Mentorcoaching – Når du vil både personlig og professionel udvikling

 

Hvorfor?


Om du er interesseret i at blive ICF certificeret eller ej, så rummer et mentorcoaching forløb mange muligheder og kan være noget for dig, hvis du har fokus på følgende:

 • Fortsat at dygtiggøre dig i forhold til at bruge coaching kompetencerne i dit daglige arbejde

 • At blive ICF certificeret ACC eller PCC

 • Ønsker at have tid til og fokus på din egen udvikling som coach og menneske

 • At få feedback på din anvendelse af coaching metoderne og ICF’s kernekompetencer

 • At mødes med andre coaching uddannede i et fagligt fællesskab

 • Få skærpet din bevidsthed om coachingens mange anvendelsesområder

 

Expand tilbyder 2 former for mentorcoaching.

 • Et individuelt mentorcoaching program, hvor vi har en særpris for 10 timer til 18.500 kr. ekskl. moms
 • Et mentorcoaching forløb med både timer i en gruppe og individuelle timer på i alt 10 timer til 9.700kr. ekskl. moms

Individuelt mentorcoaching program

For coachen som ønsker fortsat læring og udvikling

Vi har lavet et unikt tilbud på 10 timers mentorcoaching til en fordelagtig pris på 18.500 kr.

Det får du, når du køber pakken:
• Mentorcoaching, der opfylder ICF kravene
• Sparring og vejledning af en mere erfaren ICF certificeret coach
• Mentorcoaching i forhold til det niveau, som du ønsker at blive certificeret på (ACC eller PCC)
• Hjælp til din certificeringsansøgning
• Dokumentation til ICF for din mentorcoaching
• Reduceret pris
• Fleksibel pakke

"Mentorcoaching var for mig et forløb, som jeg skulle igennem, for at få mulighed for at blive ACC-certificeret. Men efter at jeg har gennemgået forløbet, er jeg klar over, at jeg vil have meget stor gavn af løbende at få mentorcoaching. Det individuelle mentorcoaching har virkelig været en øjenåbner ift. mine personlige begrænsninger (mine ’blinde områder’ jf. Joharis vindue) og muligheder. Annette er en fantastisk mentorcoach og person. Tak for det." Annette Munk Nielsen, Proforza

Hvordan foregår det? 1. møde: varighed 1½ time

 • Mål og rammer for samarbejdet aftales
 • Udviklingsmål – hvor ønsker du at komme hen?
 • Mentorcoaching ud fra video- eller lydoptagelse af coachingseance
 • Opfølgning og aftaler til næste gang.

Efterfølgende gange: 1½ time

 • Opfølgning på fokus fra sidste mentorcoaching
 • Konkret coaching og mentoring ud fra video/lyd optagelse, som du selv medbringe
 • Coaching på egne coachingfærdigheder ud fra definerede udviklingsområder inden for de 11 kerne kompetencer.
 • Aftale af fokus- og træningsområde frem til næste gang.

Det forventes, at du er bekendt med ICF’s kernekompetencer og har sat dig ind i minimum kravene for ACC eller PCC certificering. Dokumenterne tilsendes ved tilmelding Du vil ved afsluttet forløb modtage dokumentation for din mentorcoaching til brug for din ansøgning til ICF.

Pris
Ved samlet køb af 10 timer er prisen 18.500 kr. ekskl. moms
Ønsker du at købe timer enkeltvis, er prisen 2.150kr. ekskl. moms pr. time

Tilmelding
Udfyld tilmeldingssiden

Mentorcoach
Annette Kledal, PCC, har fungeret som mentor coach i mange år og i en del år som eksaminator hos ICF til danske ACC eksaminationer. I mentorcoachingen sætter hun fokus på den enkeltes udvikling af ikke bare kerne kompetencerne men også på den coachens personlige stil og særlige styrker. Du kan læse mere om Annette her

"Annette was my mentorcoach as I prepared for my PCC. She has a natural ability to instill confidence and trust, constantly increasing my awareness and learning through constructive, insightful feedback, questions and suggestions. She is totally professional and the same time very warm and caring. I would not hesitate in contacting her again for my continued learning and development as a coach. " Kay Sanderson, LifeWise AB

Mentorcoaching forløb

10 timer i gruppe og individuelt

Næste holdstart den 22. september 2017

Vi har skræddersyet et program til dig, der er på vej mod en ICF certificering eller som ønsker fortsat læring og udvikling af dine coaching kompetencer. Programmet opfylder ICF’s krav til mentor coaching for ACC eller PCC ansøgere – med mentor coaching timerne fordelt på både gruppe og individuel mentor coaching.

