Uddannelse i professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj

Trin 1 af Expand’s samlede ICF akkrediterede uddannelseskoncept. Udbydes gennem Lederne.

Holdstart den 14. marts 2018 i København – Tilmeld

Gratis: Næste inspirationsmøde er på trapperne –  læs mere og tilmeld her.

Coaching er en anerkendt tilgang og metode med effektive værktøjer til at udvikle mennesker og sikre motivation, målopfyldelse og resultater. Uddannelsen giver dig en unik mulighed for at styrke dig og dit lederskab samt udvikle dig som menneske via coaching.

Uddannelsen fokuserer på at give dig

 • et solidt teoretisk fundament for at bruge coaching
 • Masser af praktisk træning, så du lærer at bruge kompetencerne
 • kompetencer i at blive en aktiv og opmærksomt lyttende leder og coach
 • træning i at stille spørgsmål som afdækker både problem, udviklingspotentiale og handling
 • indsigt i, hvordan du målretter din coaching til den specifikke situation

Gå foran og udnyt dit fulde potentiale

 

Uddannelsen klæder dig på til at gå foran som leder og menneske og være et autentisk eksempel på, hvordan coaching og nærværende kommunikation kan udvikle og motivere både individer og teams.

Det får du på uddannelsen

 • Varieret undervisning gennem moduler, webinarer, lydfiler, opgaver, læsning og træning
 • Grundig og kvalificeret supervision og feedback
 • Et trygt og støttende læringsrum
 • Et underviser team af engagerede, erfarne, kompetente og ICF certificerede coaches
 • Unikt netværk med andre ledere
 • En ICF godkendt uddannelse med efterfølgende mulighed for ICF certificering.

“Som Virksomhedsejer og Viceborgmester har jeg deltaget og gennemgået mange uddannelsesforløb de seneste år. Hovedparten har været med afsæt i at opnå fagkompetencer indenfor f.eks. Ledelse- og beslutningshåndtering. Under alle disse forløb har jeg savnet de mere menneskelige kundskaber. Hvordan flytter man en medarbejder eller et lederteam fra A til B, således at det gøres via motivation og personlig forankring i selve forandringsprocessen? Hvordan får man en medarbejder eller et team til at udnytte deres fulde potentiale til gavn for dem selv og virksomheden? Svarene og egenskaberne fik jeg ved at deltage på Coachinguddannelsen – Her fik jeg de reelle ledelsesredskaber, nemlig kundskaberne til at kunne coache en medarbejder eller et team til finde eget potentiale til nå frem til et mål. Derudover har deltagelse på uddannelsen været en personlig udviklingsrejse, hvor jeg ikke kun har lært at finde frem til andres potentiale men i høj grad også mit eget potentiale.”

Frank Borch-Olsen, Frank Borch A/S

 

Praktiske oplysninger

Alle moduler og feedback sessioner finder sted i Ledernes Mødecenter, Pragsboulevard 45, 2300 København S.

Pris
Medlemmer af Lederne: 37.400kr. ekskl. moms.

Ikke medlemmer: 41.600 kr. ekskl. moms.

Undervisningstider
Undervisning på modulerne finder sted kl. 9.30-16.30

Feedback sessionerne foregår på datoer angivet for hvert hold og planlægges, når holdet starter. De foregår i mindre grupper kl. 9-12.30 eller 13-16.30.

Webinarerne finder sted Kl.15-16.30.

Alle datoer og tidsrum bedes reserveret frem til uddannelsens start.

CU3-18

Modul 1        14.-16. marts
Modul 2        23.-24. april
Modul 3        7.-8. juni
Modul 4        27.-28. august

Eksamen
Skriftlig:        Den 25. september kl. 9.30-12
Mundtlig:      Afholdes i dagene 26.-28. september 2018

Webinarer
Webinar 1     17. april
Webinar 2     30. maj
Webinar 3     14. august
Webinar 4     17. september

Feedback sessioner
Feedbacksession 1                    3. maj
Feedbacksession 2                    18. juni
Feedbacksession 3                    11. september

 

CU9-18

Modul 1            12.-14. september
Modul 2            24.-25. oktober
Modul 3            3.-4. december
Modul 4            17.-18. januar 19

Eksamen
Skriftlig: Den 25. februar
Mundtlig: Den 26.-28. februar

Webinarer
Webinar 1        11. oktober
Webinar 2        27. november
Webinar 3        8. januar
Webinar 4        19. februar

Feedbacksessioner
Feedbacksession 1        6. november
Feedbacksession 2        17. december
Feedbacksession 3        31. januar

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens opbygning

Undervisningen foregår både som moduler, feedback sessioner i mindre grupper, webinarer og lydfiler. Alle elementer er obligatoriske og bidrager på hver sin måde til den samlede læring og integration af både det teoretiske stof og de praktiske færdigheder.

