afslutning og evaluering af coaching forløbet samt fastlæggelse, hvordan fortsat læring og implementering finder sted

 

Navn*

E-mail*

Besked

Rikke Karup, Projektleder, STATOIL FUEL & RETAIL

"Efter min coachinguddannelse sluttede, har jeg virkelig brugt kompetencerne i mit daglige arbejde. Det vigtigste for mig er at stille de åbne spørgsmål, være anerkendende i min tilgang - og så måske allervigtigst, at jeg bruger den coaching model vi lærte som en struktur for alle mine samtaler. Det giver nogle helt andre samtaler og resultater. Faktisk hjælper jeg meget mere end jeg gjorde før uden at jeg slider så meget på mig selv. En anden gevinst for mig ved uddannelsen har været den personlige udvikling, jeg selv har været igennem. Min kommunikation er blevet endnu mere ærlig og direkte og jeg har en ro til at være i alle mulige slags situation. Jeg vil ikke kunne undvære det jeg har lært”

Sanne Dinesen, Talent Development Manager, 3M

”Jeg valgte Expand’s videregående coachuddannelse, fordi jeg havde fået så stort udbytte af første trin nogle år tidligere og derfor var overbevist om, at jeg ville få styrket min udvikling på de områder, der var af størst værdi for mig i min rolle som intern coach. Annette er en fremragende formidler og en nærværende og suveræn mentorcoach, og jeg er gået beriget ud af hvert eneste møde med hende og holdet.”

Rikke Janniche, HR Coporate Manager, GEODIS

”Jeg har haft fornøjelsen af at gennemgå forløbet på coachuddannelsen hos Expand. Det har været rigtig god læring og dybere indsigt i coachingens discipliner. Det har været en fantastik ”rejse” på både det professionelle og personale plan. Jeg har fået mange gode værktøjer og input til hvordan jeg kan opnå min ambition om at ”hold the client great” både i min kommunikation og lederskab. Og det bedste er: det er fantastisk at opleve hvordan en person kan udvikle sig – ”blot” ved hjælp af coaching.

Sanne Sloth Elgaard, Coach

"God kvalitet! Det giver virkelig en tryghed at vide, at man som kommende eksamineret coach kan basere sin coaching på en grundig uddannelse med højt fagligt niveau samt en god kvalitet."

Birthe Hammer Boe, Vice President, Head of Human Ressources, CLIPPER GROUP

"Jeg har deltaget i Expands grundlæggende coachuddannelse og må sige, at det har været intet mindre end fantastisk. Det har givet mig en rigtig stor indsigt i, hvad det egentlig er der skal være til stede, før man kan bryde et tanke- eller handlemønster og en stor indsigt i de barrierer, vi alle sammen bygger op og som vi undertiden har brug for hjælp til at bryde. Derudover har det været en stor personlig rejse - hvor jeg har lært en masse om mig selv...og det er jo berigende i sig selv! "

Anja Bertelsen, Journalist og Kommunikationskonsulent

"Jeg var utroligt grundig i min research, inden jeg valgte coachuddannelsen hos Expand - og jeg valgte rigtigt. Expand er mængder af læring i et trygt, inspirerende miljø med højt til loftet. Annette Kledal de øvrige undervisere på Expand formår på ganske kort tid at skabe læringsrum - hvor man suger til sig, øver, lave fejl og igen og igen undervejs i uddannelsen flytter sig fra a til b. Annette Kledal er en dygtig formidler, og hun kan sit kram. Men Annette Kledal er mere end en dybt inspirerende underviser - hun er også støttende og energigivende. Annette Kledal har et varmt hjerte og et stort overblik. I passende dosis balancerer hun ros og sin yderst empatiske kritik. Expands coachuddannelse kommer med mine varmeste anbefalinger."