Det får du i programmet:

 • 6½ times gruppe mentor coaching sammen med andre coaches
 • 3½ times individuel mentor coaching
 • gruppestørrelse på minimum 3 og maksimum 9 coaches
 • grundig feedback på dine coaching kompetencer
 • læring og udvikling i et støttende miljø
 • 3 yderst kvalificerede mentor coaches i forløbet
 • konkret vejledning i at udfylde din ACC eller PCCansøgning for dig der vil certificere
 • en meget fordelagtig pris

Sådan foregår det
Du tilmelder dig et mentor coaching forløb og får dermed en gruppesession på 2½ time og to gruppesessioner på 2 timer på fastlagte datoer. Der ud over aftaler du 3½ times individuel mentor coaching med den eller de mentor coaches, som du ønsker at benytte.  Hele forløbet skal strække sig over minimum 3 måneder. På gruppemøderne coacher gruppens deltagere hinanden med direkte feedback og vi benytter forskellige supervisions metoder. Til den individuelle mentor coaching medbringer du en lydoptagelse på ca 30-40min af en coaching session med en af dine klienter. Vi gennemgår den og giver feedback på din coaching i forhold til ICF’s 11 kernekompetencer.

Datoer for GMC 1-17

Møde 1: fredag den 22. september kl. 14-16.30
Møde 2: Fredag den 13. oktober kl. 14.30-16.30
Møde 3: Fredag den 24. november kl. 14.30-16.30

Det forventes, at du er bekendt med ICF's kernekompetencer og har sat dig ind i minimum kravene for ACC/PCC certificering. Dokumenterne tilsendes ved tilmelding. Vi gør opmærksom på, at såfremt du ikke har en ICF godkendt coach uddannelse, kan du blive ICF certificeret gennem en portefolio ansøgning og eksamen hos ICF. Et mentorcoaching forløb er ikke en garanti for, at du består eksamen hos ICF. Portefolio ansøgningen stiller omfattende krav til dokumentation af din uddannelse, erfaringstimer etc. Vi kan hjælpe dig på vej med at forstå ansøgningen, men kan ikke hjælpe dig med selve dokumentations materialet.

Sted
Hos Expand, A.P. Møllers Allé 9C, 2791 Dragør
Den individuelle mentor coaching foregår efter aftale.
Så snart du er tilmeldt og har betalt, kan du starte det individuelle forløb, hvis du ønsker det.

Pris
9.700 kr. ekskl. moms.

De 3½ individuelle mentorcoaching timer skal være afsluttet inden for 12 måneder af påbegyndt mentorforløb med mindre der laves en særaftale.

Tilmelding
Tilmeld dig ved at udfylde tilmeldingssiden

Hvem er vi?
Vi er 3 ICF PCC certificerede coaches.
Vi underviser alle på Expands ICF ACSTH/ACTP godkendte coachuddannelse, modtager mentorcoaching og efteruddanner os løbende i ind og udland.

Du møder Annette Kledal, Charlotte Barfod og Michael Skjøt.

Jeg har gennemført et mentorcoaching forløb fra januar 13 til januar 14, og det har været utroligt inspirerende! Jeg blev uddannet i 2005, så jeg havde et stort behov for at få feedback og input, der kan hjælpe mig videre mod min PCC certificering. Jeg valgte gruppe mentorcoaching, så jeg både fik individuelle sessioner med fokus på min egen coaching, og gruppe sessioner med inspiration fra andre coaches. Det har været det helt rigtige valg for mig. I de individuelle sessioner fik jeg Annettes meget empatiske og udbytterige feedback på 2 optagede coaching sessioner. Det gav mig nogle helt konkrete fokusområder, som jeg kunne arbejde videre med i gruppesessionerne. Som altid hos Expand er intet overladt til tilfældighederne, og gruppesessionerne, der blev ledet af Annette, Charlotte og Michael på skift, var planlagt sådan, at vi øvede på forskellige måder hver gang. Det var både inspirerende og ind imellem dejligt provokerende. Mit udbytte af forløbet er helt konkret, at jeg har fået:

 • spotlys på de dårlige vaner, der har sneget sig ind
 • boostet min udvikling som menneske
 • fokus på at coache ”the who” i stedet for ”the what”
 • målrettet udvikling mod PCC certificering

Jeg kan varmt anbefale dig et mentorcoaching forløb hos Expand. Tusind tak til jer alle 3! Birgitte Elsner, Zfri

 

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uddybende snak om lige dine behov.

Mentorcoachingforløbet hos Expand Aps har været inspirerende, givende og meget lærerigt.
Mine personlige mål med mentorcoachingen var bl.a. at lære at “skubbe-trække” mindre i processen og samtidig blive mere opmærksom på aktivt at øge brugen af procesevalueringsteknikken.
Annette har som mentorcoach på fornem vis hjulpet mig med at blive mere opmærksom på mine styrker som coach. På den måde har hun formået at hjælpe mig til en dybere indsigt i, hvordan jeg kan coache mine fokuspersoner endnu mere kraftfuldt.
Annette har en dyb respekt for andre mennesker, en stor indsigt i coachingens væsen. Hendes coachingstil præges af stor faglighed og en dyb forståelse for, at mennesker udvikler sig bedst på egne præmisser. Med andre ord: Coaching når det er bedst!
Samtidig har det været en stor fornøjelse at møde nye spændende kolleger på mentorcoachingholdet.
Søren Leth-Nissen, Nduna

Hvad er Mentorcoaching?