Undervisningen består af:

 • 4 moduler, i alt 9 dage, hvor hele holdet er samlet til fælles undervisning og træning
 • Feedback sessioner i mindre grupper med direkte feedback og supervision fra underviserne, 3 møder i alt af ca. ½ dags varighed
 • Webinarer med gennemgang af teori, ICF’s kernekompetencer og etiske regler, 4 gange af hver 1½ time
 • 3 timers lydfiler, som du kan høre, når det passer dig
 • Aflevering af mindre, skriftlige opgaver
 • Træning i træningsgrupper mellem undervisningsmoduler
 • Læsning af manual, udleveret bog samt relevante artikler.

Moduler

Der er 4 undervisningsmoduler på uddannelsen. Modul 1 er på 3 dage, de øvrige 3 moduler er på hver 2 dage. Til modul 2, 3 og 4 skal du forinden have deltaget i et webinar, hvor teorien til modulet bliver gennemgået. På modulet samles kort op på teorien, som derefter omsættes i praksis gennem øvelser og træning i mindre grupper.

Feedback sessioner

Allerede på modul 1 laver du den første hele coaching session med feedback. De øvrige feedback sessioner ligger fordelt mellem modulerne. Her deles holdet i grupper på min 3 personer, som mødes i 3-4 timer. Hver deltager coacher én af de andre deltagere i ca. 35-40 min. og modtager herefter feedback fra både deltagere og underviser.

Webinarer

Der afholdes i alt 4 webinarer på hver 1½ time. Her gennemgår vi teori til det følgende modul, ligesom ICF’s kernekompetencer gennemgås, og vi forholder os til de Etiske Regler.

Lydfiler

Webinarerne bliver optaget og lægges i holdets Fronter rum til efterfølgende repetition.

 

Uddannelsens indhold

Uddannelsens indhold

Coaching uddannelsen har sit teoretiske fundament i den systemiske teori og metode, nyere hjerneforskning samt ICFs kernekompetencer og viden om effektfuld coaching.

 

Modulerne

På modul 1 arbejder vi bl.a. med:

 • Definition og afgrænsning af coaching
 • MAAPS modellen - strukturen i en coaching samtale
 • Feedback
 • Værdier og grundholdninger i coaching

På modul 2 arbejder vi bl.a. med:

 • Systemiske nøglebegreber i coaching
 • Aktiv, opmærksom lytning
 • Kraftfulde spørgsmål
 • Coaching relationen – asymmetri og symmetri

På modul 3 arbejder vi bl.a. med:

 • Coaching nærværet - metapositionen
 • At udfordre tankemønstre
 • Coaching i forskellige kontekster
 • Psykologiske mekanismer

På modul 4 arbejder vi bl.a. med:

 • Værdier og motivation
 • Intuition
 • Forandringens præmisser
 • Fra feedback til feedforward

Undervisningen har fokus på at lære gennem praktiske erfaringer og teorien flettes naturligt ind, mens vi øver og træner. Vi skaber et trygt, lærende og inspirerende miljø med mulighed for både at udvikle sig som menneske og tilegne sig de forskellige coaching metoder, som skaber en platform for effektfuld og autentisk coaching.

Vi giver specifik feedback under øvelserne og fokuserer på at støtte den enkelte deltager i at nå sine mål med uddannelsesforløbet. Derfor har vi også maks. 18 deltagere på et hold.

Vores erfaring er, at du gennem praktisk afprøvning af coaching tilegner dig de coachende kompetencer på en måde, så du kan bruge dem i mange forskellige kontekster. Vi ønsker, at du kan beherske en coaching samtale lige så vel som du kan bruge fx evnen til at lytte og stille effektfulde spørgsmål i mange situationer, uden det behøver være decideret coaching.

 

Webinarer

Webinar 1: Teoretisk gennemgang og diskussion af systemiske nøglebegreber i coaching, lineære og cirkulære spørgsmål, den asymmetriske og symmetriske relation samt lytningens 3 niveauer.

