EXPAND’s PCC certificeringsmodul, trin 3

ACTP akkrediteret af ICF

 

Dette trin 3 af vores samlede ACTP akkrediterede coach udannelse er for dig, der er klar til at blive ICF Professionel Certified Coach, PCC. Efter endt uddannelse kan du kalde dig Expand Professional Certified Coach.

Fra den 1. juli 2018 udbyder vi ikke længere dette trin af vores ICF godkendte uddannelse.  Vores trin 1 og 2 vil forblive ACSTH godkendte.

Løbende tilmelding

Hvad får du?

 • 2 undervisningsdage med fokus på PCC-MCC kerne kompetence niveau
 • 4½ times individuel mentorcoaching med feedback på højt PCC niveau
 • 1 skriftlig case aflevering med skriftlig feedback
 • Mundtlig eksamen på dansk afholdt på PCC niveau med PCC og MCC eksaminatorer.

 

Dette trin 3 giver dig i alt 18,5 timers coach specifik undervisning.
Trin 1, 2 og 3 giver dig i alt 134 timers coach specifik undervisning og en ACTP akkrediteret coach uddannelse.

Efter endt forløb har du det uddannelsesmæssige fundament og kompetenceniveau til ICF PCC certificering. Du skal dog være opmærksom på, at du først kan ansøge om og få ICF’s PCC certificering, når du har coachet 500 timer. Du kan først kalde dig ICF Professional Certified Coach, når du har været igennem deres ansøgningsprocedure og opfylder alle deres krav.

Med dette afsluttende trin af vores uddannelseskoncept, opfylder du alle gældende certificeringskrav til både ACC og PCC niveau – undtagen at du selv skal samle coaching timer sammen og at du skal bestå deres skriftlige prøve i kernekompetencerne og de etiske regler. (Coach Knowledge Assesment)

Ved alle ICF certificeringer gælder, at du én gang skal tage deres skriftlige prøve, Coach Knowledge Assesment. Søger du således certificering første gang, skal du lave testen. Søger du om certificering på højere niveau, skal du ikke tage den igen, hvis du har taget den tidligere.

 

Adgangskrav til trin 3

Du skal:

 • Have gennemført trin 1 og 2 eller have en anden ICF godkendt uddannelse på min. 110,5 timer eller allerede være ACC certificeret med min. 110,5 timers forudgående coach specifik uddannelse.
 • Have coachet min. 100 timer

I forbindelse med din tilmelding vil du blive kontaktet for en personlig samtale før endelig optagelse og du skal sende os dokumentation for din tidligere coach uddannelse og eventuelle ACC certificering, såfremt du ikke er uddannet hos os.

 

Praktiske oplysninger

Der er løbende tilmelding til dette forløb og så snart der er 3 tilmeldte fastsætter vi datoer for de 2 undervisningsdage. Mentorcoaching og case arbejde igangsættes ved tilmelding.

Pris: 18.800kr + moms

Prisen inkluderer 2 dages undervisning, 4½ times mentorcoaching, case arbejde og eksamen med 2 censorer.

Moduler og mentorcoaching foregår i vores lokaler A.P. Møllers Allé 9C i Dragør. Mentorcoachingen kan foregå over skype.

Indhold og opbygning

Beskrivelse af forløbet

Dette forløb er designet, så du kan starte i et individuelt forløb, når du er klar. De 2 undervisningsdagene afholdes, når der er min. 3 deltagere og den individuelle mentorcoaching og case arbejdet påbegyndes, når du tilmelder dig.

 

Undervisningsdage

De 2 undervisningsdage ligger med ca. 1 måneds mellemrum og har til formål at sikre din integration af PCC niveauet i kerne kompetencerne.

 

Fokus er på at sikre din integration af

 • Coaching som et partnerskab med din fokusperson
 • “Coaching the who of the client instead of the what of the problem”
 • At være i stand til at “danse i nuet” i coaching processen
 • Som udgangspunkt at være lærende og ”ikke vidende”
 • At slippe præstationsbehov og være i stand til at slippe forventninger samt fokus på mål og resultater
 • Din bevidsthed om hvilken energi du skal bringe ind for at skabe coaching rummet
 • Din bevidsthed om, hvad du som coach kan tilføre til coaching rummet for at støtte fokuspersonens transformation
 • At du kan forvente mere af din fokusperson og holde en større agenda for hende – uden at vurdere den eller hænge fast i den
 • Din evne til at forblive engageret, når det bliver svært – både for dig og din fokusperson
 • At lade dig informere af det, som ønsker at komme tilstede.

 

Og det vil handle om dig og din måde at udleve dette på, så du er autentisk og ”har kant” – på din måde.

 

Mentorcoaching
I forløbet skal du gennemføre 4½ times individuel mentorcoaching, i alt 3 sessioner på 1½ time. Du vil få mentorcoaching af både en PCC og en MCC mentorcoach.

 

Til hver session skal du medbringe en optagelse af en klient coaching på 30-40min. Du modtager feedback som bringer dig til et solidt PCC niveau i din coaching.

 

Case arbejde

Du skal udarbejde en klient case ud fra definerede krav til form og indhold. Casen skal afleveres skriftligt i anonymiseret form, og du modtager skriftlig feedback på den.

 

PCC eksamen

Du indstilles først til den mundtlige eksamen, når vi vurderer, at du har det niveau, der kræves for at bestå PCC eksamen.

Eksamen består i at du indsender en optagelse på 30-40min med en af dine klienter sammen med en fuld udskrift af dialogen. (transkription). Eksaminatorerne bedømmer din coaching optagelse på PCC niveau og du modtager grundig skriftlig feedback på hver kerne kompetence.

