EXPAND’s PCC certificeringsmodul, trin 3

ACTP akkrediteret af ICF

 

Dette trin 3 af vores samlede ACTP akkrediterede coach udannelse er for dig, der er klar til at blive ICF Professionel Certified Coach, PCC. Efter endt uddannelse kan du kalde dig Expand Professional Certified Coach.

Løbende tilmelding

Hvad får du?

 • 2 undervisningsdage med fokus på PCC-MCC kerne kompetence niveau
 • 4½ times individuel mentorcoaching med feedback på højt PCC niveau
 • 1 skriftlig case aflevering med skriftlig feedback
 • Mundtlig eksamen på dansk afholdt på PCC niveau med PCC og MCC eksaminatorer.

 

Dette trin 3 giver dig i alt 18,5 timers coach specifik undervisning.
Trin 1, 2 og 3 giver dig i alt 134 timers coach specifik undervisning og en ACTP akkrediteret coach uddannelse.

Efter endt forløb har du det uddannelsesmæssige fundament og kompetenceniveau til ICF PCC certificering. Du skal dog være opmærksom på, at du først kan ansøge om og få ICF’s PCC certificering, når du har coachet 500 timer. Du kan først kalde dig ICF Professional Certified Coach, når du har været igennem deres ansøgningsprocedure og opfylder alle deres krav.

Med dette afsluttende trin af vores uddannelseskoncept, opfylder du alle gældende certificeringskrav til både ACC og PCC niveau – undtagen at du selv skal samle coaching timer sammen og at du skal bestå deres skriftlige prøve i kernekompetencerne og de etiske regler. (Coach Knowledge Assesment)

Ved alle ICF certificeringer gælder, at du én gang skal tage deres skriftlige prøve, Coach Knowledge Assesment. Søger du således certificering første gang, skal du lave testen. Søger du om certificering på højere niveau, skal du ikke tage den igen, hvis du har taget den tidligere.

 

Adgangskrav til trin 3

Du skal:

 • Have gennemført trin 1 og 2 eller have en anden ICF godkendt uddannelse på min. 110,5 timer eller allerede være ACC certificeret med min. 110,5 timers forudgående coach specifik uddannelse.
 • Have coachet min. 100 timer

I forbindelse med din tilmelding vil du blive kontaktet for en personlig samtale før endelig optagelse og du skal sende os dokumentation for din tidligere coach uddannelse og eventuelle ACC certificering, såfremt du ikke er uddannet hos os.

 

Praktiske oplysninger

Der er løbende tilmelding til dette forløb og så snart der er 3 tilmeldte fastsætter vi datoer for de 2 undervisningsdage. Mentorcoaching og case arbejde igangsættes ved tilmelding.

Pris: 18.800kr + moms

Prisen inkluderer 2 dages undervisning, 4½ times mentorcoaching, case arbejde og eksamen med 2 censorer.

Moduler og mentorcoaching foregår i vores lokaler A.P. Møllers Allé 9C i Dragør. Mentorcoachingen kan foregå over skype.

Indhold og opbygning

Beskrivelse af forløbet

Dette forløb er designet, så du kan starte i et individuelt forløb, når du er klar. De 2 undervisningsdagene afholdes, når der er min. 3 deltagere og den individuelle mentorcoaching og case arbejdet påbegyndes, når du tilmelder dig.

 

Undervisningsdage

De 2 undervisningsdage ligger med ca. 1 måneds mellemrum og har til formål at sikre din integration af PCC niveauet i kerne kompetencerne.

 

Fokus er på at sikre din integration af

 • Coaching som et partnerskab med din fokusperson
 • “Coaching the who of the client instead of the what of the problem”
 • At være i stand til at “danse i nuet” i coaching processen
 • Som udgangspunkt at være lærende og ”ikke vidende”
 • At slippe præstationsbehov og være i stand til at slippe forventninger samt fokus på mål og resultater
 • Din bevidsthed om hvilken energi du skal bringe ind for at skabe coaching rummet
 • Din bevidsthed om, hvad du som coach kan tilføre til coaching rummet for at støtte fokuspersonens transformation
 • At du kan forvente mere af din fokusperson og holde en større agenda for hende – uden at vurdere den eller hænge fast i den
 • Din evne til at forblive engageret, når det bliver svært – både for dig og din fokusperson
 • At lade dig informere af det, som ønsker at komme tilstede.

 

Og det vil handle om dig og din måde at udleve dette på, så du er autentisk og ”har kant” – på din måde.

 

Mentorcoaching
I forløbet skal du gennemføre 4½ times individuel mentorcoaching, i alt 3 sessioner på 1½ time. Du vil få mentorcoaching af både en PCC og en MCC mentorcoach.

 

Til hver session skal du medbringe en optagelse af en klient coaching på 30-40min. Du modtager feedback som bringer dig til et solidt PCC niveau i din coaching.

 

Case arbejde

Du skal udarbejde en klient case ud fra definerede krav til form og indhold. Casen skal afleveres skriftligt i anonymiseret form, og du modtager skriftlig feedback på den.