Webinar 2: Teoretisk gennemgang og diskussion af metaposition (coaching nærværet), identifikation af begrænsende tankemønstre, psykologiske mekanismer og ICFs kernekompetence 1-6 på ACC niveau.

Webinar 3: Teoretisk gennemgang og diskussion af værdier, motivation, intuition samt ICF’s kernekompetence 7-11.

Webinar 4: Gennemgang og diskussion af ICF’s Etiske Regler.

 

Skriftlig og praktisk eksamen

Eksamen forløber over 3-4 dage og hver deltager skal samlet beregne at bruge 2x ½ dag. Første dag om formiddagen finder den skriftlige prøve sted kl. 9.30-12.00. Den praktiske eksamen afholdes de følgende dage. Hver person skal i 25 min. coache én af de andre fra holdet. Der gives herefter grundig feedback. Der er 2 undervisere til stede ved eksamen.

Det endelig program for eksamensdagene udarbejdes først i løbet af uddannelsen. Du bedes derfor reservere alle de dage, der er sat af.

Eksamen afholdes på ACC niveau. Ønsker du efterfølgende en ICF ACC certificering kræves yderligere 7 mentorcoaching timer, 100 timers coaching samt beståelse af en skriftlig multiple choice test gennem ICF.

Underviserteam

Du møder et engageret og kompetent underviser team af ICF certificerede coaches, som har undervist sammen i mange år. Alle undervisere arbejder med at undervise, coache samt lave leder- og teamudvikling i organisationer.

Annette Kledal, PCC, er ansvarlig underviser på uddannelsen.

Der er, afhængig af deltagerantal på holdet, 1-2 undervisere tilstede i undervisningen og vi lægger vægt på at skabe et trygt og tilpas udfordrende rum for læring. Vi sætter den enkeltes læring og udvikling højt, samtidig med at vi har fokus på at skabe en gruppe, som fungerer godt sammen.

Alle webinarer afholdes af én af underviserne og ved feedback sessioner vil hver gruppe på min. 3 have en underviser til at give feedback.

 

På uddannelsen møder du:

Annette Kledal, ICF Professionel Certified Coach, PCC

Charlotte Barfod, ICF Professionel Certified Coach, PCC

Michael Skjøt, ICF Professionel Certified Coach, PCC

 

På uddannelsen er der desuden tilknyttet undervisningsassistenter. Deres rolle er at give feedback og støtte under øvelserne og på den måde hjælpe den enkelte deltager til maksimal læring. Så vidt muligt vil en træningsgruppe også have tilknyttet en undervisningsassistent, som kan deltage i nogle af gruppens møder.

ICF godkendelse

ICF Certificering

En ICF godkendelse af coach uddannelsen giver dig sikkerhed for, at uddannelsens indhold og tilrettelæggelse lever op til de høje standarder, som ICF har fastsat. Det betyder også, at du kan få en international gældende certificering.

Det første certificeringsniveau, du kan opnå som coach, hedder Associate Certified Coach, ACC, og det kræver ud over min. 60 timers coach specifik undervisning, at du skal dokumentere 100 timers coaching samt have modtaget 10 mentorcoaching timer. Du skal desuden bestå skriftlig eksamen hos ICF for at opnå en certificering.

Den grundlæggende coach uddannelse giver dig 67,5 ICF godkendte timer (Approved Coach Specific Training Hours) og dermed det uddannelsesmæssige fundament til en ICF certificering. Ønsker du certificering efter dette trin af uddannelsen skal du, ud over at samle 100 coaching timer, have 7 yderligere mentorcoaching timer.

Når du søger ACC certificeringen, skal du anvende ACC ACSTH ansøgningensvejen

Du kan læse om ICF’s certificeringskrav her.

 

Uddannelsesbevis og certificering

Der udstedes diplom til de deltagere, som har gennemført uddannelsen og på tilfredsstillende vis demonstreret deres coaching kompetence ved en skriftlig og praktisk eksamen.

For at gå til eksamen skal deltageren ved sin coaching log dokumentere at have coachet i min. 10 timer under uddannelsen og selv have modtaget min. 5 timers coaching. Alle opgaver mellem modulerne skal være udført/afleveret og du skal have deltaget i al obligatorisk undervisning.

 

 

Expand samarbejder med Coach.dk
Expands grundlæggende coachuddannelse efterlever de krav en coachuddannelse skal opfylde, for at kunne blive listet på Coach.dk’s Coachuddannelsesoversigt.