Den ene eksaminator er Annette Kledal, PCC og den anden er en dansk eller amerikansk MCC.

Efter bestået eksamen kan du afhængigt af de coaching timer du har logget, ansøge ICF om enten ACC eller PCC certificering. Ansøgning sker gennem ICF Global på www.coachfederation.org

 

Underviser

Annette Kledal er underviser på uddannelsen.

Annette er ICF Professional Certified Coach, PCC. Hun har mere end 15 års erfaring med at coache og undervise i coaching og tager løbende på kurser i ind- og  udland.

 

Mentorcoaches og eksaminatorer på uddannelsen vil være Annette og en MCC coach fra Danmark eller USA.

Denne Coachuddannelse efterlever minimumskrav fastsat af Coach.dk
Expands PCC certificeringsmodul efterlever de minimumskrav en Coachuddannelse skal opfylde, for at kunne blive listet på Coach.dk’s Coachuddannelsesoversigt.

 

Sanne Dinesen, Talent Development Manager, 3M

”Jeg valgte Expand’s videregående coachuddannelse, fordi jeg havde fået så stort udbytte af første trin nogle år tidligere og derfor var overbevist om, at jeg ville få styrket min udvikling på de områder, der var af størst værdi for mig i min rolle som intern coach. Annette er en fremragende formidler og en nærværende og suveræn mentorcoach, og jeg er gået beriget ud af hvert eneste møde med hende og holdet.”

Rikke Janniche, HR Coporate Manager, GEODIS

”Jeg har haft fornøjelsen af at gennemgå forløbet på coachuddannelsen hos Expand. Det har været rigtig god læring og dybere indsigt i coachingens discipliner. Det har været en fantastik ”rejse” på både det professionelle og personale plan. Jeg har fået mange gode værktøjer og input til hvordan jeg kan opnå min ambition om at ”hold the client great” både i min kommunikation og lederskab. Og det bedste er: det er fantastisk at opleve hvordan en person kan udvikle sig – ”blot” ved hjælp af coaching.

Anja Bertelsen, Journalist og Kommunikationskonsulent

"Jeg var utroligt grundig i min research, inden jeg valgte coachuddannelsen hos Expand - og jeg valgte rigtigt. Expand er mængder af læring i et trygt, inspirerende miljø med højt til loftet. Annette Kledal de øvrige undervisere på Expand formår på ganske kort tid at skabe læringsrum - hvor man suger til sig, øver, lave fejl og igen og igen undervejs i uddannelsen flytter sig fra a til b. Annette Kledal er en dygtig formidler, og hun kan sit kram. Men Annette Kledal er mere end en dybt inspirerende underviser - hun er også støttende og energigivende. Annette Kledal har et varmt hjerte og et stort overblik. I passende dosis balancerer hun ros og sin yderst empatiske kritik. Expands coachuddannelse kommer med mine varmeste anbefalinger."

Marianne Bjørnholt Bruun, Head of Customer Service, BTC Chemical Distribution Unit Nordic & Baltic Countries

“Tak for en fantastisk mental rejse … med de bedste kursister og de super motiverende og inspirerende undervisere.”

Frank Borch-Olsen, frank borch A/S

“Som Virksomhedsejer og Viceborgmester har jeg deltaget og gennemgået mange uddannelsesforløb de seneste år. Hovedparten har været med afsæt i, at opnå fagkompetencer indenfor f.eks. Ledelse- og beslutningshåndtering. Under alle disse forløb har jeg savnet de mere menneskelige kundskaber. Hvordan flytter man en medarbejder eller et lederteam fra A til B, således, at det gøres via motivation og personlig forankring i selve forandringsprocessen ? Hvordan får man en medarbejder eller et team, til at udnytte deres fulde potentiale til gavn for dem selv og virksomheden ? Svarene og egenskaberne fik jeg ved at deltage på Coachinguddannelsen – Her fik jeg de reelle ledelsesredskaber, nemlig kundskaberne til at kunne coache en medarbejder eller et team til finde eget potentiale til nå frem til et mål. Derudover har deltagelse på uddannelsen været en personlig udviklingsrejse, hvor jeg ikke kun har lært at finde frem til andres potentiale men i høj grad også mit eget potentiale.”

Lisbeth Ahlberg, Afdelingsleder, SPUC

”Jeg har fået et stort personligt udbytte ud af at gå på coachuddannelsen, faktisk et meget større udbytte end jeg havde forventet! Jeg har fået indsigt i hvor stor betydning det har for en samtale at jeg stiller de ”rigtige” spørgsmål – som sætter min fokusperson i gang med at reflektere på en ny måde end hidtil. Jeg anvender dagligt de nye redskaber i mit ledelsesarbejde men i høj grad også privat. Forløbet med de øvrige kursister og undervisere, har betydet alt! Der har fra første dag været en god og energifyldt kemi, dygtige undervisere og god vekselvirkning mellem undervisning, praktisk træning og kompetent feedback.”

Jakob Lau Holst, Vicedirektør, Vindmølleindustrien

”Jeg startede på coachuddannelsen fordi jeg ønskede flere redskaber til at lede mine medarbejdere. Jeg fik det og meget mere. Jeg er blevet en bedre leder, har fået nye metoder til at gå til mine opgaver og jeg har fået rigtig meget ud af den på det personlige plan. Underviserne er utrolig dygtige og jeg følte mig hele tiden i trygge hænder. For mig er det også et kvalitetsstempel, at det er Lederne der står bag uddannelsen.”