 

PCC eksamen

Du indstilles først til den mundtlige eksamen, når vi vurderer, at du har det niveau, der kræves for at bestå PCC eksamen.

Eksamen består i at du indsender en optagelse på 30-40min med en af dine klienter sammen med en fuld udskrift af dialogen. (transkription). Eksaminatorerne bedømmer din coaching optagelse på PCC niveau og du modtager grundig skriftlig feedback på hver kerne kompetence.

Den ene eksaminator er Annette Kledal, PCC og den anden er en dansk eller amerikansk MCC.

Efter bestået eksamen kan du afhængigt af de coaching timer du har logget, ansøge ICF om enten ACC eller PCC certificering. Ansøgning sker gennem ICF Global på www.coachfederation.org

 

Underviser

Annette Kledal er underviser på uddannelsen.

Annette er ICF Professional Certified Coach, PCC. Hun har mere end 15 års erfaring med at coache og undervise i coaching og tager løbende på kurser i ind- og  udland.

 

Mentorcoaches og eksaminatorer på uddannelsen vil være Annette og en MCC coach fra Danmark eller USA.

Denne Coachuddannelse efterlever minimumskrav fastsat af Coach.dk
Expands PCC certificeringsmodul efterlever de minimumskrav en Coachuddannelse skal opfylde, for at kunne blive listet på Coach.dk’s Coachuddannelsesoversigt.

 

Rikke Karup, Projektleder, STATOIL FUEL & RETAIL

"Efter min coachinguddannelse sluttede, har jeg virkelig brugt kompetencerne i mit daglige arbejde. Det vigtigste for mig er at stille de åbne spørgsmål, være anerkendende i min tilgang - og så måske allervigtigst, at jeg bruger den coaching model vi lærte som en struktur for alle mine samtaler. Det giver nogle helt andre samtaler og resultater. Faktisk hjælper jeg meget mere end jeg gjorde før uden at jeg slider så meget på mig selv. En anden gevinst for mig ved uddannelsen har været den personlige udvikling, jeg selv har været igennem. Min kommunikation er blevet endnu mere ærlig og direkte og jeg har en ro til at være i alle mulige slags situation. Jeg vil ikke kunne undvære det jeg har lært”

Sanne Dinesen, Talent Development Manager, 3M

”Jeg valgte Expand’s videregående coachuddannelse, fordi jeg havde fået så stort udbytte af første trin nogle år tidligere og derfor var overbevist om, at jeg ville få styrket min udvikling på de områder, der var af størst værdi for mig i min rolle som intern coach. Annette er en fremragende formidler og en nærværende og suveræn mentorcoach, og jeg er gået beriget ud af hvert eneste møde med hende og holdet.”

Rikke Janniche, HR Coporate Manager, GEODIS

”Jeg har haft fornøjelsen af at gennemgå forløbet på coachuddannelsen hos Expand. Det har været rigtig god læring og dybere indsigt i coachingens discipliner. Det har været en fantastik ”rejse” på både det professionelle og personale plan. Jeg har fået mange gode værktøjer og input til hvordan jeg kan opnå min ambition om at ”hold the client great” både i min kommunikation og lederskab. Og det bedste er: det er fantastisk at opleve hvordan en person kan udvikle sig – ”blot” ved hjælp af coaching.

Sanne Sloth Elgaard, Coach

"God kvalitet! Det giver virkelig en tryghed at vide, at man som kommende eksamineret coach kan basere sin coaching på en grundig uddannelse med højt fagligt niveau samt en god kvalitet."

Birthe Hammer Boe, Vice President, Head of Human Ressources, CLIPPER GROUP

"Jeg har deltaget i Expands grundlæggende coachuddannelse og må sige, at det har været intet mindre end fantastisk. Det har givet mig en rigtig stor indsigt i, hvad det egentlig er der skal være til stede, før man kan bryde et tanke- eller handlemønster og en stor indsigt i de barrierer, vi alle sammen bygger op og som vi undertiden har brug for hjælp til at bryde. Derudover har det været en stor personlig rejse - hvor jeg har lært en masse om mig selv...og det er jo berigende i sig selv! "

Anja Bertelsen, Journalist og Kommunikationskonsulent

"Jeg var utroligt grundig i min research, inden jeg valgte coachuddannelsen hos Expand - og jeg valgte rigtigt. Expand er mængder af læring i et trygt, inspirerende miljø med højt til loftet. Annette Kledal de øvrige undervisere på Expand formår på ganske kort tid at skabe læringsrum - hvor man suger til sig, øver, lave fejl og igen og igen undervejs i uddannelsen flytter sig fra a til b. Annette Kledal er en dygtig formidler, og hun kan sit kram. Men Annette Kledal er mere end en dybt inspirerende underviser - hun er også støttende og energigivende. Annette Kledal har et varmt hjerte og et stort overblik. I passende dosis balancerer hun ros og sin yderst empatiske kritik. Expands coachuddannelse kommer med mine varmeste anbefalinger."