Mentorcoaching betyder, at du modtager coaching og supervision på dine coachingfærdigheder. Det er således ikke coaching på emner af mere personlig karakter. Der er fokus på, at dine kompetencer bliver videreudviklet i forhold til ICF’s 11 kernekompetencer på ACC eller PCC niveau.

Vi gør opmærksom på, at såfremt du ikke har en ICF godkendt coachuddannelse, kan du blive ICF certificeret gennem en portefolio ansøgning og eksamen hos ICF. Et mentorcoaching forløb er ikke en garanti for, at du består eksamen hos ICF. Portefolio ansøgningen stiller omfattende krav til dokumentation af din uddannelse, erfaringstimer etc. Vi kan hjælpe dig på vej med at forstå ansøgningen men kan ikke hjælpe dig med selve dokumentationsmaterialet.

Har du taget din coachuddannelse hos os, skal du bruge en ASCTH ansøgning efter trin 1 og 2 og en  ACTP ansøgning, hvis du har taget alle 3 trin. I disse ansøgninger er dokumentationskravet en hel del mindre,  da uddannelsen allerede er godkendt.

Du kan læse mere på ICF’s hjemmeside: ACC portfolio sample application og her er en oversigt over ACC ansøgnings vejene

Læs også om, hvad du kan forvente af mentorcoaching i følge ICF her.

Af de 10 timer mentorcoaching du skal dokumentere, kan op til 7 timer være som gruppe mentorcoaching og gruppens størrelse må højst være på 10 personer.

 

 

Rikke Karup, Projektleder, STATOIL FUEL & RETAIL

"Efter min coachinguddannelse sluttede, har jeg virkelig brugt kompetencerne i mit daglige arbejde. Det vigtigste for mig er at stille de åbne spørgsmål, være anerkendende i min tilgang - og så måske allervigtigst, at jeg bruger den coaching model vi lærte som en struktur for alle mine samtaler. Det giver nogle helt andre samtaler og resultater. Faktisk hjælper jeg meget mere end jeg gjorde før uden at jeg slider så meget på mig selv. En anden gevinst for mig ved uddannelsen har været den personlige udvikling, jeg selv har været igennem. Min kommunikation er blevet endnu mere ærlig og direkte og jeg har en ro til at være i alle mulige slags situation. Jeg vil ikke kunne undvære det jeg har lært”

Sanne Dinesen, Talent Development Manager, 3M

”Jeg valgte Expand’s videregående coachuddannelse, fordi jeg havde fået så stort udbytte af første trin nogle år tidligere og derfor var overbevist om, at jeg ville få styrket min udvikling på de områder, der var af størst værdi for mig i min rolle som intern coach. Annette er en fremragende formidler og en nærværende og suveræn mentorcoach, og jeg er gået beriget ud af hvert eneste møde med hende og holdet.”

Rikke Janniche, HR Coporate Manager, GEODIS

”Jeg har haft fornøjelsen af at gennemgå forløbet på coachuddannelsen hos Expand. Det har været rigtig god læring og dybere indsigt i coachingens discipliner. Det har været en fantastik ”rejse” på både det professionelle og personale plan. Jeg har fået mange gode værktøjer og input til hvordan jeg kan opnå min ambition om at ”hold the client great” både i min kommunikation og lederskab. Og det bedste er: det er fantastisk at opleve hvordan en person kan udvikle sig – ”blot” ved hjælp af coaching.

Sanne Sloth Elgaard, Coach

"God kvalitet! Det giver virkelig en tryghed at vide, at man som kommende eksamineret coach kan basere sin coaching på en grundig uddannelse med højt fagligt niveau samt en god kvalitet."

Birthe Hammer Boe, Vice President, Head of Human Ressources, CLIPPER GROUP

"Jeg har deltaget i Expands grundlæggende coachuddannelse og må sige, at det har været intet mindre end fantastisk. Det har givet mig en rigtig stor indsigt i, hvad det egentlig er der skal være til stede, før man kan bryde et tanke- eller handlemønster og en stor indsigt i de barrierer, vi alle sammen bygger op og som vi undertiden har brug for hjælp til at bryde. Derudover har det været en stor personlig rejse - hvor jeg har lært en masse om mig selv...og det er jo berigende i sig selv! "

Anja Bertelsen, Journalist og Kommunikationskonsulent

"Jeg var utroligt grundig i min research, inden jeg valgte coachuddannelsen hos Expand - og jeg valgte rigtigt. Expand er mængder af læring i et trygt, inspirerende miljø med højt til loftet. Annette Kledal de øvrige undervisere på Expand formår på ganske kort tid at skabe læringsrum - hvor man suger til sig, øver, lave fejl og igen og igen undervejs i uddannelsen flytter sig fra a til b. Annette Kledal er en dygtig formidler, og hun kan sit kram. Men Annette Kledal er mere end en dybt inspirerende underviser - hun er også støttende og energigivende. Annette Kledal har et varmt hjerte og et stort overblik. I passende dosis balancerer hun ros og sin yderst empatiske kritik. Expands coachuddannelse kommer med mine varmeste anbefalinger."