Sanne Dinesen, Talent Development Manager, 3M

”Jeg valgte Expand’s videregående coachuddannelse, fordi jeg havde fået så stort udbytte af første trin nogle år tidligere og derfor var overbevist om, at jeg ville få styrket min udvikling på de områder, der var af størst værdi for mig i min rolle som intern coach. Annette er en fremragende formidler og en nærværende og suveræn mentorcoach, og jeg er gået beriget ud af hvert eneste møde med hende og holdet.”

Rikke Janniche, HR Coporate Manager, GEODIS

”Jeg har haft fornøjelsen af at gennemgå forløbet på coachuddannelsen hos Expand. Det har været rigtig god læring og dybere indsigt i coachingens discipliner. Det har været en fantastik ”rejse” på både det professionelle og personale plan. Jeg har fået mange gode værktøjer og input til hvordan jeg kan opnå min ambition om at ”hold the client great” både i min kommunikation og lederskab. Og det bedste er: det er fantastisk at opleve hvordan en person kan udvikle sig – ”blot” ved hjælp af coaching.

Anja Bertelsen, Journalist og Kommunikationskonsulent

"Jeg var utroligt grundig i min research, inden jeg valgte coachuddannelsen hos Expand - og jeg valgte rigtigt. Expand er mængder af læring i et trygt, inspirerende miljø med højt til loftet. Annette Kledal de øvrige undervisere på Expand formår på ganske kort tid at skabe læringsrum - hvor man suger til sig, øver, lave fejl og igen og igen undervejs i uddannelsen flytter sig fra a til b. Annette Kledal er en dygtig formidler, og hun kan sit kram. Men Annette Kledal er mere end en dybt inspirerende underviser - hun er også støttende og energigivende. Annette Kledal har et varmt hjerte og et stort overblik. I passende dosis balancerer hun ros og sin yderst empatiske kritik. Expands coachuddannelse kommer med mine varmeste anbefalinger."

Marianne Bjørnholt Bruun, Head of Customer Service, BTC Chemical Distribution Unit Nordic & Baltic Countries

“Tak for en fantastisk mental rejse … med de bedste kursister og de super motiverende og inspirerende undervisere.”

Frank Borch-Olsen, frank borch A/S

“Som Virksomhedsejer og Viceborgmester har jeg deltaget og gennemgået mange uddannelsesforløb de seneste år. Hovedparten har været med afsæt i, at opnå fagkompetencer indenfor f.eks. Ledelse- og beslutningshåndtering. Under alle disse forløb har jeg savnet de mere menneskelige kundskaber. Hvordan flytter man en medarbejder eller et lederteam fra A til B, således, at det gøres via motivation og personlig forankring i selve forandringsprocessen ? Hvordan får man en medarbejder eller et team, til at udnytte deres fulde potentiale til gavn for dem selv og virksomheden ? Svarene og egenskaberne fik jeg ved at deltage på Coachinguddannelsen – Her fik jeg de reelle ledelsesredskaber, nemlig kundskaberne til at kunne coache en medarbejder eller et team til finde eget potentiale til nå frem til et mål. Derudover har deltagelse på uddannelsen været en personlig udviklingsrejse, hvor jeg ikke kun har lært at finde frem til andres potentiale men i høj grad også mit eget potentiale.”

Lisbeth Ahlberg, Afdelingsleder, SPUC

”Jeg har fået et stort personligt udbytte ud af at gå på coachuddannelsen, faktisk et meget større udbytte end jeg havde forventet! Jeg har fået indsigt i hvor stor betydning det har for en samtale at jeg stiller de ”rigtige” spørgsmål – som sætter min fokusperson i gang med at reflektere på en ny måde end hidtil. Jeg anvender dagligt de nye redskaber i mit ledelsesarbejde men i høj grad også privat. Forløbet med de øvrige kursister og undervisere, har betydet alt! Der har fra første dag været en god og energifyldt kemi, dygtige undervisere og god vekselvirkning mellem undervisning, praktisk træning og kompetent feedback.”

Jakob Lau Holst, Vicedirektør, Vindmølleindustrien

”Jeg startede på coachuddannelsen fordi jeg ønskede flere redskaber til at lede mine medarbejdere. Jeg fik det og meget mere. Jeg er blevet en bedre leder, har fået nye metoder til at gå til mine opgaver og jeg har fået rigtig meget ud af den på det personlige plan. Underviserne er utrolig dygtige og jeg følte mig hele tiden i trygge hænder. For mig er det også et kvalitetsstempel, at det er Lederne der står bag uddannelsen.”